Back

ⓘ Norsk krone. I Noreg vedtok Stortinget ei pengelov som vart sanksjonert 4. juni 1873 til gå over til gullstandard og bruke nemninga kroner og øre saman med dala ..
                                               

Den nordlege krona

Den nordlege krona er eit stjernebilde på den nordlege himmelhalvkula. Stjernebiletet er den nordlege motparten til Den sørleg krona. Det er eit av dei 48 stjernebileta som vart oppførte av Klaudios Ptolemaios på 100-talet evt. og er i dag eit av dei 88 moderne stjernebileta. I klassisk mytologi vart Den nordlege krona generelt representert som krona gjeven av guden Dionysos til den kretiske prinsessa Ariadne og som han sette på himmelen. Andre kulturar har samanlikna mønsteret med ein sirkel av eldre, eit ørnereir, eit bjørnehi og til og med eit røykehol. Den mest lyssterke stjerna er Alf ...

                                               

Grunnlovsjubileet i Noreg i 2014

Grunnlovsjubileet i Noreg i 2014 var ei offentleg markering av at det i 2014 var 200 år sidan den norske grunnlova blei vedteken. Stortinget arrangerte ei stor jubileumsfeiring av Grunnlova, der ikkje berre hendingane på Eidsvoll i 1814 skulle feirast, men òg det som vert oppfatta som fruktene av desse hendingane. Jubileet skulle informere om og feire demokrati, deltaking, menneskerettar, jamstilling, rettferd, ytringsfridom, integrering, makt og styring, institusjonane i demokratiet og dei historiske hendingane som har stått sentralt i utviklinga av demokratiet i Noreg.

                                               

Fiskeri

Fiskeri er eit samlenamn for yrkesmessig fiske. Omgrepet fiskeri vert ofte knytt til dei ulike fiskeslaga, som til dømes torskefiskeri, sildefiskeri og så bortetter, utan omsyn til kva båttypar som vert nytta. I dei norske fiskeria vart det i 2004 landa over 2.5 millionar tonn, til ein førstehandsverdi på 10.38 milliardar kroner. Omtrent 90 % av norsk landa kvantum blir eksportert. Dei viktigaste fiskeria rekna etter økonomisk verdi er fisket etter sild og etter torsk. I 2004 var førstehandsverdien av fisket etter torsk 2.78 milliardar kroner, og verdien av sildefiskeriet var 2.02 milliard ...

                                               

1840

Sjå òg Fødde i 1840. 4. mars: Thrond Sjursen Haukenæs, norsk folkeminnesamlar og forfattar 30. september: Johan Svendsen, norsk komponist 27. april: Edward Whymper, britisk fjellklatrar 2. april: Émile Zola, fransk forfattar 7. oktober: Amund Ringnes, norsk næringsdrivar 7. mai: Peter Tsjajkovskij, russisk komponist 18. september: Anton Christian Bang, norsk biskop og politikar 14. november: Claude Monet, fransk målar 4. februar: Lars Olsen Skrefsrud, norsk misjonær og språkforskar 9. mars: Olaus Henrici, tysk matematikar 12. november: Auguste Rodin, fransk målar

                                               

5. august

1860: Carl IV av Sverige og Noreg blei krona i Trondheim.

                                               

7. oktober

Britemesse, merkt med mellom anna krone, bok, kross eller tre. Ein meinte bjørnen gjekk hi på denne dagen, og at kålet burde haustast. Dagen er òg kjend spm kåldagen.

                                               

12. januar

1945: andre verdskrigen. Norske polititroppar frå Sverige tok seg inn i Finnmark. 1906: Gruvedrift tok til ved A/S Sydvaranger i Finnmark. 1954: Dei fyrste norske fjernsynsbileta vart sende ut over Tryvannstårnet. 1785: Det fyrste offentlege biblioteket i Noreg, Deichmanske bibliotek, opna.

                                               

Klokkelyngslekta

Klokkelyngslekta er ei planteslekt i lyngfamilien. Ho omfattar eviggrøne buskar eller tre, oftast dvergbuskar med nåleforma, kransstilde blad og nikkande, klokkeforma 4-tals blomar. Krona er raud, gul eller kvit, og blir sitjande på etter blomstringa. Slekta omfattar rundt 600 artar, der rundt 550 av dei veks i Kapplandet i Sør-Afrika og 16 i Europa. Lyngtre veks mellom anna i middelhavslanda og på Kanariøyane. Nokre artar blir brukt som prydplante, som vårlyng E. carnea, frynselyng E. ciliaris og jule- eller haustlyng E. gracilis. I Noreg veks to artar. Desse plantane er opprett lyng med ...

