Back

ⓘ Taiwan er ei øy som ligg aust for det kinesiske fastlandet i Stillehavet. Ho er òg kjend som Formosa, eller Ilha Formosa, eit namn gjeve henne av portugisiske o ..
                                               

Kinesisk Taipei

Kinesisk Taipei er det offisielle namnet idrettsutøvarane til Taiwan tevlar for under dei olympiske leikane og dei paralympiske leikane. Det offisielle namnet til Taiwan er Republikken Kina. Både Folkerepublikken Kina og Republikken Kina gjer krav på å representere heile Kina. I tillegg meiner regimet i Beijing at heile øya Taiwan tilhøyrer Kina. Denne konflikten har pågått heilt sidan den kinesiske borgarkrigen på 1940-talet. Taipei er hovudstaden i Taiwan. For at denne politiske konflikten ikkje skal hindre idrettsutøvarar frå Taiwan frå å deltake i fredelege idrettstilstellingar, tevlar ...

                                               

Secret (Take You Home)

"Secret" er ein elektropopsong skriven av ein rekkje låtskrivarar for det niande studioalbumet til Kylie Minogue, Body Language. Songen hadde ein avgrensa utgjeving i byrjinga av 2004 i Taiwan.

                                               

Zhongxing

Zhongxing, eller Zhongxing New Village er ein by i Nantou by midt på Taiwan og provinshovudstad i provinsen Taiwan. Zhongxing hadde om lag 25 549 innbyggjarar i 2010. Zhongxing er ein planlagd by som blei grunnlagd i 1955 etter inspirasjon frå Storbritannia. Provinsstyresmaktene byrja flytta hit frå Taipei i 1956, og bygginga var ferdig i 1957. Byen har fleire parkar, plenar, tre og fontener, medan bygga ligg på rekkjer. Ifølgje Folkerepublikken Kina, som ikkje anerkjenner Republikken Kina Taiwan, er Taipei framleis provinshovudstad.

                                               

Kuomintang

Guomindang eller Kuomintang er eit politisk parti i Republikken Kina som var verksamt på det kinesiske fastlandet fram til 1949.

                                               

Samuel C.C. Ting

Samuel Chao Chung Ting er ein amerikansk fysikar og nobelprisvinnar. Han mottok Nobelprisen i fysikk i 1976 saman med fysikaren Burton Richter, for oppdaginga deira av den subatomære J / ψ partikkelen. Han var blant dei sentrale forskarane for det internasjonale Alpha Magnetic Spectrometer-prosjektet som vart installert på den internasjonale romstasjonen i løpet av 2011.

                                               

Ligustrum

Ligustrum eller ligusterslekta er ei planteslekt i tribusen Oleeae i oljetrefamilien med om lag 40 artar av opprette, lauvfellande eller eviggrønne busker, nokre gongar dannar dei små eller mellomstore tre. Dei er alle kjente under namnet liguster. Fleire av dei blir nytta som hagevekster og i nokre tilfelle som hekkplante. Ligusterslekta er utbreidd i Nord-Afrika, Mellemausten, Kaukasus, Sibir, Aust-Asia, Indonesia og Europa med tyngdepunktet i Aust-Asia. Det er lauvfellande eller vintergrønne buskar med motsette, kortstilka og heilranda blad. Blomstrane er samla i endestilte eller aksels ...

                                               

Han-kinesarar

Han-kinesarar viser til ei etnisk gruppe frå Kina som etter dei fleste moderne definisjonar er den største folkegruppa i verda – nesten ein femtedel av menneska i verda. Ho er majoritetsgruppa i Folkerepublikken Kina og Taiwan og Singapore. Ein nyttar uttrykket for å skilja majoriteten av kinesarar frå dei mange mindre etniske gruppene som finst i Kina. Namnet kjem frå Han-dynastiet som herska over dei delane av Kina som er kjerneområdet til han-kinesarane. Ofte nyttar ein nemningane "kinesarar" og "han-kinesarar" om einannan, men i Kina vert dette oppfatta som svært feil sidan det ikkje t ...

                                               

Frank Hsieh

Frank Chang-ting Hsieh, kinesisk 謝長廷; pinyin Xiè Chángtíng; Wade-Giles Hsieh Chang Ting, er ein taiwansk politikar for det demokratiske framstegspartiet. Han var statsminister av Taiwan frå 2005 til 2006. Hsieh er fødd i Taipei og utdanna jurist ved det nasjonale universitetet i Taiwan og universitetet i Kyoto. Han praktiserte juss frå 1969 til 1981 før han byrja med politikk på heiltid. Etter to periodar som bystyrerepresentant i Taipei frå 1981 til 1988 blei Hsies med i den taiwanske nasjonalforsamlinga i 1989, då som representant for det demokratiske framstegspartiet som han hadde vo ...

                                               

Malayopolynesiske språk

Malayopolynesiske språk er ei språkgruppe som omfattar alle austronesiske språk tala utanfor Taiwan. Dei blir tala på øyane i Søraust-Asia og Stillehavet, med spreidde døme i Afrika, med gassisk på Madagaskar, og Fastlands-Asia. Om lag 351 millionar menneske snakkar malayopolynesisiske språk. Malayisk Indonesiske språk Balinesisk Malagasy Indonesisk Javanesisk Rarotongisk Mokilesisk Marshallesisk Tokelauisk Palauisk Tongansk Oseanske og polynesiske språk Maori Tahitisk Yapesisk Samoansk Hawaiisk Ponapeisk Fijiansk Tagalog Yamo også kjend som taiwanesisk

                                               

Nanjing

Nanjing eller tidlegare Nanking er ein by og regionshovudstad i provinsen Jiangsu i Folkerepublikken Kina. Samtidig er Nanjing framleis offisielt rekna som hovudstad i Republikken Kina som i dag berre ligg på øya Taiwan.

