Back

ⓘ Teknologi - Teknologi, Stealth-teknologi, Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT, Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT ..
                                               

Teknologi

Teknologi er kunnskap om, tillaging og bruk av reiskapar, maskinar, teknikkar, system eller metodar for å oppnå visse restultat. Det kan visa til utvikling og oppfinning av nye verktøy, materialar, prosessar og teknikkar som hjelper til med å løysa problem. Menneska har drive med teknologi sidan steinalderen, og han har sidan vore i stendig utvikling.

                                               

Stealth-teknologi

Stealth-teknologi dekkjer eit breitt spekter av teknikker som vert nytta til å gjera fly, skip og missil mindre synlege på radar, infraraud teknologi eller andre teknologier som er meint å sjå dei. Eit fartøy med stealth-teknologi vil typisk vere designa frå byrjinga til å ha ein så liten signatur som mogeleg på radar og infraraude overvakingssystem.

                                               

Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT

Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT har fagtilbod i biologi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk, og gjev undervisning på alle nivå til og med doktorgrad. Det er seks institutt ved fakultetet: Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet IIS Institutt for geologi IG Institutt for kjemi IK Institutt for fysikk og teknologi IFT Institutt for informatikk IFI Institutt for matematikk og statistikk IMS

                                               

Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT

Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT Noregs arktiske universitet har hovudkontor i Narvik og tilbyr ulike bachelor- og mastergradsutdanningar innan ingeniørfag, og også lektorutdanning i matematikk og fysikk. Alle mastergradsutdanningane er i Narvik, medan bachelorutdanningane er fordelt mellom Narvik, Tromsø, Alta, Mo i Rana og Bodø. Dei fire institutta ved fakultetet er: Institutt for elektroteknologi Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag Institutt for industriell teknologi Institutt for bygg, energi og materialteknologi

                                               

Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology er eit universitet i Cambridge i Massachusetts i USA med fokus på teknologi. I den seinare tid har biologiske fag fått ei større rolle. Det vart skipa av William Barton Rogers i 1862 og låg opphavleg på den andre sida av Charles river i Boston. MIT er verdsleiande innan teknologi og vitskap, i tillegg til mange andre felt, mellom anna administrasjon, økonomi, lingvistikk, statsvitskap og filosofi.

                                               

2015

2015 var eit normalår som byrja på ein torsdag i den gregorianske kalenderen. 2015 var utnemnd av SN til internasjonalt år for: lys og lysbasert teknologi jord

                                     

ⓘ Teknologi

 • Teknologi av gresk τεχνολογια τεχνη, handverk og λογος ord, lære suffikset ια er kunnskap om, tillaging og bruk av reiskapar, maskinar, teknikkar
 • Stealth - teknologi dekkjer eit breitt spekter av teknikker som vert nytta til å gjera fly, skip og missil mindre synlege på radar, infraraud teknologi eller
 • Fakultetet for naturvitskap og teknologi ved UiT har fagtilbod i biologi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk, og gjev undervisning
 • Fakultetet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT Noregs arktiske universitet har hovudkontor i Narvik og tilbyr ulike bachelor - og mastergradsutdanningar
 • MIT er eit universitet i Cambridge i Massachusetts i USA med fokus på teknologi I den seinare tid har biologiske fag fått ei større rolle. Det vart skipa
 • 2015 var utnemnd av SN til internasjonalt år for: jord lys og lysbasert teknologi 20. mars: Ei total solformørking vil vera synleg i Nord - Atlanterhavet
 • naturfenomen, arbeider ein innan ingeniørvitskap med å kompa fram til ny teknologi som ikkje finst frå før og har på det viset mykje til felles med matematikk
 • og arbeider internasjonalt innan område som juss, framføringsrettar og teknologi På eit regionalt plan er IFPI delt i tre organisasjonar som kvar representerer
 • innovasjon og næringsutvikling Skapt forståing i samfunnet for tydinga til teknologien Vidareutvikle ein møteplass for informasjon, kritikk og diskusjon Tiltaka
 • innsatskapital, eller tidlege inovatørar som var fyrst ute med å få ein ny teknologi ut på marknaden. Industrien vart eit hovudområde i næringslivet i Europa
 • lydopptakteknologi, som magnetband brukt i spoleband og kassettar CD og digital teknologi Organisasjonen er også med på å administrera lisensar og royalty for
 • at dei tradisjonelt nyttar teknologi som høyrer inn under elektromagnetisme, elektronikk og elektroteknikk og at teknologien ofte er utvikla i elektrofagmiljø

Users also searched:

...