Back

ⓘ Vitskap og teknologi i Noreg - Vitskap i 1914, Illustrert Vitenskap, Noregs forskingsråd, Norsk Teknisk Museum, Deweys desimalklassifikasjon ..
                                               

Vitskap i 1914

verdenRobert Goddard byrja å bygge rakettar. Ein 76 cm stjernekikkert blei bygd ved Allegheny Observatory i Pittsburgh i Pennsylvania. Det er den femte største stjernekikkerten i verda. Sinope, den yttarste månen som til då er kjent til Jupiter blei oppdaga av Seth Barnes Nicholson ved Lick Observatory. Walter Sydney Adams avgjorde den særs høge tettleiken til Sirius B.

                                               

Illustrert Vitenskap

Illustrert vitenskap er eit populærvitskapleg tidsskrift som vert utgjeve av Bonnier Publications International i Noreg, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Hellas, Island, USA, Nederland, Latvia, Litauen, Estland, Slovenia og Australia. Bladet vart starta i 1984 og er det største tidsskriftet i Norden om vitskap, natur og teknologi. Ettersom Illustrert vitenskap vert skrive av journalistar og ikkje av forskarar, har mange kritisert faktainnhaldet i bladet.

                                               

Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd eller Norges forskningsråd er eit norsk statleg forvaltingsorgan oppretta av regjeringa. Det har ansvar for å finansiera, fremja og marknadsføra norsk forsking. Rådet forvaltar forskningsmiddel og gjev råd til styresmaktene innan forskingspolitikk, mellom anna gjennom forslag til forskingsbudsjett i statsbudsjettet. Andre oppgåver er å fungera som møteplass mellom forskarar, næringsliv, dei som bruker og dei som finansierer forsking. Forskingsrådet bidreg også til å gjera norsk forsking meir internasjonalt orientert, gjennom forskingssamarbeid og gjennom deltaking i EU ...

                                               

Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum i Noreg for industri, vitskap, teknologi og medisin. Sidan mai 1986 har det lege på Kjelsås i Oslo. I 2011 blei museet kåra til årets museum, ein pris som Norges museumsforbund deler ut årleg til det museet som har merka seg positivt ut i det førre året.

                                               

Deweys desimalklassifikasjon

Deweys desimalklassifikasjon er eit system for biblioteka sin klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærarar. Systemet vart utvikla av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey i 1876. Systemet har i prinsippet internasjonal utbreiing. Det vert brukt i Noreg, i ein tillempa versjon i Danmark, men berre i liten grad i Sverige. I USA arbeider biblioteka no etter 21. utgåve av DDK. 5. forkortede norske utgave vart utgjeve i 2002 av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering NKKI, med 21. amerikanske utgåve som kjelde. Systemet er delt inn ti hovudkategoriar: 000 Referanse, informas ...

                                               

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege saman med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag som eitt universitet med namnet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, og såleis fekk campus fleire stader i landet. Campusane i Gjøvik og Ålesund heiter no formelt NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Etter denne samanslåinga vart universitetet det største i landet. Det opphavlege Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet vart skipa i 1996 ved ei samanslåing av ...

                                     

ⓘ Vitskap og teknologi i Noreg

 • er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap og teknologi i 1914. Sinope, den yttarste månen som til då er kjent
 • starta i 1984 og er det største tidsskriftet i Norden om vitskap natur og teknologi Ettersom Illustrert vitenskap vert skrive av journalistar og ikkje av
 • nye felt blir funne og erklærte kommersielle, og når utvinningsgraden i eksisterande felt blir auka som følgje av teknologi - og feltutviklinga. Totalt
 • for Vitskap Har ansvar for grunnforsking og tverrfagleg forskning. Han er delt inn i fem avdelingar: Avdeling for instituttpolitikk strategi og analyse
 • Museum er nasjonalmuseum i Noreg for industri, vitskap teknologi og medisin. Sidan mai 1986 har det lege på Kjelsås i Oslo. I 2011 blei museet kåra til
 • matematikk 600 Teknologi og anvend vitskap 700 Kunst og fritidsaktiviteter 800 Litteratur 900 Historie, biografi og geografi I Noreg vart DDK innført av Haakon
 • frå 1768, og er dermed det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg Biblioteket har filialar ved dei fleste campusane, i alt tolv bibliotek. I tillegg til
 • røter attende til DKNVS sitt bibliotek frå 1768 og er difor det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg Mandat Målgrupper Bibsys Samlingane Spesialsamlingar
 • Sciences TWAS og var ein leiande figur i etableringa av ei rekkje internasjonale senter tileigna til framgang for vitskap og teknologi I 1956 vart han
 • namnet Maria Bidzikoeva ved NTNU i Trondheim og tok bachelorgrad i sosialantropologi og mastergrad i teknologi og vitskap I 2010 gav ho på Pax forlag ut
 • korleis vitskapleg vêrvarsel og teknologi gradvis endra mentaliteten i kystfiskarsamfunna bort frå ein fatalistisk livsholdning der ulykker og skipsforlis
 • Svalbard. Senteret underviser i faga arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi Om lag 350 studentar i året tek eitt eller fleire

Users also searched:

...