Back

ⓘ Almanakk for Noreg er ein almanakk som har vore utgjeven av Universitetet i Oslo kvart år sidan 1814. Almanakken vert redigert av ein almanakk-komité utnemnd av ..
                                               

Soleglad

Soleglad eller solnedgang er når den øvre randa av sola om kvelden vert borte under horisonten. Langs same breiddegrad vil tida for soleglad finne stad fire minutt seinare for kvar lengdegrad vestover og fire minutt tidlegare for kvar lengdegrad austover. I Noreg er det tidlegaste tidspunktet for soleglad i midten av desember - klokka 15:11 i Oslo, klokka 15:28 i Bergen og klokka 14:31 i Trondheim. I Tromsø glader sola klokka 12:00 26. november og renn ikkje før på nyåret. Det seinaste tidspunktet for soleglad i Noreg er like før jonsok, då glader sola klokka 22:44 i Oslo, klokka 23:11 i B ...

                                               

Namnedagar i Sverige

I Sverige har dei ein lang ubroten tradisjon for å feire namnedagar. Namedagsfeiringa går attende til før reformasjonen, og ulikt i mange andre land held skikken seg sterk i Sverige også etter at landet hadde gått over til protestantismen. Før reformasjonen vart namnedagane feira etter helgendagane. Den fyrste lista over namnedagar etter reformasjonen kom i 1749 i den offisielle svenske almanakken. Sidan har lista vorte endra fleire gonger, seinast i 2001 etter at ei arbeidsgruppe nedsett av Svenska Akademien hadde kome med framlegg. Planen er at lista skal gåast gjennom og reviderast om 1 ...

                                               

Norske forsvarsministrar

Norske forsvarsministrar er ei oversikt over statsrådar som har vore sjef for Forsvarsdepartementet, vanlegvis kalla forsvarsminister. Den offisielle tittelen til forsvarsministeren er som for dei fleste regjeringsmedlemmene statsråd. Berre statsministeren og utanriksministeren vert offisielt titulerte minister. Departement for Krigsadministrasjonen vart oppretta 30. november 1814. Etter kort tid vart dette den 31. mars 1815 delt i to: Armédepartementet og Marinedepartementet. Dei to departementa vart igjen samla i Forsvarsdepartementet 3. august 1885. Johan Sverdrup vart dermed den fyrste ...

                                               

Thomas Bugge

Thomas Bugge var ein dansk astronom, matematikar og landmålar. Bugge tok teologisk embetseksamen i 1759, men interesserte seg sterkt for matematiske studie. Kort tid etter eksamen vart han tilsett ved observatoriet, og frå 1762 vart han engasjert ved den nyleg starta oppmålinga av Danmark. I 1868 vart han utnemnd til overlandmålar med tittelen kammerråd, og føretok i denne stillinga den grunnleggende trianguleringa av Sjælland. I åra 1765 til 1772 fungerte han som lærar i matematikk for arveprins Frederik. I 1777 overtok han ei stilling som professor i astronomi. I samband med ei påtenkt o ...

                                               

Indian summer

Indian summer er eit uttrykk som vert nytta om ein varm, sommarliknande periode om hausten, ikkje lenge før vinteren. På den nordlege halvkula kallar ein det indian summer når han oppstår seint i oktober eller tidleg november, og i den gamle engelske almanakken vart det òg sett krav til at om ein skulle kalla det indian summer så skulle ein først ha hatt ein periode med frost. Indian summer kan vare eit par dagar eller fleire veker. Andre namn på fenomenet i Europa er altweibersommar, allehelgensommar og St. Martins sommar, medan ein i Sverige kallar det brittsommar etter St. Brigittas dag ...

                                               

1550

7. februar: Innsetjinga av pave Julius III. Den første boka skriven på slovensk, Abecedarium, av protestantreformatøren Primoz Trubar, blei trykka i Tübingen. Helsingfors blei grunnlagd av Gustav Vasa. Det osmanske riket utvida seg ved å okkupera Mahgreb. Byen Acapulco vart grunnlagd 6. januar: Spanske Hernando de Santana grunnla byen Valledupar i eit område som no ligg i Colombia. Heile Bibelen kom ut på dansk Nostradamus skreiv sin første almanakk.

                                     

ⓘ Almanakk for Noreg

Almanakk for Noreg er ein almanakk som har vore utgjeven av Universitetet i Oslo kvart år sidan 1814. Almanakken vert redigert av ein almanakk-komité utnemnd av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. Almanakken kjem ut både på nynorsk og bokmål. På bokmål heiter han Almanakk for Norge. Tabellane blir rekna ut ved Institutt for teoretisk astrofysikk.

