Back

ⓘ Landsdelar i Noreg - Landsdel, Nord-Noreg, Austlandet, Sørlandet, Kvassdå, Distrikt i Noreg, Vasskjeks ..
                                               

Landsdel

Noreg har fem landsdelar som er Nord-Noreg, Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør-Noreg. Øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen, som òg er delar av Noreg, blir ikkje rekna til nokon landsdel, sidan dei norske landsdelane tradisjonelt sett berre er knytt til fastlandet. Namnet Sørlandet vart først nytta av forfattaren Vilhelm Krag i 1902. Før den tid vart området omtalt som Agder og rekna som ein del av landsdelen Vestlandet. Det nye omgrepet Midt-Noreg har ikkje ei veldefinert geografisk avgrensing, men inkluderer oftast delar av Vestlandet ...

                                               

Nord-Noreg

Nord-Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg. Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord-Noreg. Landsdelen har ei lang kystline, men òg ei vidstrekt vidde i Finnmark. Fiske og skipsfart har alltid vore viktige i landsdelen, medan mange samar har livnært seg med reindrift.

                                               

Austlandet

Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Dovre/Rørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte fylka Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark. Totalt utgjer Austlandet 94 575 km² 29.2 % av arealet til Noreg med 2 305 109 innb. 2006, 49.7 % av folketalet i Noreg. Delen av folkemengda i Noreg som budde på Austlandet var sterkt aukande fram til kring 1970; i 1970-åra gjekk delen litt tilbake, vesentleg som følgje av stagnasjonen i folketalet i Oslo-området. Frå midten av 1980-åra har folkemengda på ny vist ein stigande tend ...

                                               

Sørlandet

Sjå òg skuleskipet "Sørlandet" Sørlandet eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som omfattar Agder fylke, nokre gonger også sørlege delar av Rogaland og Telemark. Landsdelen ber preg av eit mildt klima, sommar som vinter, både på grunn av den sørlege plasseringa si og nærleiken til havet. Om sommaren er han eit mykje vitja reisemål for turistar frå resten av landet.

                                               

Kvassdå

Kvassdå er ei eittårig urt i lepeblomsterfamilien. Arten sitt utbreiingsområde ligg innanfor Europa. Planta vert kring 30 cm høg, og har stivhåra stengel, som øvst har kjertelhår. Ho har raud eller raudleg krone med flat tverr midtflik i underlepen. Kvassdå blomstrar kring juli månad. Han veks som ugras i åkrar, og finst elles ved steinrøyser, sauehellerar og på havstrand. Kvassdå veks i alle landsdelar i Noreg.

                                               

Distrikt i Noreg

I Noreg finst det landområde som er meir eller mindre fast avgrensa ut frå historiske tilhøve, so som gamle folkeland, men som ikkje naudsynleg svarar til administrative regionar i dag. Desse vert gjerne kalla landskap. I storleik ligg landskapi mellom landsdelane og kommunane. Stundom kan eitt landskap høyra med i eit anna landskap au.

                                     

ⓘ Landsdelar i Noreg

 • Noreg har fem landsdelar som er Nord - Noreg Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør - Noreg Øygruppa Svalbard
 • Nord - Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord - Noreg
 • fellesnamn for landsdelen i Noreg som omfattar Agder fylke, nokre gonger også sørlege delar av Rogaland og Telemark Grenland Landsdelen ber preg av eit
 • Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Dovre Rørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte
 • Fjordane, sjå Vestland fylke. Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av
 • elles ved steinrøyser, sauehellerar og på havstrand. Kvassdå veks i alle landsdelar i Noreg Svensk Wikipedia. Johannes Lid, Norsk - svensk - finsk flora, Det
 • regionar i dag. Desse vert gjerne kalla landskap. I storleik ligg landskapi mellom landsdelane og kommunane. Stundom kan eitt landskap høyra med i eit anna
 • Sør - Noreg er ei nemning som femner fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet, Vestlandet og Sørlandet. 9 av dei
 • nordlege landsdelane I dag vert det utarbeidd vêrvarsel for Nord - Noreg og arktiske område. I tillegg drifttar dei det meteorologiske stasjonsnettet i landsdelen
 • tyske styrkane i Noreg kapitulerte 8. mai 1945. Under den nazi - tyske okkupasjonen var demokratiet i Noreg avskaffa. Den lovlege regjeringa i landet, leidd
 • klubb eller kompe. Namnet på matretten varierer etter talemål og landsdelar i Noreg Matretten vert laga til av raspa poteter som saman med mjøl vert
Vasskjeks
                                               

Vasskjeks

Vasskjeks, Berula erecta, er ein plante i skjermplantefamilien. Han veks i vatn og på svært fuktig mark og har kvite blomar. Han veks i Europa, Sørvest- og Sentral-Asia og Nord-Amerika, og er innført til Australia. I Noreg har han vokse i sørlege landsdelar, nord til Rogaland. Rundt 1990 var han rekna som nesten utdøydd i Noreg, med berre éin kjend førekomst nær Larvik, men sidan den gongen har han komme tilbake fleire stader i Østfold, Vestfold og Vest-Agder.

Users also searched:

...