Taiwan
                                     

ⓘ Taiwan

Taiwan er ei øy som ligg aust for det kinesiske fastlandet i Stillehavet. Ho er òg kjend som Formosa, eller Ilha Formosa, eit namn gjeve henne av portugisiske oppdagarar som tyder "vakker øy".

Taiwan vert styrt av den demokratisk valde forsamlinga til Republikken Kina. Dette var den same politiske eininga som styrte fastlandskina frå 1912 til 1949.

                                     

1. Geografi

Taiwansundet skil øya frå fastlandet og har ei breidd på rundt 200 km. Elles har Taiwan kyst mot Austkinahavet i nord, Filippinhavet i aust og Sørkinahavet i sørvest. Dei austlege to tredjedelane er stort sett ulendt fjellandskap, med fem parallelle fjellkjeder som går får nord heilt til sørspissen av øya. I vest er landet flatare, og her bur størsteparten av folka.

                                     

2. Klima

Øya har tropisk til subtropisk monsunklima. Middeltemperaturen for januar varierer frå kring 15 °C i nord og 20 °C i sør til 28-29 °C i juli. I Taipei er den daglege maksimums- og minimumstemperaturen høvesvis 33 og 24 °C i juli, og høvesvis 18 og 12 °C i februar. Om sommaren bles monsun frå sør og er den våtaste tida av året. Om vinteren bles frålandsmonsunen frå nord og nordaust, med mindre regn, særleg på vestkysten. Årsmiddelnedbøren er 2500 mm, men varierer frå 1300 mm langs vestkysten til over 6000 mm i fjellskråningane i aust. I Taipei er den gjennomsnittlege årsnedbøren 2130 mm, med august som våtaste månad 305 mm og november som den tørraste 66 mm. I tida kring monsunskiftet juli-september er tropiske syklonar taifunar hyppige, og skapar ofte store materielle skadar.

                                     

3. Kultur

Kulturen på øya er ei blanding av kinesiske, japanske og vestlege tradisjonar, medan dei taiwanske urfolka har sin eigen tradisjon. Dei fleste som bur på øya snakkar mandarinspråk, etter at det har vore fremja av regjeringa og brukt som skolespråk i over førti år. Rundt 70 prosent av det taiwanske folket snakkar òg taiwansk, som er ein variant av minnan. Hakkafolket utgjer ein tidel av innbyggjarane på øya og har òg sitt eige språk.

                                     
 • Urfolket på Taiwan er eit austronesisk folkeslag som er etterkommarar av folket som budde på øya Taiwan før han - folket kom dit som innvandrarar på 1600 - talet
 • Kong, Macau eller landområda administrert av den Kinesiske Republikken Taiwan Countries and Areas Ranked by Population US Census Bureau. juli 2017
 • Kaohsiung gamalt namn Takow eller Takau er ein by på det sørlege Taiwan og den nest største byen på øya. Folketalet i byen er rundt 2, 7 millionar. Kaohsiung
 • innlandet på Taiwan i Republikken Kina. Byen hadde om lag 105 000 innbyggjarar i 2007. I Nantou ligg Jhongsing, provinshovudstaden til Taiwan Offisiell
 • idrettsutøvarane til Taiwan tevlar for under dei olympiske leikane og dei paralympiske leikane. Det offisielle namnet til Taiwan er Republikken Kina.
 • transkribere mandarin i Folkerepublikken Kina, Hong Kong, Macau, Republikken Kina Taiwan Malaysia og Singapore og har dei siste 50 åra vore den mest brukte metoden
 • er eit 180 kilometer breitt sund mellom det kinesiske fastlandet og øya Taiwan Sundet vert rekna som den nordlegaste delen av Sørkinahavet, lenger mot
 • Japan, Sør - Korea og Nord - Korea. I SN sin definisjon blir også Mongolia og Taiwan rekna med. Definisjonen av Aust - Asia kan vera geografisk eller kulturell
 • Language 2003 Songen hadde ein avgrensa utgjeving i byrjinga av 2004 i Taiwan Secret Take You Home er ein dansepopsong med sterke elektroniske element
 • Zhongxing New Village er ein by i Nantou by midt på Taiwan og provinshovudstad i provinsen Taiwan Zhongxing hadde om lag 25 549 innbyggjarar i 2010.
 • Republikken Kina reiste til øya Taiwan og installerte seg der. Guomintang var det einaste partiet i Republikken Kina Taiwan fram til 1991, og var i mange
Taiwanske urfolk
                                               

Taiwanske urfolk

Urfolket på Taiwan er eit austronesisk folkeslag som er etterkommarar av folket som budde på øya Taiwan før han-folket kom dit som innvandrarar på 1600-talet. Dei fleste stammane som vert rekna som urfolk av Republikken Kina bur i høglandet på Taiwan og snakkar ulike formosiske språk, som vert rekna som ei grein av dei austronesiske språka. I 2004 var det til saman om lag 400 000 innbyggjarar som høyrde til desse stammane. Dette utgjer rundt 2 % av innbyggjarane på Taiwan.

Stylteløpar
                                               

Stylteløpar

Stylteløpar er ein vadefugl i avosettfamilien med utbreiing i Middelhavsområdet og Afrika austover til søraustlege Asia og Taiwan.

Users also searched:

...