Back

ⓘ Natur - i Golanhøgdene, Naturleg tal, Viasat NatureCrime, Kunstformen der Natur, Naturleg utval, Vest-Telemark Natur og Ungdom ..
                                               

Natur i Golanhøgdene

Natur er ei israelsk busetjing, ein kibbutz, sør i Golanhøgdene og innafor Golan regionale kommune. Det internasjonale samfunnet reknar israelske busetjingar i Golanhøgdene som ulovlege etter folkeretten, men dei israelske styresmaktene motset seg dette. Natur valde i 2007, etter 27 år som ein kibbutz, å bli ein moshav, og kibbutzen vart den berre tredje på 100 år med Kibbutzrørsla som fekk lov til dette. Natur hadde ikkje fått nye medlemmar og var berre 30 på det emste. 29 nye familiar hadde alt kome til dei 13 familiane som var i kibbutzen i 2007, og det var då kring 90 vaksne og kring 1 ...

                                               

Naturleg tal

Naturlege tal vert som regel meint med dei vanlege heiltala som ein nyttar til å telje med: 1, 2, 3, osv. Det finst derimot to definisjonar av naturlege tal. Den eine definisjonen, som ofte vert nytta innan talteori, definerer naturlege tal som mengda av alle positive heiltal: {1, 2, 3, …}. Den andre definisjonen, som ofte vert nytta innan mengdelære og informatikk, inkluderer 0 i mengda av naturlege tal: {0, 1, 2, …}. Mengda av naturlege tal skriv ein N eller N {\displaystyle \mathbb {N} }. For å klargjera kva for definisjon som er nytta vert subskriptet 0 av og til nytta for å visa at 0 ...

                                               

Viasat Nature/Crime

Viasat Nature/Crime er ein kanal frå Viasat som vert sendt i Norden. Kanalen heitte tidlegare Viasat Nature/Action & TV6 Nature/Action. Frå 18.00 til 21.00 sender kanalen natur- og dyreprogram og heiter Viasat Nature, og frå 21.00 til 24.00 sender kanalen actionseriar, filmar og krim.

                                               

Kunstformen der Natur

Verket blei publisert i sett på ti mellom 1899 og 1904 og samla i to volum i 1904. Verket er samansett av 100 plansjar som visar ulike organismar, og mange av desse blei fyrste gong skildra av Haeckel. I laupet av karrieren hans blei det laga meir enn 1000 graveringar basert på Hackel sine skisser og akvarellar; mange av desse blei vald til å vere med i Kunstformen der Natur, og omgjord frå skisser til plansjar av litografen Adolf Giltsch. Den andre utgåva av Kunstformen blei laga i 1924 og innehaldt berre 30 plansjar.

                                               

Naturleg utval

Naturleg utval er ein av hovudfaktorane i evolusjonen av livsformer, og går ut på at individ med ulike eigenskapar har ulik grad av suksess i å vidareføra gen. Teorien er at dei best tilpassa individa i ein populasjon vanlegvis vil ha størst sjanse for å lata etter seg avkom. I biologisk samanheng vart teorien lansert i 1858 av Charles Darwin og Alfred Russel Wallace. Dei var båe inspirerte av arbeidet til sosiologen Thomas Malthus.

                                               

Vest-Telemark Natur og Ungdom

Vest-Telemark Natur og Ungdom var eit lokallag av Natur og Ungdom i Telemark som omfatta kommunane Fyresdal, Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord og Nissedal. Organisasjonen hadde hatt lokallag i området før, men dette lokallaget vart starta opp i 2005. Pr 31.12.2006 hadde dei 63 medlem. Deira lokale saker var kamp for klimanøytral kommune og bygging av Haukelibanen. Lokallaget registrerte seg ikkje på nytt hjå Natur og Ungdom i 2008, med den følgja at det ikkje lenger eksisterer som lokallag frå og med 2009.

                                     

ⓘ Natur

 • Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar
 • Koordinatar: 32 51 12 N 35 45 13 E Natur hebraisk נ טו ר er ei israelsk busetjing, ein kibbutz, sør i Golanhøgdene og innafor Golan regionale kommune
 • Natur og Ungdom NU er Noregs einaste miljøvernfylking for ungdom. NU er ungdomsfylkinga åt Naturvernforbundet, men er sjølvstendig driven. Alle medlemene
 • Naturlege tal vert som regel meint med dei vanlege heiltala som ein nyttar til å telje med: 1, 2, 3, osv. Det finst derimot to definisjonar av naturlege
 • Viasat Nature Crime er ein kanal frå Viasat som vert sendt i Norden. Kanalen heitte tidlegare Viasat Nature Action & TV6 Nature Action. Frå 18.00 til 21
 • Kunstformen der Natur tysk for Kunstformer i Naturen er ei bok med litografiar og andre halvtonebilete av den tyske biologen Ernst Haeckel. Verket blei
 • Naturleg utval er ein av hovudfaktorane i evolusjonen av livsformer, og går ut på at individ med ulike eigenskapar har ulik grad av suksess i å vidareføra
 • Vest - Telemark Natur og Ungdom var eit lokallag av Natur og Ungdom i Telemark som omfatta kommunane Fyresdal, Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord og Nissedal
 • NNV engelsk: Norwegian Society for the Conservation of Nature er den eldste og største natur - og miljøvernorganisasjonen i Noreg. Organisasjonen vart
 • Mann mot natur originaltittel Man vs. Wild, òg kalla Born Survivor: Bear Grylls, Ultimate Survival og Survival Game er ein Discovery Channel - serie om
 • Ei naturleg hamn er eit uttrykk ein nyttar for å skildre hamner som først og fremst har vorte til fordi landskapet har vore forma slik at ein har kunna

Users also searched:

...