Back

ⓘ Språk i Noreg - Samiske språk, Offisielt språk, Språk i Eurovision Song Contest, Kvensk, Skandinaviske språk, Uralske språk ..
                                               

Samiske språk

Samiske språk er ei gruppe finsk-ugriske språk som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum. Det største samiske språket er nordsamisk. Dei næraste slektningane til dei samiske språka er dei austersjøfinske.

                                               

Offisielt språk

Offisielle språk er språk som etter lova i eit land skal nyttast i offisiell korrespondanse og dokumentasjon. Om eit land har fleire offisielle språk, kan det vere reglar for kva språk som kan, skal eller bør nyttast i ulike samanhengar. Halvparten av landa i verda har offisielle språk. Nokre land har berre eitt offisielt språk, slik som Albania, Frankrike, Island, Japan og Tyskland. Andre, som Noreg, Belgia, Finland, Afghanistan, Paraguay, Bolivia, India, Sveits og Sør-Afrika har fleire offisielle språk. I Noreg er både norsk og samisk offisielle språk. Fleire norske kommunar har samiske ...

                                               

Språk i Eurovision Song Contest

Språk i Eurovision Song Contest gjev oversyn over språk og dialektar som har vorte sunge i Eurovision Song Contest. Frå 1956 til 1965 kunne ein synge på det språket ein ynskte, men i 1966 vart det innførd ein regel om at songane skulle verte sunge på eit av dei offisielle språka i landet ein representerte. Dette var fordi Ingvar Wixell hadde sunge på engelsk for Sverige i 1965. Regelen varte heilt fram til 1973 då det att vart lov å synge på det språket ein ynskte. Fleire vinnarar på midten av 1970-talet nytta seg av å synge på engelsk, inkludert ABBA som representerte Sverige i 1974. I 19 ...

                                               

Kvensk

Kvensk er eit finsk-ugrisk språk som òg kan klassifiserast som ein dialekt av finsk. Kvensk er språket til kvenene - ei folkegruppe som er etterkommarar av finnar som innvandra til Troms og Finnmark frå 1600-talet av frå grensedalen mellom Sverige og Finland, Tornedalen, og frå Nord-Finland. Kvensk språk har ein viss status som språk i Porsanger kommune. I kvenske/finskætta miljø er det mykje diskusjon om ein ynskjer eit eige kvensk skriftspråk eller å halde på det riksfinske som blir lært i skulane i dag. På eit møte i 2008 vart det vedtatt at skriftspråksnormalen som er under utarbeiding ...

                                               

Skandinaviske språk

Skandinaviske språk er ei nemning som blir brukt om dei tre nordgermanske språka som er forståelege seg i mellom, nemleg norsk, svensk og dansk. Nordisk språkråd har t.d. informasjonsmateriell om att tala skandinaviska, råda kan lett karikert oppfattast som ei oppfordring til nordmenn og danskar om å snakke litt meir likt svensk, og til svenskar om å snakke litt saktare. I tradisjonell historisk klassifisering av dei nordgermanske språka har ikkje nemninga "skandinaviske språk" nokon plass, her er svensk og dansk austnordiske og dei andre vestnordiske. Denne inndelinga er ei god skildring ...

                                               

Uralske språk

Uralske språk er ein språkfamilie som består av to hovudgrupper: dei finsk-ugriske og dei samojediske. Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i eigne nasjonalstatar: ungarsk, finsk og estisk. Med unntak av minoritetar i dei skandinaviske landa og Latvia høyrer mest alle dei andre uralske språka heime i Russland. Nokre av dei, slik som komi og mari, har eigne autonome republikkar, men ein stor del av dei mindre uralske språka er utryddingstruga. Sørsamisk, som blir tala i Noreg og Sverige, er òg sterkt truga.

                                     

ⓘ Språk i Noreg

  • norsk skriftspråk. Ulike samiske språk er i bruk i den samiske minoriteten i landet. Tre samiske språk vert snakka i Noreg nord - sør - og lulesamisk. Nordsamisk
  • Samiske språk er ei gruppe finsk - ugriske språk i den uralske språkfamilien som blir tala av samar i nordlege område i Noreg Sverige, Finland og Russland
  • offisielle språk I Noreg er både norsk og samisk offisielle språk Fleire norske kommunar har samiske språk eller kvensk som offisielle språk saman med
  • Språk i Eurovision Song Contest gjev oversyn over språk og dialektar som har vorte sunge i Eurovision Song Contest. Frå 1956 til 1965 kunne ein synge på
  • Finland, Tornedalen, og frå Nord - Finland. Kvensk språk har ein viss status som språk i Porsanger kommune. I kvenske finskætta miljø er det mykje diskusjon
  • På norsk er det vanleg å kalle alle dei nordgermanske språka nordiske språk universitet i Noreg har t.d. nordiske institutt og det er vanleg å kalle
  • er utryddingstruga. Sørsamisk, som blir tala i Noreg og Sverige, er òg sterkt truga. Dei uralske språka har mange felles trekk, på alle delområda av grammatikken
  • Dei keltiske språka utgjer ei av språkgreinene innanfor den indoeuropeiske språkfamilien, og nærast i slekt med dei italiske språka Desse to dannar den
  • swahili. Noreg er i tillegg det landet som har nytta flest språk i éin song. It s Just a Game av Bendik Singers, som representerte Noreg i 1973, vart
  • vestnordisk tidlegare oldnordisk er språket som vart brukt i Noreg på Island og dei andre norrøne busetjingane i Nordsjøområdet i tida frå om lag 700 til om lag

Users also searched:

...