Back

ⓘ Norsk Jernverk. AS Norsk Jernverk var eit norsk industriføretak, eigd av den norske staten. Opprettinga av jernverket vart vedteke av Stortinget for å gjera Nor ..
                                               

10. juli

1946: Stortinget vedtok med 102 røyster mot 42 å byggje Statens Jernverk i 8Mo i Rana.

                                               

John William Edy

John William Edy var ein engelsk kunstmålar og teiknar. Han arbeidde for forleggjaren John Boydell i London, ofte anonymt. Sumaren 1800 var Edy i Noreg på oppdrag for Boydell saman med landskapsmålaren William Fearnside. Dei var i Noreg frå 31. juli og til slutten av september same år. Edy utførte fleire teikningar på reisa, blant anna frå Ny-Hellesund som var plassen reisekameratane kom til fyrst. Han er også kjend for teikningane sine frå Oslo og Moss. I Moss måla han hovudbygninga på Moss Jernverk, Konvensjonsgården; måleriet heiter "Höyvelbårne B. Ankers Huus i Moss". Eit handkolorert ...

                                               

Gjerpen

Gjerpen er eit tidlegare herad i søraustlege Telemark, i dag ein del av Skien kommune. Dei viktigaste næringsvegane er jord- og skogbruk. Gjerpendalen med naturreservatet Børsesjø er kjent som eit av dei mest fruktbare dyrkingsområda i Noreg. I 1964 blei Gjerpen kommune slått saman med Solum og Skien til Skien kommune, og bydelen Gjerpen utgjer i dag berre ein liten del av tidlegare Gjerpen kommune. Andre bydelar i Skien som tidlegare låg i Gjerpen kommune er Borgestad, Bøle, Gulset og Luksefjell. Den sørlegaste delen av kommunen, som består av Breidablikk, Borge og Hovenga blei, etter ein ...

                                               

25. april

1923: Fokstumyra naturreservat, Noregs fyrste verna naturområde, vert freda ved lov. 1940: Kampane ved Kvam i Gudbrandsdalen tek til. Britiske og norske hæravdelingar kjempar i to døgn mot den tyske hæren. 1955: Norsk Jernverk startar opp produksjonen i Mo i Rana. 1808: Slaget ved Trangen under Den dansk-svenske krigen 1808-1809. 1974: Framtiden i våre hender vert skipa i Oslo, på initiativ frå Erik Dammann.

                                               

Den svensk-norske krigen i 1814

Den svensk-norske krigen i 1814 fann stad sommaren 1814 etter at Noreg hadde erklært sjølvstende i staden for gå inn i union med Sverige. Krigen enda med at Noreg kom i personalunion med Sverige, men at svenskekongen godkjende den norske grunnlova og nasjonalforsamlinga. Krigen var den siste mellom Noreg og Sverige.

                                               

Österbybruk

)" Österbybruk er ein svensk tettstad i Östhammars kommun i Uppsala län i landskapet Uppland. I 2005 hadde tettstaden 2 230 innbyggjarar. Tidlegare gjekk den smalspora Dannemora-Hargs Järnväg gjennom Österbybruk. Persontrafikken ved jernbanestasjon i Österbybruk tok slutt omkring 1960. Banen blei utbygd til normalspor på 1970-talet, og blir i dag nytta til godstrafikk til og frå hamna i Hargshamn. På 1400-talet tilhøyrte Österby gard Örbyhus, som var eigd av Vasa-ætta. Gustav Vasa bygde ved hjelp av tyske eksperter eit jernverk her. På 1600-talet kom Österby saman med Lövsta og Gimo til Lo ...

Norsk Jernverk
                                     

ⓘ Norsk Jernverk

A/S Norsk Jernverk var eit norsk industriføretak, eigd av den norske staten. Opprettinga av jernverket vart vedteke av Stortinget for å gjera Noreg meir sjølvforsynt av stål, i tillegg til å bidra til styrking av landsdelen Nord-Noreg.

Den såkalla "Jernsakan" gjaldt Noreg si trong for å sikker forsyning av stålplater. I etterkant av andre verdskrig såg ein det som viktig å byggja opp innanlands produksjon. I staden for alternativet Orkanger vart Mo i Rana vald; her var det allereie rike førekomster av jernmalm, i tillegg låg staden nær kraftverket i Glomfjord.

Ved kjøp av Dunderland Iron Ore Company i Mo i Rana i 1947 og Rana Gruber på Storforshei i 1962 vart tilgjenge på malm sikra; hovudsakleg magnetisk magnetitt og lågmagnetisk hematitt.

                                     

1. Litteratur

 • T. Grønlie, Jern og politikk 1945 - 1955. AS Norsk Jernverk - beslutningsprosessen fra plan til produksjon, Oslo 1973. Stortingsmelding nr. 38 1978 - 79.
 • Unn Kristin Daling, Etableringa av norsk koksproduksjon; Norsk Koksverk A/S 1960-70, 1997/98, i "Jernverk og samfunnsendring. Tretten bidrag til historia om jernverket og Mo i Rana", Trondheim 2003
                                     
 • Verk Dikemark Jernverk Egelands Verk Eidsfos Jernverk Eidsvoll Verk Frolands verk Hakadals verk Hassel Jernverk Moss Jernverk Næs Jernverk Norsk Jernverk
 • Koordinatar: 59 26 22 N 10 40 10 E Moss Jernverk var eit jernverk i Moss, grunnlagd i 1704. Verket var i mange år den største verksemda i byen, og med
 • Hassel Jernverk er eit tidlegare jernverk i Skotselv i Øvre Eiker i Viken. Det var i drift frå 1649 til 1870 - talet. Det er eit av Noregs eldste jernverk Dei
 • 11 9 44.946 E Feiring jernverk låg ved Skreikampen i den tidlegare Feiring kommune, som i dag er ein del av Eidsvoll kommune. Jernverket var i drift frå 1806
 • Georgius Agricola i 1556. Fossum jernverk i Skien vart skipa i 1542 og Hakadal omtrent samstundes. Ei tid var det 18 små jernverk i drift på mellom anna Næs
 • den gamle administrasjonsbygningen til Moss Jernverk i Moss. I 1814 var bygningen hovudkvarter for den norske regjeringa under krigen med Sverige og Mossekonvensjonen
 • Dikemark Jernverk var eit jarnverk som vart skipa i 1697 på Dikemark i Asker kommune av generalauditør Frants Henrich Schade etter at det sist på 1600 - talet
 • Aall fødd 27. juli 1773 i Porsgrunn, død 4. august 1844 på Nes jernverk var ein norsk godseigar, politikar, historikar og statsøkonom. Han var son av
 • 1791 erverva han Bærum jernverk og skogane som høyrde verket til. Anker kjøpte i 1820 både Moss Jernverk og Hakadal jernverk I 1788 vart Anker utnemnd
 • den svenske kongen Karl XIII og det norske Stortinget. Avtalen blei underteikna i hovudbygninga til Moss Jernverk etter ein kort krig mellom Sverige og
 • Vestfold og Telemark. Kyrkja vart oppført i samband med EIdsfoss Jernverk og var eigd av jernverket inntil kommunen tok over i 1958. Eldal, Jens Christian og

Users also searched:

...