Back

ⓘ Tryggleik i Noreg - Trygg Trafikk, Petroleumstilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet, Akin Düzakin, Fredrik Haslund, Birkebeinar ..
                                               

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er ein norsk medlemsorganisasjon som arbeider for auka tryggleik i trafikken. Trygg Trafikk er eit bindeledd mellom frivillige aktørar og offentlege styresmakter som har ansvaret for trafikktryggleik i Noreg. TT har fylkesavdelingar over hele landet. TT blei skipa 1. juni 1956 under namnet Landsforeningen til fremme for Trygg Trafikk, på initiativ frå Samferdsledepartementet. Namnet blei endra til Landsrådet for Trygg Trafikk i 1958, og til Trygg Trafikk i 1973. Trygg Trafikk oppretta Barnas Trafikklubb i 1966. I 2009 blei denne lagt om i samband med utviklinga av to nye nett ...

                                               

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet er eit norsk statleg tilsynsorgan som er lagt inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Petroleumstilsynet har ansvar for tryggleik, beredskap og arbeidsmiljø innan petroleumsverksemd i Noreg. Tilsynet har hovudkontor på Ullandhaug i Stavanger. Frå 1. januar 2004 vart Petroleumstilsynet etablert som eit sjølvstendig tilsynsorgan. I tillegg til verksemda som går føre seg på norsk kontinentalsokkel har Petroleumstilsynet fått ansvar for tilsyn med petroleumsanlegg på land. Ansvaret gjeld petroleumsanlegga og røyrleidningssystema på Kårstø, Kollsnes, Stura, Tjeldberg ...

                                               

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet, i daglegtale Justisdepartementet, styrer justisvesenet i Noreg med ansvar for politi og påtalemakt. Departementet har som hovudmål å sikra tryggleiken til samfunnet og enkeltmennesket, og at rettstryggleiken for kvar enkelt blir oppretthalden. Justisdepartementet blei oppretta 17. november 1818 då 2. departement for justisvesenet og 3. departement for politisaker blei slått saman. I 1940 blei departement delt i to av NS-regjeringa til Justisdepartementet og det utvida Politidepartementet.

                                               

Akin Düzakin

Akin Düzakin er ein tyrkisk-norsk illustratør og barnebokforfattar busett i Noreg sidan 1987. Han er utdanna i industridesign frå Ankara og frå Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Der han studerte frå 1987 til 1994. Akin Düzakin har illustrert ei lang rad barnebøker, mellom anna bøkene om Tvillingbror og Tvillingsøster av Liv Marie Austrem, som han fekk Brageprisen for i 1995 og 1997. Saman med Oddmund Hagen fekk han Unni Sands bildebokpris for 1998 for biletboka Over jordet. Akin Düzakin er særleg kjent for vakre akrylmaleri i delikate fargenyansar med poetiske, lett naivisti ...

                                               

Fredrik Haslund

Fredrik Haslund var aktiv i arbeidarrørsla, arbeidarparti-mann og sekretær i arbeidarpartiets Stortinggruppe. Han er særleg kjend for under den tyske invasjonen av Noreg i april 1940 å ha leidd den såkalte Gulltransporten som brakte Noregs gullreservar i tryggleik i Storbritannia. Haslund var utdanna ingeniør i Tyskland. Rett etter avslutta eksamen vende han i 1921 tilbake til Noreg med langt framskredet tuberkulose. Under Den spanske borgarkrigen var han aktiv i Den norske hjelpekomiteen for Spania. Han var saman med Karl Evang, Albert Raaen og Neimi Lagerstraum Spaniakomiteens representa ...

                                               

Birkebeinar

Birkebeinane eller birkebeinarane var ein opprørsflokk og eit politisk "parti" i borgarkrigstida i Noreg. Namnet sitt hadde dei frå det at det var så dårleg stell med fottøyet deira, fattige og forkomne som dei var, at dei surra bjørkenever rundt føtene for å halda varmen. Birkebeinane var opphavleg ein opprørsflokk av småfolk som slutta opp omkring tronkrevjaren Øystein Øysteinsson Møyla på midten av 1170-talet. Med kong Sverre Sigurdsson kom birkebeinane til makta i 1177, men fekk ikkje full kontroll før valet av Sverre sin soneson Håkon Håkonsson i 1217. Mindre stridar heldt fram til 12 ...

                                     

ⓘ Tryggleik i Noreg

 • auka tryggleik i trafikken. Trygg Trafikk er eit bindeledd mellom frivillige aktørar og offentlege styresmakter som har ansvaret for trafikktryggleik i Noreg
 • Petroleumstilsynet har ansvar for tryggleik beredskap og arbeidsmiljø innan petroleumsverksemd i Noreg Tilsynet har hovudkontor på Ullandhaug i Stavanger. Frå 1. januar
 • ansvar for politi og påtalemakt. Departementet har som hovudmål å sikra tryggleiken til samfunnet og enkeltmennesket, og at rettstryggleiken for kvar enkelt
 • uvanleg stor handverksmessig tryggleik i arbeida sine. Düzakin blir sett på som ein av dei aller beste illustratørane i Noreg i dag og kanskje den førande
 • som brakte Noregs gullreservar i tryggleik i Storbritannia. Haslund var utdanna ingeniør i Tyskland. Rett etter avslutta eksamen vende han i 1921 tilbake
 • denne ferda i 1206, då birkebeinane Torstein Skeivla og Skjervald Skrukka bar kongssonen med seg på ski gjennom dårleg ver for å bringa han i tryggleik
 • er i shipping alt frå ikkje - statlege organisasjonar til grupper med profesjonelle, skipsinspektørar eller kontortilsette som skal sjå til tryggleik og
 • ferda i 1206, då birkebeinane Torstein Skeivla og Skjervald Skrukka bar kongssonen med seg på ski gjennom dårleg ver for å bringa han i tryggleik vert
 • nasjonal tryggleik og frå å eiga visse typar eigedom, til dømes jordbrukseigedom. Dei kan ikkje få pass av landet dei har opphaldsløyve i og er som
 • Kunnskapsdepartementet. I 2009 hadde NUPI 73 årsverk. Forskinga til NUPI dekkjer fylgjande temaområde: Norsk tryggingspolitikk, europeisk tryggleik og transatlantiske
 • finansiell tryggleik Til skilnad frå lån med tryggleik krev ikkje banken pant i låntaker sine eigedelar til dømes bustadlån Renta varierer i samsvar

Users also searched:

...