                                               

20. februar

1944: Noreg under den andre verdskrigen. Norske sabotørar senka jarnbaneferja "Hydro" på Tinnsjøen. 1923: 11 mann omkom og 8 vart berga då snurparen "Staalbarden" av Ålesund vart rent i senk i Vatlestraumen av det tyske malmskipet "Westphalen". 1912: Jens Bratlie blei norsk statsminister.

                                               

Lotto

Lotto er eit norsk pengespel frå Norsk Tipping der spelaren skal velja sju tal mellom 1 og 34. Den fyrste Lotto-trekninga fann stad 19. april 1986, og taket på fyrstepremien var då 500 000 kroner. 31. mai same året vann den fyrste personen ein premie på over éin million kroner.

Norsk krone
                                     

ⓘ Norsk krone

I Noreg vedtok Stortinget ei pengelov som vart sanksjonert 4. juni 1873 til gå over til gullstandard og bruke nemninga kroner og øre saman med dalar og skilling, der 1 speciedaler = 4 kroner. I lov om pengevesenet av 17. april 1875 vart dalar- og skillingneminga avvikla, og det vart bestemt at Pengeenheden skal være en Krone, som deles i 100 Øre. Dette var ei førebuing til at Noreg 16. oktober same år gjekk inn i den skandinaviske myntunionen.

Etter lova skulle krona ha ein verdi på 25/62 av eit gram fint gull. Hovudmynten vart utmynta som tikroner og tjuekroner i gull.

Frå og med 1. mai 2012 er ikkje 50-øringen ein gyldig mynt lenger.

                                     
 • For andre tydingar, sjå Krone eller Mynt eller krone Krone er ein mynt som vert bruka i fleire land: : Danmark danske kroner Estland estisk kroon Island
 • lite stjernebilde på den sørlege himmelkvelvinga Krona Kroning Corona Mynt eller krone krone i Nynorskordboka. Krone i Store norske leksikon, snl.no.
 • Øre kan visa til: Mynteininga øre, ein hundredel av ei norsk krone dansk krone eller svensk krone Øre i Gjemnes, ei bygd og ein tidlegare kommune i Møre
 • Islandsk krone islandsk Íslensk króna, utt. is - lensk krouna, fleirtal: krónur er mynteininga på Island. ISO 4217 - valutakoden er ISK. Den islandske krona er
 • for stjernebiletet er CrB Dei sju stjernene som dannar den særeigne krone - forma er alle av storleiksklasse 4, utanom den mest lyssterke av dei, Alfa
 • bokverk, og at omsetninga til saman var over 2 milliardar kroner Førehandssalet av Store Norske tok til i 1978, og vart på over 30 000 sett. Så seint som
 • Margit Hansen - Krone fødd 6. april 1925 i Nordreisa i Troms er ein norsk politikar for Høgre. Ho vart innvald på Stortinget frå Troms i 1977. Ho var
 • Koordinatar: 59 54 48 N 10 42 15 E Det Norske Videnskaps - Akademi DNVA ofte berre kalla Vitenskapsakademiet eller Akademiet, er ein sjølvstendig, tverrfagleg
 • monogram med krone over i splittflagga sine. Ingen privatpersoner kan bruke statsflagget. Eit unntak er gjort for medlemmar av Kongelig Norsk Seilforening
 • to jubileumsmyntar som markering av 200 - årsjubileet: Ein 20 - krone - mynt og ein 200 - krone - mynt i sølv. Dei er utforma av Esther Maria Bjørneboe. Lista
 • Det norske riksvåpenet er eit våpenskjold med ei opprett løve i gull på raud botn. Løva har krone på hovudet og ber ei gullskjefta sølvøks i framlabbene
Kroner Lake
                                               

Kroner Lake

Kroner Lake er ein sirkelforma innsjø, 400 meter i diameter, som ligg like vest for Whalers Bay på Deceptionøya i Sør-Shetlandsøyane. Namnet Tokroningen, vart gjeve av norske kvalfangarar i perioden 1905-31, Det opphavlege namnet vart endra til Kroner Lake i 1950 av UK Antarctic Place-Names Committee etter ei kartlegging av Deceptionøya av kapteinløytnant D.N. Penfold i Royal Navy i 1948-49.

Nøkleblomfamilien
                                               

Nøkleblomfamilien

Nøkleblomfamilien er ei plantefamilie i gruppa tofrøbladingar. Artane har undersitjande femtalblomster med røyrforma beger og samblada krone som ofte er forma som ei trekt. Frukta er ein kapsel med mange frø. Stimpsonia Pomatosace Dionysia Bryocarpum Kaufmannia Hottonia Omphalogramma Soldanella Cortusa Dodecatheon Nyare systematikk har gjort at fleire slekter som vart plasserte i denne familien har vorte plassert i andre familier.

Users also searched:

...