Back

ⓘ Vêr i Noreg - Vêr, Klima i Noreg, Haugesund lufthamn, Karmøy, Fyr i Noreg, Asenvågøy fyrstasjon, Almanakk ..
                                               

Vêr

Vêr er eit system av krefter og krinslaup som opptrer naturleg i atmosfæren til ein planet. Vêr har ein tidsskala på opp til eit par dagar, medan snittet av veret over ein lang periode blir kalla klima. Vitskapen om vêret vert kalla meteorologi, og personar som arbeider med vêret meteorologar. Så godt som alt vêret på jorda opptrer i den lågaste delen av atmosfæren kalla troposfæren, og dei vêrfenomena me oftast opplever er sky, vind, torevêr, regn, sludd, hagl og snø. Det oppstår òg enkelte vêrfenomen i stratosfæren som har effekt på vêret i troposfæren, men ein veit lite om korleis desse ...

                                               

Klima i Noreg

Klimaet i Noreg er overraskande temperert for eit land som ligg så pass langt nord, særleg viss ein samanliknar Noreg med andre landområde på same breiddegrad. Årsaka til dette er den varme Golfstraumen, som fører varmt havvatn nordover langs heile vestkysten av Noreg, i kombinasjon med vestavind.

                                               

Haugesund lufthamn, Karmøy

Haugesund lufthamn, Karmøy er ein stamflyplass som ligg på Karmøy omtrent midt mellom byane Kopervik og Haugesund i Rogaland fylke. Flyplassen vart opna i 1975. Han ligg utsett til for vêr, på utsida av Karmøy og med Nordsjøen ved enden av rullebanen. Eventuelle stengingar grunna vêr er oftast på grunn av tåke. Det hindrar ikkje at Haugesund lufthamn, Karmøy er blant dei mest punktlege stamflyplassane i Noreg. I 2004 hadde Haugesund lufthamn, Karmøy ein regularitet på 98.1 prosent 77 av 4116 planlagde flygingar vart kansellert. Målet på kor punktleg flyselskapet er var oppe i 91.3 prosent ...

                                               

Fyr i Noreg

Fyra i Noreg har i lange tider vore viktige for navigeringa langs heile den 100 915 km lange kystlina i Noreg, frå grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Totalt har det vore 212 fyrstasjonar her i landet, og av desse har opp til 154 vore i drift samstundes. No er det totalt 107 anlegg som er definerte som fyrstasjonar. Det ligg til fyr- og merketjenesta i Kystverket under Kystdirektoratet å take seg av dei mange fyra og seglmerka.

                                               

Asenvågøy fyrstasjon

Asenvågøy fyrstasjon er eit fyr som ligg aust på Asen, om lag 9 km nordvest for Lysøysund i Ørland kommune i Trøndelag. Fyret stod ferdig i 1921 og vart oppretta for å sikre trafikken under sildefisket mellom Stoksund og Lysøysundet. Fyret har ei unik hamn der ein kan legge til uansett vêr. 6. oktober 1975 vart fyret avbemanna og automatisert. Stiftinga Frohavet har i dag teke over drifta av fyret og om sommaren er det i periodar omvising på fyret.

                                               

Almanakk

Ein almanakk er ein årleg kalender som inneheld informasjon om eitt eller fleire emne knytte til dei ulike dagane. Ordet almanakk kjem truleg av arabisk al-manākh, klimaet, og reflekterer det opphavlege føremålet med almanakken: Å informere om korleis vêr og klima kom til å påverke jordbruket. Seinare almanakkar har mellom anna innehalde astronomiske data, statistikk, høgtidsdagar, generell informasjon og underhaldning som gåter og treffande vendingar.

                                     

ⓘ Vêr i Noreg

 • vêret. For hanndyret vêr sjå sau. Vêr er eit system av krefter og krinslaup som opptrer naturleg i atmosfæren til ein planet. Vêr har ein tidsskala på
 • Klimaet i Noreg er overraskande temperert for eit land som ligg så pass langt nord, særleg viss ein samanliknar Noreg med andre landområde på same breiddegrad
 • Barentshavet. Noreg ligg i ei sone der polarfronten skaper ein vestleg luftstraum, og dette dominerer vêr og klima i stor grad. Klimaet i innlandet er
 • grunna vêr er oftast på grunn av tåke. Det hindrar ikkje at Haugesund lufthamn, Karmøy er blant dei mest punktlege stamflyplassane i Noreg I 2004 hadde
 • manuelt, i dag går mykje automatisk, men vêr skyer, bølgjehøgd, nedbørmåling og sikt må framleis meldast manuelt. Mange av fyrstasjonane i Noreg var familiestasjonar
 • uansett vêr 6. oktober 1975 vart fyret avbemanna og automatisert. Stiftinga Frohavet har i dag teke over drifta av fyret og om sommaren er det i periodar
 • almanakken er rekna å vere den greske vêr - kalenderen, parapegma. Den aleksandrinske astronomen Ptolemaios, som levde i det 2. hundreåret, skreiv avhandlinga
 • Vidare er det nyheitssaker og populærvitskapelege artiklar relatert til vêr og klima. Vêrvarsla er basert på data frå Meteorologisk institutt og dei
 • sjømil ut frå Farsund i Vest - Agder. Det er eit leifyr i innseglinga til Farsund og uthamna Loshavn. Søndre Katland er særs utsett for vêr og vind og er ei
 • tolv store høgtidene i den ortodokse kyrkja. Palmesundag er i norsk tradisjon ein merkedag mellom anna for vêr og årsvekst. I Noreg er er seljetreet knytt
 • planteart i maskeblomfamilien. Planten blir 5 30 cm høg og har eggrunde blad og lange aks med små, grågrøne blomar med fiolette pollenknappar. I fuktig vêr blir
 • Frå toppen skal ein med godt vêr visstnok kunne sjå sju kyrkjesokn inn i Sverige. Høgaste fjell i Noreg Høgaste fjell i Noreg etter primærfaktor Denne geografiartikkelen
 • Den viktigaste kyrkjefesten i mellomalderen. Praktisk tyding: Er Olavsdagen våt, skal bonden hauste med gråt Fint vêr Olsok tydde gjerne godt haustvêr

Users also searched:

...