Back

ⓘ Gotisk arkitektur eller gotikk er ein periode innan arkitektur, skulptur og målarkunst, framfor alt i kyrkje- og klosterarkitekturen og den religiøse kunsten, m ..
                                               

Kimære

Kimære er eit fabelvesen frå gresk mytologi sett saman av tre ulike dyr, vanlegvis med løvehovud og kropp, geiterygg og drake- eller slangehale. Ifølgje greske segner blei den opphavlege Kimæren, eller Khimaira, drepen av Bellerofon. Ulike kimærer har seinare vore brukt som kunstnarisk dekorasjon, mellom anna i gotisk arkitektur.

                                               

Markuskyrkja

Markuskyrkja er den katolske domkyrkja i Venezia. Ho ligg ved austsida av Markusplassen, ved sida av Dogepalasset, og er eit av kjennemerka for Venezia. Kyrkja er eit godt eksempel på italo-bysantinsk arkitektur. Kyrkja var opphavleg bygd som kapell for dogen av Venezia, og blei først domkyrkje for byen i 1807, då ho blei sete for patriarken av Venezia. Den noverande Markuskyrkja er ein basilika bygd i tidsrommet 1060-1100, med ei rekkje seinare tillegg. Hovudfasaden har ei ornamentert takline i hovudsakleg gotisk stil. Inne er kyrkja dekorert i gull-mosaikkar som det tok hundreår å fullfø ...

                                               

Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle, La Sainte-Chapelle du Palais de la Cité à Paris, er eit slottskapell som vart reist i tida 1242 til 1248 for kong Louis IX den heilage av Frankrike ved det som då var det kongelege slottet på øya lîle de la Cité i elva Seinen i Paris. Kapellet vart bygd for å hysa Jesu heilage tornekrone og andre relikviar knytte til Jesus. Kong Louis IX, som i katolske område er betre kjend som Saint Louis etter å ha vorte kanonisert i 1297, hadde kjøpt Den heilage tornekrona i 1239. Slottskapellet er i to høgder. Den undre høgda var for tenarar og andre som var knytte til slottet, den ...

                                               

Beauvais

Beauvais er ein by og kommune nord i Frankrike og préfecture i departementet Oise i regionen Hauts-de-France. Byen har om lag 55 000 innbyggjarar, medan storbyområdet om lag har 100 000 innbyggjarar. Byen ligg om lag 90 km nord for Paris.

                                               

Litomyšl

Litomyšl er ein by og ein kommune i regionen Pardubice i Tsjekkia. Litomyšl ligg aust i Böhmen og tok form på 1200-talet der det tidlegare hadde vore ein festningsbusetnad langs Trstenice-vegen – ei viktig handelsrute mellom Böhmen og Mähren. Litomyšl er kanskje mest kjend for det monumentale renessanseslottet oppført i åra 1568-1581. Bygningane på slottsområdet er eksepsjonelle på grunn av deira arkitektoniske prakt. Samstundes var dei òg fødestaden til den tsjekkiske komponisten Bedřich Smetana. På den utstrekte plassen, ein av dei lengste i Tsjekkia, finst eit rådhus oppført i gotisk ar ...

                                               

Moskva

Moskva er hovudstaden og den største byen i Russland. Byen er òg den største byen i Europa og storbyområdet til Moskva er av dei største i heile verda. Moskva er det politiske, økonomiske, religiøse og finansielle senteret i landet, samt eit utdannings- og transportsenter. Byen ligg ved elva Moskva i Det sentrale føderasjonsdistriktet i den europeiske delen av Russland. I 2010 talde ein 11.5 millionar innbyggjarar i byen Moskva. Moskva er eit føderalt subjekt i Den russiske føderasjonen og er òg administrasjonssenter for Moskva oblast. Gjennom historia har Moskva vore hovudstad i Sovjetuni ...

Gotisk arkitektur
                                     

ⓘ Gotisk arkitektur

Gotisk arkitektur eller gotikk er ein periode innan arkitektur, skulptur og målarkunst, framfor alt i kyrkje- og klosterarkitekturen og den religiøse kunsten, men òg i den verdslege arkitekturen. Gotikken dominerte det katolske Vest-Europa i mellomalderen, frå kring 1150 til kring 1550. Kan hende meir enn noko anna periode innan europeisk kunsthistorie vart gotikken basert på prinsipp for konstruksjonen av bygningane. Byggmeistrane utvikla og kombinerte spissbogar og ribbekrysskvelving på ein ny måte, og nytta kombinasjonar av utvendige pillarar og støttebogar for å take opp sidekraftene frå kvelva over kyrkjeromma. Største problemet var få til harmoniske kryssande kvelvingar - særskilt om dei hadde ulik diameter.

Den gotiske byggjestilen vert ofte kalla spissbogestilen av di stilen er kjenneteikna av at bogar og kvelv vart gjeve ei avspissa form, i motsetnad til dei halvsirkelforma bogane og kvelva som kjenneteikna den tidlegare bygningsstilen i mellomalderen, den romanske stilen, òg kalla rundbogestilen. Eit viktig utviklingsdrag i gotikken var dessutan ideen om å gjere kyrkjebygningane og kyrkjeromma så høge som råd var, og dessutan å samle tyngdene av kvelva mest mogleg i punkter, slik at veggane kunne opnast opp og sleppe det himmelske ljoset inn i bygningane gjennom store vindaugo med fargerike glasmåleri.

