Back

ⓘ Postindustrielt samfunn er ei nemning på eit samfunn som har gått over frå å vera eit industrisamfunn til neste fase; eit servicesamfunn basert på kunnskap. I f ..
Postindustrielt samfunn
                                     

ⓘ Postindustrielt samfunn

Postindustrielt samfunn er ei nemning på eit samfunn som har gått over frå å vera eit industrisamfunn til neste fase; eit servicesamfunn basert på kunnskap.

I fleire vesteuropeiske land er innsats av kunnskap og teknologi vorte den viktigaste innsatsfaktoren både i vareproduksjon og i tenesteyting.

Det postindustrielle samfunnet vert gjerne kalla det postmoderne samfunnet, og forklarar overgangen frå ein industrialisert kvardag og til ein kvardag der industri ikkje lenger spelar hovudrolla.

Omgrepet vart først lansert av sosiologen Daniel Bell i 1973 i boka The Coming of the Post-Industrial Society. Den norske forfattaren Kjartan Fløgstad har karakterisert utviklinga som ei utvikling frå industrikultur til kulturindustri.

                                     
  • Den industrielle revolusjonen Industristad Einsidig industristad Postindustrielt samfunn i - land Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk
  • samfunn har vore gjennom ein prosess med industrialisering. Eit samfunn der industri har vorte mindre viktig, kan kallast eit postindustrielt samfunn
  • de Tekniske og industrielle kulturminne i Noreg Industrisamfunn Postindustrielt samfunn Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom
Industriminne
                                               

Industriminne

Eit industriminne eller teknisk- industrielt kulturminne er eit industribygg eller -område som vert rekna som eit kulturminne. Studiet av industriminne etter den industrielle revolusjonen vert kalla industriarkeologi.

Users also searched:

...