Back

ⓘ Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for DovreRørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte fy ..
                                               

Gjedde

Gjedde er ein stor rovfisk som lever i ferskvatn og brakkvatn i kalde og tempererte strok over heile den nordlege halvkula. I Noreg er han vanlegast på Austlandet og i Finnmark, som regel på stadar med tett vegetasjon.

                                               

Julebrus

Julebrus eller jolebrus er brustypar som tradisjonelt blir selde og drukne i tida rundt jul. Julebrus er stort sett raud eller meir brunleg, men det finst også grøne og gule brusar.

                                               

Lerk

Lerk er ei slekt i furufamilien. Lerkeslekta har om lag 10-14 artar som veks naturleg i temperererte strok på den nordlege halvkula. Lerka er det einaste treet i furufamilien som feller nålene om hausten.

                                               

Sik

Sik er ein ferskvassfisk i laksefamilien. Han finst i innsjøar og store elvar over nesten heile den nordlege halvkula frå Sentral-Europa og nordover. I Noreg finst arten på Austlandet, langs sørlandskysten, på Jæren og i Nord-Noreg.

                                               

Noregsmeisterskapen i fotball for menn 1923

Noregsmeisterskapen i fotball for menn 1923 vart vunnen av Sportsklubben Brann etter finalesiger 2–1 over Lyn den 14. oktober. Finalen vart spelt på Odds gressbane i Skien. Dommar var Karl August Andersen frå Kvik, Fredrikshald. Dette var første gongen Brann vann ein noregsmeisterskap og første gong eit lag utanfor Austlandet vann ein cupfinale.

                                               

Fisken lake

Lake er ein torskefisk som lever i ferskvatn og brakkvatn i Eurasia nord for den 40° breiddegrad. I Noreg finst han på Austlandet og i Finnmark, men er særleg vanleg i Mjøsa.

                                               

Åbor

Åbor er ein fisk i den europeiske åborfamilien. Han er ein vanleg ferskvassfisk i heile Europa; i Noreg er han hovudsakleg utbreidd på Sør- og Austlandet, og i Finnmark. Han har òg blitt sett ut i Australia, på New Zealand og i Sør-Afrika, der han er ein framand art. Bestandar i Austersjøen trivst godt i brakkvatn. Andre namn denne fisken er kjend under i Noreg er abbor, åbbor og tryte.

                                               

Hork

Hork er ein liten ferskvassfisk i åborfamilien. Han er utbreidd i mellom- og nord-Europa frå Frankrike til Sibir, i tillegg til ein engelsk bestand. I Noreg finst arten naturleg på Austlandet frå Mjøsa og sørover.

Austlandet
                                     

ⓘ Austlandet

Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Dovre/Rørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte fylka Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Totalt utgjer Austlandet 94 575 km² 29.2 % av arealet til Noreg med 2 305 109 innb. 2006, 49.7 % av folketalet i Noreg. Delen av folkemengda i Noreg som budde på Austlandet var sterkt aukande fram til kring 1970; i 1970-åra gjekk delen litt tilbake, vesentleg som følgje av stagnasjonen i folketalet i Oslo-området. Frå midten av 1980-åra har folkemengda på ny vist ein stigande tendens, parallelt med ny vekst i Oslo-området. I perioden 1996–2006 hadde Austlandet 62.9 % av den samla folkeveksten i landet. Av dette fall 41.1 % på Oslo og Akershus og 21.8 % på landsdelen elles. Dette avspeglar ei tydeleg sentralisering av busetnaden på Austlandet.

                                     
 • Austlandet er delte i dei to målgreinene austlandsk og midlandsmål, som både høyrer til Austnorsk. Austlandsk vert tala på flatbygdene på Austlandet
 • fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet Vestlandet og Sørlandet. 9 av dei norske fylka er rekna til Sør - Noreg
 • Ho lever helst i utkanten av skogområde. I Noreg finst storskogmusa på Austlandet Ho er nært i slekt med småskogmus. IUCN Red List of Threatened Species
 • Austlandet i Trøndelag og i delar av Møre og Romsdal og Nordland. Palatalisering, slik som hainnhuinn i bainn er utbreidd frå nord på Austlandet og
 • og sør til Mongolia og Kina. I Noreg finst skoglemenet hovudsakleg på Austlandet frå Nordmarka og nordover, dels i Trøndelag og Varanger. Det lever helst
 • fleire enn i 1975. Lokale juryar gjorde så eit utval: Seks songar på Austlandet og fire i kvar av dei andre regionane. Songane blei sidan presentert
 • rettskrivinga og ordvalet i bokmål og til målføra i Nord - Noreg, i Trøndelag og på Austlandet Det er altså på desse områda høgnorsken skil seg frå offisiell nynorsk
 • Vika, eit namn på området kring Oslofjorden, i vid tyding store delar av Austlandet I nyare tid er Vika eit område i Oslo ved Aker Brygge. Eit anna namn
 • vårflaum på Austlandet Kring 100 - åraflaum. Juni 1995: Vesleofsen storflaum på Austlandet Stor snøsmelting og store nedbørsmengder over Austlandet 200 - 300 - årsflaum
 • Rogaland i 1987. Etter dette er arten funnen fleire gonger, særskilt på Austlandet Storflaggermusa trekkjer om vinteren, og den norske bestanden tilbringer
 • frå skjeggflaggermus, umogleg utan å fanga dei. I Noreg er ho funnen på Austlandet nord til Nord - Trøndelag. The IUCN Red List of Threatened Species på engelsk
 • Noreg har fem landsdelar som er Nord - Noreg, Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør - Noreg. Øygruppa
                                               

Det er hans land

"Mærra hass Kal" deltok i Melodi Grand Prix 1977, den norske uttakinga til Eurovision Song Contest 1977 i London i Storbritannia. Songen vart framført på norsk av Kirsti Sparboe i semifinalen "Austlandet", som omfatta Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold. Bidraget enda på fjerdeplass med ein ukjend poengsum, og gjekk ikkje vidare til finalen.

Stålorm
                                               

Stålorm

Stålormen eller sleva er eit beinlaust krypdyr som finst i mesteparten av Europa. I Noreg er han vanleg sør på Austlandet, på Sørlandet og på Vestlandet nord til omkring Bergen. Trass i namnet er ikkje stålormen nokon eigentleg orm, men tvert imot ei øgle. Dette ser ein mellom anna på at han har skjel på buken, rørlege augelokk og evna til å sleppa halen i faretrugande situasjonar.

                                               

Poker av Kirsti Sparboe & Benny Borg

"Poker" deltok i Melodi Grand Prix 1977, den norske uttakinga til Eurovision Song Contest 1977 i London i Storbritannia. Songen vart framført på norsk av Kirsti Sparboe & Benny Borg i semifinalen "Austlandet", som omfatta Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold. Bidraget enda på tredjeplass med ein ukjend poengsum, og gjekk ikkje vidare til finalen.

                                               

Sang

"Sang" deltok i Melodi Grand Prix 1977, den norske uttakinga til Eurovision Song Contest 1977 i London i Storbritannia. Songen vart framført på norsk av Kirsti Sparboe & Benny Borg i semifinalen "Austlandet", som omfatta Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold. Bidraget vann med ein ukjend poengsum, og gjekk vidare til finalen. I finalen enda bidraget på tredjeplass med 58 poeng.

Users also searched:

...