                                     

1. Inndeling av gotikken

Vanlegvis vert byrjinga på gotikken rekna å vera 1136, då kyrkjekoret i den franske Saint Denis-kyrkja vart ombygd under leiing av abbed Suger.

Gotikken vert gjerne delt inn i tre faser:

 • Unggotikk kring 1140 til 1190
 • Seingotikk kring 1375
 • Høggotikk kring 1194

I England er ei anna inndeling vanleg:

 • Perpendicular frå kring 1310
 • Decorated seint på 1200-talet
 • Early English fra ca. 1180
                                     

2. Nygotikk

I løpet av renessansen og barokken såg ein stort sett på gotikken med forakt. Interessa tok seg trass i dette opp i England på slutten av 1700-talet, og frå kring 1825 braut nygotikken fram for alvor i England. Snart spreidde han seg til alle delar av den katolske og protestantiske verda, og i dag finst nygotiske kyrkjer i alle verdsdelar.

                                     

3. Litteratur

 • Coldstream, Nicola; The Decorated style, Architecture and ornament 1240-1360, London 1994 ISBN 0-7141-2734-5
 • Jantzen, Hans; High Gothic, New jersey 1984 ISBN 0-691-00372-6
 • Frankl, Paul; Gothic Architecture, Yale University Press 2000, ISBN 0-300-08799-3
 • Grodecki, Louis; Gothic Architecture, Milano 1978, ISBN 0-571-14515-9
 • Wilson, Christopher; The Gothic Cathedral, London 1990. ISBN 0-500-27681-1
 • Simson, Otto von; The Gothic Cathedral, New York 1956. ISBN 0-691-01867-7
                                     

4. Bakgrunnsstoff

 • Katedralen i Amiens Quiz Eksteriør
 • Historia om gotisk arkitektur
 • BTinternet Tidslinje
 • Britain Express - Early english gotisk arkitektur
 • Britain Express - Perpendicular gotisk arkitektur
 • Pevsner Architectural Guides
 • Kunsthistorie Witcome
 • Kart over katedralar i England og Wales
 • Katedralen i Amiens, Quiz Interiør
 • Britain Express: Decorated gotisk arkitektur
 • Bildete frå mellomalderens kunst og arkitektur
                                     
 • 1325. San Francesco - kyrkja er frå 1400 - talet og eit fint døme på gotisk arkitektur Iglesias var provinshovudstad i den tidlegare provinsen Carbonia - Iglesias
 • innanfor gotisk kyrkjekunst og arkitektur frå 1150 til 1550. Adjektivet gotisk vart gjeve av italienarane under renessansen, som med det meinte at gotisk skrift
 • eit lite presist kunsthistorisk omgrep som vert nytta om den før - gotiske arkitekturen skulpturen og biletkunsten i Vest - Europa, og har såleis med ein
 • arkitektur Mellomalder Romansk arkitektur Gotisk arkitektur Renessanse Renessansearkitektur Barokk Barokk arkitektur Rokokko Klassisisme Romantikken Historisme
 • kontinental arkitektur som kyrkjene i Ringsaker og Kviteseid med fleire. Mange av desse kyrkjer har anten forsvunne eller blei bygd om i gotisk stil, men
 • Nygotikk er ei stilretning innanfor arkitekturen som tek utgangspunkt i eller er inspirert av den gotiske arkitekturen frå mellomalderen. Nygotikken kan
 • Kvelv ein eller eit kvelv er i arkitekturen eit bogeforma tak over eit rom, eller ein berande konstruksjon i bogeform, som oftast laga i murverk, stein
 • har seinare vore brukt som kunstnarisk dekorasjon, mellom anna i gotisk arkitektur I moderne biologi viser kimære til eit individ som har celler frå
 • til dømes skulpturelle innslag. Spesielt var dette vanleg i romansk arkitektur gotikk og i stavkyrkjer. Moderne portalar kan ha til dømes ha postmodernisme
 • kjennemerka for Venezia. Kyrkja er eit godt eksempel på italo - bysantinsk arkitektur Kyrkja var opphavleg bygd som kapell for dogen av Venezia, og blei først
 • minste i Europa. Kyrkja er i dag kjend som eit av dei beste døma på gotisk arkitektur Under den andre verdkrigen låg ei avdeling av Flossenbürg konsentrasjonsleir
 • starten vore bygd i romansk stil, men vart bygd på i gotisk stil. Biskop Arnes kor med den storstilte gotiske austfronten vart reist. I tillegg vart det reist
Rosevindauge
                                               

Rosevindauge

Rosevindauge er eit stort, rundt vindauge som er sett inn i fronten og tverrskipgavlane ei kyrkje eller ein katedral. Denne typen vindauge er særleg kjend frå gotisk kyrkjearkitektur der rosevindauge er fylte ut med glasmåleri og plasserte øvst i gavlpartiet i frontveggen. I samband med restaureringa av Nidarosdomen fekk kyrkja eit stort rosevindauge i vestfronten teikna av Olaf Nordhagen og med glasmåleri av Gabriel Kielland.

Users also searched:

...