Back

ⓘ Kommunikasjon i Noreg - UNESCO, Vidaregåande skule, Reklamebyrå, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Statens kartverk, Kristiansand kommune ..
                                               

UNESCO

UNESCO vart stifta 16. november 1945 og konstitusjonen hans vart sett i kraft 4. november 1946 etter ratifisering av følgjande 20 land: Brasil, Canada, Kina, Tsjekkoslovakia, Danmark, Den dominikanske republikken, Egypt, Frankrike, Hellas, India, Libanon, Mexico, New Zealand, Noreg, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia, USA og Austerrike.

                                               

Vidaregåande skule

Vidaregåande skule eller vidaregåande skole er siste delen av den norske grunnutdanninga og byggjer vidare på grunnskolen. Skolen har tre eller fire klassetrinn. For yrkesfagleg utdanning går det tredje året eigentleg over to år i lære ei bedrift. I Noreg har all ungdom mellom 16 og 19 år sidan 1994 hatt rett til eitt av tre alternative grunnkurs studieretningar som dei har søkt på, og til to års vidare opplæring som byggjer på første trinn.

                                               

Reklamebyrå

Eit reklamebyrå er eit firma som sørgjer for tenester og produkt innan markedskommunikasjon og reklame. Kundane er organisasjonar, bedriftar og andre som treng hjelp til å planlegge og gjennomføre profesjonell audiovisuell og visuell kommunikasjon overfor ei bestemt målgruppe. Oppdraga kan derfor omfatte alt frå internasjonale reklamekampanjar og grafisk og anna profilering til klistremerke, annonseutforming og vevdesign. Yrkesgrupper som arbeider i eit reklamebyrå, er blant anna markedsøkonomar, tekstforfattarar og grafiske designarar.

                                               

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er eit statleg organ med to underliggjande fagtilsyn med felles direktør og administrasjon. Nær 70 personar er tilsett i organisasjonen. Lotteritilsynet blei oppretta 1. januar 2001 og er eit tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlege pengespel. Bakgrunnen var eit ønske frå Stortinget om få betre kontroll med den veksande marknaden for spel og lotteri i Noreg. Frå 1. juni 2014 er Lotteritilsynet delt i to avdelingar – ei avdeling for pengespel og ei for frivilligheit. Lotteritilsynet frivilligheit jobbar med lotteriløyve og reknes ...

                                               

Statens kartverk

Statens kartverk eller Kartverket er ei norsk forvaltingsbedrift. Frå mars 2012 blir kortforma Kartverket nytta i det meste av den eksterne kommunikasjonen. Hovudkontoret ligg på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune. Forvaltingsmessig er Kartverket lagt under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartverket si oppgåve er å ivareta behovet i Noreg for kartinformasjon, som kartseriar og eigedomsinformasjon. Dette gjeld både fastlandet, havområda og kystområda rundt Noreg, Svalbard og Jan Mayen.

                                               

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er ein kommune i Agder fylke. Administrasjonssenteret er Kristiansand, som den største byen i regionen Sørlandet og er sete for fylkesadministrasjonen i Agder fylkeskommune. Den 1. januar 2020 vart Songdalen, Søgne, og Kristiansand kommunar slege saman. Kommunen vart heitande Kristiansand.

                                     

ⓘ Kommunikasjon i Noreg

  • teiknspråk som primært blir brukt i kommunikasjon med og blant døve på Madagaskar. Språket har breidd seg frå Noreg til Madagaskar gjennom norske misjonærar
  • Treforedlingsindustriens bransjeforening Treindustrien WWF Noreg Rådet for Levende skog bidreg til kommunikasjon mellom partane og tolking av avtalepunkta. Saker
  • representant. Ho er medlem i Stortingets kyrkje - utdannings - og forskingskomité. Hanekamhaug gjekk først medier og kommunikasjon ved Romsdal VGS. Ho er seinare
  • vart fråflytta på slutten av 1960 - talet, og er i dag ikkje busett. Det er ingen offentleg kommunikasjon til Hjelmsøya. Lengst nord på Hjelmsøya ligg fuglefjellet
  • Slettheia. Kristiansand er eit regionalt knutepunkt for transport og kommunikasjon med samband både innan - og utanlands. Byen er norsk ende - og startpunkt
  • radiokommunikasjon, er trådlaus kommunikasjon der ein overfører informasjon ved hjelp av elektromagnetiske bølgjer. Kommunikasjonen forgår ved at ei berebølgje
  • Noregs teknisk - naturvitskaplege universitet NTNU er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege
  • Divisjon for administrasjon: Har mellom anna ansvar for økonomi, IT, HR, kommunikasjon og informasjon. Forskingsrådet har rundt 480 tilsette. Administrerende
  • rådgiving, tilskottsforvalting, kvalitetssikring, kommunikasjon og evaluering av norsk bistand. I tråd med Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid

Users also searched:

...