Back

ⓘ Alf Ivar Samuelsen frå Flakstad, Nordland var ein norsk politikar. Han vart innvald på Stortinget frå Nordland i 2005. Han var vararepresentant i perioden 1993– ..
                                               

Fylkesveg 804

Vegen mellom Hattfjelldal og Unkerelv bru vart bygd mellom 1910 og 1913. Unkerelv bru var bygd 1901-02 og erstatta av ny bru i 1966. Fram til Ivarrud stod vegen ferdig i 1920. Sommaren 2002 vart vegen kraftig utbetra, forkorta frå 23 km til 21.7 km og asfaltert. Vegarbeidet vart avslutta i september 2002. Utbetringa vart markert ved ein seremoni den 19. oktober 2002 med vegsjefen for Nordland, Arne Løvmo, fylkesråd Alf Ivar Samuelsen, ordføraren i Hattfjelldal og to tidlegare ordførarar var med, saman med norske og svenske skuleelevar. Før 1. januar 2010 var vegen riksveg. Etter at forvalt ...

                                               

Stortingsrepresentantar 2005-2009

Stortingsrepresentantar 2005–2009 er ei liste over alle stortingrepresentantar som vart valde i Stortingsvalet 2005 for perioden 2005 til 2009. Det er totalt 169 representantar, fordelt med 61 til Det norske Arbeidarpartiet, 38 til Framstegspartiet, 23 til Høgre, 15 til Sosialistisk Venstreparti, 11 til Kristeleg Folkeparti, 11 til Senterpartiet og 10 til Venstre. Den siste representanten frå kvart fylke er eit utjamningsmandat, nytt med dette stortingsvalet samanlikna med tidlegare val er at det er eit utjamningsmandat i kvart einaste fylke.

                                               

Stortingsrepresentantar 1916-1918

Stortingsrepresentantar 1916-1918 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1916 til 1918. Stortinget hadde totalt 123 representantar, fordelt med 75 til Venstre, 20 til Høgre, 19 til Det norske Arbeidarparti, 6 til Arbeiderdemokratene, 1 til Frisindede Venstre og 2 sjølvstendige. Regjeringa Knudsen Venstre held fram og blei sittande heile perioden.

                                     

ⓘ Alf Ivar Samuelsen

Alf Ivar Samuelsen frå Flakstad, Nordland) var ein norsk politikar. Han vart innvald på Stortinget frå Nordland i 2005. Han var vararepresentant i perioden 1993–1997.

Samuelsen var ordførar i Flakstad i perioden 1986–1987 og fylkesordførar i Nordland 1995-1999. Frå 1999 til 2003 sat han i fylkesrådet for samferdsle. Han pensjonerte seg i 2009. Alf Ivar Samuelsen omkom ei traktorulykke heime på Fredvang i Flakstad den 16. september 2014, 72 år gamal.

                                     
  • 19. oktober 2002 med vegsjefen for Nordland, Arne Løvmo, fylkesråd Alf Ivar Samuelsen ordføraren i Hattfjelldal og to tidlegare ordførarar var med, saman
  • Sør - Trøndelag - Ola Borten Moe Sogn og Fjordane - Erling Sande Nordland - Alf Ivar Samuelsen Hordaland - Rune J. Skjælaaen Hedmark - Trygve Slagsvold Vedum Møre
  • Ellingsen Framstegspartiet Torny Pedersen Arbeiderpartiet Alf Ivar Samuelsen Senterpartiet Ivar Kristiansen Høgre Anna - Kristin Ljunggren Arbeiderpartiet
  • Kommentarar Varafolk Johan Samuelsen Det norske Arbeidarparti Johan Ludwig Mowinckel Venstre Statsminister til 20. mars 1935. Ivar Vaksdal møtte til dess
  • Høgre Harald Halvorsen Det norske Arbeidarparti Harald Gram Høgre Jon Sundby Bondepartiet Thorleif Høilund Det norske Arbeidarparti Alf Staver Høgre
  • staden 21. februar - 12. juni 1928 Johannes A. Bøe Det norske Arbeidarparti Alf Mjøen Arbeiderdemokratene Kristian Ørud Bondepartiet Lars Moen Det norske
  • 1918. Vinger og Odalen Knut Torstensen Sjøli Det norske Arbeidarparti Solør Ivar Hvamstad Det norske Arbeidarparti Døydde 9.mai 1916. Halvdan Aarsrud møtte
  • Gudbrandsdalen Johan Castberg Arbeiderdemokratene Simen Olsen Kolstad Toten Alf Mjøen Arbeiderdemokratene Hadeland og Land Ole Martin Lappen Arbeiderdemokratene
                                               

Stortingsrepresentantar 1934-1936

Stortingsrepresentantar 1934-1936 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1934 til 1936. Stortinget hadde totalt 150 representanter, fordelt med 69 til Det norske Arbeiderparti, 30 til Høgre, 24 til Venstre, 23 til Bondepartiet, og ein til kvar av partia Arbeiderdemokratene, Frisindede Venstre, Kristeleg Folkeparti og Samfundspartiet,

                                               

Stortingsrepresentantar 1931-1933

Stortingsrepresentantar 1931-1933 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1931 til 1933. Stortinget hadde totalt 150 representantar, fordelt med 47 til Det norske Arbeiderparti, 41 til Høgre, 33 til Venstre, 25 til Bondepartiet, 3 til Frisindede Venstre og 1 til Arbeiderdemokratene.

                                               

Stortingsrepresentantar 1928-1930

Stortingsrepresentantar 1928-1930 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1928 til 1930. Stortinget hadde totalt 150 representantar, fordelt med 59 til Det norske Arbeidarparti, 30 til Venstre, 29 til Høgre, 26 til Bondepartiet, 3 til Norges Kommunistiske Parti, 2 til Frisindede Venstre og 1 til Arbeiderdemokratene.

                                               

Stortingsrepresentantar 1913-1915

Stortingsrepresentantar 1913-1915 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1913 til 1915. Stortinget hadde totalt 123 representantar, fordelt med 68 til Venstre, 23 til Det norske Arbeidarparti, 20 til Høgre, 8 til Arbeiderdemokratene og 4 til Frisinna Venstre.

Users also searched:

...