Back

ⓘ Nordmenn - Nordmenn, Waffen-SS, Internett, EM i friidrett 1958, Serie A, Misjon ..
                                               

Nordmenn

Nordmenn viser til folk frå Noreg. Dei snakkar norsk, som regel som morsmål. Juridisk kan nordmenn definerast som personar med norsk statsborgarskap. Omgrepet "etnisk norsk" blir ofte nytta om nordmenn som stammar frå fleire generasjonar nordmenn og som ikkje tihøyrer nasjonale minoritetar, som samar eller romanifolk. Denne gruppa utgjer fleirtalet av befolkninga i Noreg. I denne samanhengen er nordmenn rekna som eit germansk folkeslag. Germanarane slo seg ned i Skandinavia allereie før Kristi fødsel. Nordmenn er nærskylde med danskar, svenskar og andre germanske nabofolk.

                                               

Waffen-SS

Waffen-SS var den militære greina av NSDAP-organisasjonen Schutzstaffel. Kjernen til det framtidige Waffen SS vart skapa i Berlin i 1933 med etableringa av ei spesiell Stabswache, og etter dette SS-Verfügungstruppe i 1938. Under andre verdskrig blei Waffen-SS i stor grad bruka som ein elitestyrke. Heinrich Himmler var som Reichsführer-SS øvstkommanderande gjennom heile krigen.

                                               

Internett

Internett er eit verdsomfattande ope datanett basert på protokollane TCP/IP. I Noreg er 64 prosent av alle privathushaldningar tilknytte til Internett, og den vanlegaste måten å kopla seg opp på, er via ADSL. 41 prosent av alle nordmenn som er på nett, har tilgang via breiband heimefrå. To av dei mest kjende tenestene på Internett er e-post og Verdsveven. Datamaskina over heile verda er kopla saman i eit nettverk, og det er dette store nettet som vi kallar Internett.

                                               

EM i friidrett 1958

Europameisterskapen i friidrett 1958 vart avvikla på Stockholms stadion i Stockholm 19. – 24. august 1958. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og tolv øvingar for kvinner. Dana Zátopková frå Tsjekkoslovakia sette europarekord i spydkast med 56.02 m, medan vesttyske Martin Lauer tangerte europarekorden på 110 meter hekk med tida 13.7. Nordmennene Audun Boysen og Egil Danielsen fekk kvar si sølvmedalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og i spydkast. Ingen andre nordmenn plasserte seg mellom dei seks beste i andre øvingar.

                                               

Serie A

2020/21-sesongen: Parma Brescia Milan Spezia Calcio Bologna Genoa Fiorentina Hellas Verona Benevento Calcio Torino Udinese Lazio FC Crotone Inter Milan Cagliari Roma Juventus Sassuolo Sampdoria Atalanta BC Napoli Nordmenn spelar på følgjande lag: Sampdoria 2020

                                               

Misjon

Misjon kan tyde fleire ting. Særleg er det bruka om verksemd for å spreie ein religion, som kristendommen. Opphavleg gjaldt dette spreiing til andre folkeslag, men blir òg nytta om kristeleg og sosialt arbeid blant nordmenn, indremisjonen. Ulike religionar legg større eller mindre vekt på misjon. Særleg innan kristendommen, islam og bahai er spelar misjon ei viktig rolle. I Noreg er det mange aktive organisasjonar som driv misjonsarbeid både i innland indremisjon og i utlandet ytremisjon. Misjon blir òg nytta som synonym til livsoppgåve eller kall, det kan òg nyttast om ein delegasjon, sær ...

                                     

ⓘ Nordmenn

 • Nordmenn nordmann, nordbu viser til folk frå Noreg. Dei snakkar norsk, som regel som morsmål. Juridisk kan nordmenn definerast som personar med norsk
 • gjennom heile krigen. Over fire tusen nordmenn var med i Waffen SS, og mange av dei kjempa på austfronten. De var nordmenn som kjempet i tyske Waffen - SS: Her
 • vanlegaste måten å kopla seg opp på, er via ADSL. 41 prosent 2005 av alle nordmenn som er på nett, har tilgang via breiband heimefrå. To av dei mest kjende
 • 7. Nordmennene Audun Boysen og Egil Danielsen fekk kvar si sølvmedalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og i spydkast. Ingen andre nordmenn plasserte
 • Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Spezia Calcio Torino Udinese Nordmenn spelar på følgjande lag: Sampdoria 2020 Thorsby var blant de første koronasmittede
 • andre folkeslag, men blir òg nytta om kristeleg og sosialt arbeid blant nordmenn indremisjonen. Ulike religionar legg større eller mindre vekt på misjon
 • Med unnatak av kongelege og statsoverhovud blir ordenen berre gjeven til nordmenn St. Olavs Orden er inndelt i fem grader: Storkross Kommandør med stjerne
 • personifisering av vanlege nordmenn Det blir mykje brukt i media, til dømes i snakk om folket som heilskap, om typiske eller gjennomsnittlege nordmenn Namna er også
 • i mange andre land, ikkje minst i Polen, Jugoslavia og Sovjetunionen. Nordmenn flest vart sedde på som folk av rett rase som det var om å gjera å vinne
 • Norsk utvandring til Amerika viser til straumen av nordmenn frå Noreg til Nord - Amerika. Utvandringa var særleg stor frå 1820 - talet til 1920 - talet, og gjekk
 • Verdsmeisterskap og dei olympiske leikane føre andre verdskrig vart dominerde av nordmenn Johan Grøttumsbråten, Thorleif Haug, Hans Vinjarengen og Oddbjørn Hagen
 • parlamentsvalg i Noreg som gjekk føre seg 11. september 2017. Då skulle nordmenn velje stemme på politiske parti som hadde valt ut representantar til Stortinget
 • prestasjonane på høvesvis 800 meter og 3000 meter hinder. Ingen andre nordmenn kom mellom dei seks beste i andre øvingar. Punktewertung von 1934 Denne

Users also searched:

...