Almanakken har sidan 1912 komme ut med parallellutgåver på nynorsk og bokmål. Boka har no eit A6-format og 128 sider. Av innhaldet er kalendarium med merkedagar, solrenning og soleglad ei rekkje byar, kulminasjon og nedgang for sol, måne og planetane frå Venus til Saturn, månefasar, tussmørketabellar og planetkart som syner planetbaner på himmelen gjenom året. Det er òg statistiske oppgåver, meteorologiske data og oversikt over reglar for jakt, fangst og fiske.

Almanakken har kvart år ein temaartikkel. Temaartiklane dei siste åra har vore:

 • 2011: Johan Peter Collett: "Det Kongelige Frederiks Universitet blir grunnlagt i 1811" - om Universitetet i Oslo.
 • 2019: Albert Rønning: "1319 – byrjinga på slutten for norsk sjølvstende"
 • 2018: Finn E. Johannesen: "Spanskesykja"
 • 2004: Marie Skoie: "Da tida vart normal"
 • 2014: Morten Nordhagen Ottosen: "Mirakelåret 1814 i eit europeisk perspektiv"
 • 2012: Nils Voje Johansen: "Då venuspassasjar endra verda"
 • 2009: Trond Bergh: "Bergensbanen 100 år"
 • 2006: Vigdis Ystad: "Ibsen hundre år etter"
 • 2016: Øystein Sørensen: "Oktoberrevolusjonen og Noreg" og Alv Egeland: "Kristian Birkeland"
 • 2010: Henrik G. Bastiansen: "Norsk fjernsyn er 50 år"
 • 2021: Botolv Helleland: "Norsk stadnamnarkiv 100 år" og Espen Sørbye: "Forbodstida"
 • 2008: Odd Arvid Storsveen: "Enhver Religion har et mildt og kjærligt Hjerte" - om Henrik Wergeland religiøse tenking.
 • 2015: Martin Austnes: "Noregs Bank – Banken som skulle gje det nye Noreg ei framtid"
 • 2007: Finn Erhard Johannessen: "Kong Chulalongkorns noregsreise i 1907"
 • 2013: Johan Moan: "Døgnrytmar og årsrytmar hos mennesket"
 • 2005: Henrik G. Basiansen: "1905: Telegrafen, telefonen og unionen"
                                     

1. Historie

Den første norske almanakken kom ut i 1643; den vart då utgjeven for året 1644. Universitetet i Oslo har gitt ut almanakk sidan 1814. Frå 1912 til 1987 hadde Almanakkforlaget einerett på å produsere almanakkar. Sidan på 1995 har Gyldendal vore forleggar for Universitetet i Oslo. Samstundes byrja Almanakkforlaget å gje ut sin eigen Norsk almanakk.

                                     
 • Ein almanakk er ein årleg kalender som inneheld informasjon om eitt eller fleire emne knytte til dei ulike dagane. Ordet almanakk kjem truleg av arabisk
 • kollegium ved Universitetet i Oslo om produksjon og utgjeving av Almanakk for Noreg frå og med 1913 - årgangen. Denne eineretten hadde Emil Moestue as heilt
 • klokkeslett etter sommartid Grøne flekkar Himmel Soleglad Aurora Usjas Almanakk for Noreg 2008 ISBN 978 - 82 - 05 - 36607 - 7 Wikimedia Commons har multimedia som gjeld:
 • Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager Fiske og fangst i sjøen på søn - og helligdager Almanakk for Noreg 2008, Universitetet i Oslo ISBN 978 - 82 - 05 - 36607 - 7
 • Sverige. Kva namnedag ein har står i ei særskild liste. I Noreg blir ho gjeven ut i almanakken medan den offisielle katolske helgenlista, som styrer katolske
 • Christiania. Denne almanakken var noko av det første han trykte, og boka er rekna for å vere den første trykte norske boka i Noreg Almanakken kunne nyttast
 • kalender Runekalender Solkalender Svensk kalender Zoroastrisk kalender Almanakk Heilagdagar Filofax Klokke Kronologi Nyttår Skotår Tid Tidssone Time manager
 • klokkeslett etter sommartid Tromsø har midnattssol frå 17. mai. Almanakk for Noreg 2008 ISBN 978 - 82 - 05 - 36607 - 7 Wikimedia Commons har multimedia som gjeld:
 • Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager Fiske og fangst i sjøen på søn - og helligdager Almanakk for Noreg 2008, Universitetet i Oslo ISBN 978 - 82 - 05 - 36607 - 7
 • Førland, E.. Variasjoner i vekst og fyringsforhold i Nordisk Arktis. Regclim Cicerone 6 2004. University of Oslo. Almanakk for Norge Gyldendal fakta.
 • over namnedagar etter reformasjonen kom i 1749 i den offisielle svenske almanakken Sidan har lista vorte endra fleire gonger, seinast i 2001 etter at ei

Users also searched:

...