Back

ⓘ Den norske Forfatterforening er ei foreining for norske skjønnlitterære forfattarar. DnF vart stifta i 1893. Foreininga har til formål å verne og fremje norsk l ..
                                               

Tiger Garté

Garté er frå Surnadal i Møre og Romsdal. Han har teke mastergrad innan film- og TV-produksjon ved NTNU. Garté var forlagsredaktør i Juritzen Forlag i nesten 5 år fram til april 2014. I 2013 laga han talentkonkurransen "Forfatterfight" som starta 11. desember 2013 på Kulturhuset ved Youngstorget i Oslo. I april 2014 blei han forlagssjef i Aschehoug forlag sitt imprint, Tigerforlaget.

                                               

Kirsten Thorup

Kirsten Thorup er ein dansk skjønnlitterær forfattar. Ho debuterte i bokform med den modernistiske diktsamlinga Indeni - Udenfor i 1967. Etter debuten har ho gitt ut eit førtitalls bøker, og ho har skrive romanar, noveller og dramatikk. Diktsamlingane Love from Trieste frå 1969, I dag er det Daisy frå 1971 og romandebuten Baby 1973 er viktige representanter for skrivemåten frå slutten av 1960-åra. Ho fekk stor merksemd med dei realistiske romanane Lille Jonna 1977 og Den lange sommer frå 1979 om ei jentes utvikling frå born til vaksen i eit dansk provinsmiljø. I romanane Himmel og helvede ...

                                               

Kultur i 2017

8. april–17. september: Den 14. Documenta-utstillinga delt mellom Kassel i Tyskland og Aten i Hellas. 9.–13. mai: Eurovision Song Contest 2017 i Kiev, Ukraina 11. mars: Melodi Grand Prix 2017 i Oslo Spektrum. Vinnaren blei songen "Grab the Moment", framført av duoen JOWST og Aleksander Walmann. 28. januar: Spellemannprisen 2016 med programleiarane Haddy Njie og Mona B. Riise gjekk av stabelen på Sentrum Scene og Sentralen i Oslo. 11.–15. oktober: Bokmessa i Frankfurt 21. mars: Verdas poesidag 6.–16. september: Den internasjonale litteraturfestivalen i Berlin 23.–26. mars: Bokmessa i Leipzi ...

                                               

Kultur i 2016

21. mars: Verdas poesidag 20.–23. september: Bokmessa i Göteborg 27. februar: Melodi Grand Prix 2016 i Oslo Spektrum. Vinnaren blei songen "Icebreaker", framført av Agnete Johnsen. 10.–14. mai: Eurovision Song Contest 2016 i Globen i Stockholm, Sverige 17.–20. mars: Bokmessa i Leipzig 23. april: Verdas bokdag 19.–23. oktober: Bokmessa i Frankfurt

Den norske Forfatterforening
                                     

ⓘ Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening er ei foreining for norske skjønnlitterære forfattarar. DnF vart stifta i 1893. Foreininga har til formål å verne og fremje norsk litteratur og å take vare på dei faglege og økonomiske interessene til forfattarane. DnF driv òg internasjonalt solidaritetsarbeid for forfølgde forfattarar. I 2004 hadde foreininga 513 medlemer. Leiaren er frå mars 2012 forfattaren Sigmund Løvåsen.

                                     

1. Stipend og "Det litterære råd"

Den norske Forfatterforening forvaltar ei rad stipend, finansierte av eigne eller statlege middel, for utdeling til medlemer og ikkje-medlemer. Det litterære råd har av ni medlemer og gjev innstilling i alle saker av litterær art og ved utdeling av stipend. Blant andre har Paal-Helge Haugen, Svein Jarvoll og Ann Kavli vore leiarar i rådet.

I 1952 meldte 29 forfattarar seg ut av Den norske Forfatterforening og danna Forfatterforeningen av 1952. Denne foreininga gjekk attende til DnF i 1966.

                                     

2. Formenn

Lista er ikkje fullstendig

 • 1928–1933 Ronald Fangen
 • 1900–1903 Jacob Breda Bull
 • 1999–2001 Karsten Alnæs
 • 1985–1987 Karsten Alnæs
 • 2005–2012 Anne Oterholm
 • 1910–1913 Hans Aanrud
 • 2001–2005 Geir Pollen
 • 1971–1975 Ebba Haslund
 • 1991–1997 Thorvald Steen
 • 1913–1916 Peter Egge
 • 1923-1928 Arnulf Øverland
 • 1965–1971 Odd Bang-Hansen
 • 1977–1981 Camilla Carlson
 • 1946–1965 Hans Heiberg
 • 1894– Arne Garborg
 • 2012- Sigmund Løvåsen
 • 1934 Johan Bojer
 • 1982–1985 Johannes Heggland
 • 1975–1977 Bjørn Nilsen
 • 1997–1999 Inger Elisabeth Hansen
 • 1919 Johan Bojer
 • 1987–1991 Toril Brekke
 • 1940–1945 Alex Brinchmann
 • Sigrid Undset
 • 1935 Peter Egge
                                     
 • Forfatterforeningen av 1952 vart stifta 28. april 1952 av 32 forfattarar som melde seg ut av Den norske Forfatterforening i protest mot at foreinga let
 • etter ei innstilling frå Den norske Forfatterforening Vesaasprisen til Svisdal Den norske Forfatterforening DnF på norsk bokmål henta 26. mars
 • som Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening, Den norske Forfatterforening foreininga Norske Barne - og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening
 • vararepresentant for Akershus Høgre. Ho var heidersmedlem i Norsk kvinnesaksforening og Den norske Forfatterforening Bokhandlarprisen 1966 Riksmålsforbundets litteraturpris
 • faglitterær forfatter - og oversetterforening Norsk audiovisuell oversetterforening Statsautoriserte translatørers forening Den norske Forfatterforening
 • Vesaas debutantpris. I grunngjevinga frå Det litterære Råd i Den norske Forfatterforening heitte det mellom anna: .. vi har å gjera med ein poet som
 • og juristar. Norsk Bokmannslag kom i strid med Den norske forfatterforening og regjeringa valde etterkvart ut tre representantar frå Norsk bokmannslag
 • Faglitterær forfatterforening Foreininga fekk sitt noverande namn i 1990, då omsetjarane av faglitteratur, som opphavleg var organiserte i den separate Norsk faglitterær
 • nye medlemmer 8: Vilde Heggem Den norske Forfatterforening Henta 2. april 2012. Presentasjon av Vilde Heggem hjå Den norske Forfatterforening
 • fødd 16. august 1977 i Trysil er ein norsk forfattar. Frå 2012 er han formann i Den norske Forfatterforening Løvåsen har gått på forfattarstudiet ved
 • litteraturvitskaplege verk. Dei norske prisvinnarane vert utpeikte etter innstilling frå Den Norske Forfatterforening I 2004 var prisen på 70 000 svenske

Users also searched:

...