Back

ⓘ Sør-Noreg er ei nemning som femner fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet, Vestlandet og Sørlandet. 9 av dei norske f ..
                                               

Sør-Rondane

Sør-Rondane er ei fjellrekkje mellom Dronning Fabiolafjella og Wohlthatmassivet i Dronning Maud Land. Ho er kring 160 km lang med toppar opp mot 3400 moh. Dei vart oppdaga og fotografert frå lufta av medlemmar av Lars Christensen-ekspedisjonen den 6. februar 1937, og kalla opp etter Rondane i Noreg. Fjella were kartlagde i større detalj i 1957 av norske kartografar som arbeidde med flyfoto tekne av U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946-47.

                                               

Vade-, måse- og alkefuglar

Vade-, måse- og alkefuglar er ein mangfaldig biologisk orden av små til mellomstore fugleartar. Gruppa inneheld meir enn 370 artar og har medlemmer i alle delar av verda. Dei er mest talrike i nærleiken av vatn og et virvellause dyr eller andre smådyr, men somme er pelagiske, andre lever i ørkenar og nokre få finst i tjukke skogen. Oversyn av familiar i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.8 frå august 2013. Slirenebbfamilien, Chionididae To artar knytt til Antarktis: antarktisslirenebb på fastlandet og på øyar i subantarktisk del av Sør-Atlanteren, maskeslirenebb er ein subarktisk ø ...

                                               

14. januar

1896: Fredrikstad Skiklubb vart skipa. 1837: Formannskapslovene vart vedtekne og delte Noreg inn i 373 formannskapsdistrikt. 2007: Ekstremvêret Per råka Sør-Skandinavia. 1939: Noreg erklærte Dronning Maud Land som norsk land. 1981: Konflikten rundt Altasaka toppa seg då den største samlinga av norske politistyrkar etter krigen vart sett inn for å rydde anleggsområdet i Stilla for aksjonistar.

                                               

Sommarfuglar

Sommarfuglar eller fivrelde er med over 120 000 beskrivne artar ei av dei større gruppene mellom insekta. Ved sida av dei fargesprakande og vakre dagsommarfuglane høyrer òg mange meir nøytrale og ofte natt- eller skymingsaktive artar til sommarfuglane. Desse "nattsvermerrane" eller "mòlen", som dei ofte blir summerte som, utgjer hovudvekta av sommarfuglane, men er ikkje rekna som noka naturleg gruppe. Eit avleidd fellestrekk for alle sommarfuglar er at vengene er dekt med små skjel. Det er desse som mogeleggjer dei fantastiske fargespela hos dagsommarfuglane, men dei finst altså òg i mòl, ...

                                               

Søren

Søren er eit mannsnamn danna som ei dansk form av Severin. Det har namnedag den 23. oktober. Severin stammar frå Severinus som igjen kjem frå Severus og tyder alvorleg, streng. Det danske namnet blei opphavleg skrive Seffren, Søffren og liknande.

                                               

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag vart oppretta i 1994 gjennom samanslåing av fleire tidlegare høgskolar i Trondheim. Frå 1. januar 2016 vart HIST ein del av NTNU: Skolen er framleis lokalisert rundt i byen, med fleire studiestader som i stor grad speglar dei tidlegare høgskolane. HiST sin sentraladministrasjon, Avdeling for teknologi AFT og Avdeling for informatikk og e-læring AITeL ligg på Leütenhaven i sentrum. Avdeling for helse- og sosialfag AHS held til i Radmannbygget på Leangen. Avdeling for sykepleie ASP held til i Øya Helsehus på Øya, nær relevante fagmiljø på St. Olav. Trondheim Økonomi ...

                                               

Koreakrigen

Koreakrigen er ei nemning på ein krig i Korea frå 1950 til 1953. Nord-Korea fekk støtte av Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen, medan Sør-Korea fekk støtte frå USA og fleire andre land i dei sameinte nasjonane. Noreg sende i 1951 eit mobilt militærsjukehus, det såkalla NORMASH. Ei avtale om våpenkvile vart inngått den 27. juli 1953, men krigen har formelt ikkje teke slutt. Koreakrigen kan i ettertid sjåast som ein del av den kalde krigen, i og med at kommunistiske land stødde opp om nord, medan kapitalistiske land stødde styrkane frå sør.

                                               

28. januar

1928: Den kortliva Hornsrud-regjeringa tek sete 1884: Stiftinga av partiet Venstre. 1947: AS Årdal Verk vart stifta. 2000: Ekstremvêret Reidun råka Sør-Noreg. 2007: Tor Berger Jørgensen vart ordinert som biskop i Sør-Hålogaland. 1953: Alle åtte ombord i sildedrivaren MK "Stavenes" av Stadlandet omkom då han vart pårend av lasteskipet "Norse Lady" i Haugsfjorden.

                                               

Vinter-OL 2014

Vinter-OL 2014 vart arrangert 7. - 23. februar 2014 i Sotsji i Russland som dei 22. olympiske vinterleikane. Den internasjonale olympiske komitéen avgjorde dette 4. juli 2007 på eit møte i Guatemala by.

                                               

Strandarve

Strandarve er ein kyst- og strandplante i nellikfamilien med krypande, lyse røter og grøne, sukkulente små blad som er spisse ytst. Høgda er 4-10 cm. Planten veks på karrig mark og i sand, og har ei sirkumboreal utbreiing. Han er bestanddannande og kan danna låge "teppe" på bakken. Blomane hjå hoa er svært små, og kvite. Kronblada til hannblomane er klart større, inntil 4 mm lange. Strandarve har 3 griflar, og ein frøkapsel som ved modning deler seg i tre med krokete spissar. Strandarve er fleirårig og nøysam, han veks på sandgrunn langs strender på heile norskekysten. Planten bind saman s ...

Sør-Noreg
                                     

ⓘ Sør-Noreg

Sør-Noreg er ei nemning som femner fylka i Noreg sør for Nordland fylke, og utgjer landsdelane Trøndelag, Austlandet, Vestlandet og Sørlandet.

9 av dei norske fylka er rekna til Sør-Noreg. Dette gjeld Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken.

Omgrepet Midt-Noreg er relativt nytt og inkluderer i somme høve dei nordlegaste kommunane i Hedmark og Nord-Møre og Romsdal i tillegg til Trøndelag.

Merk at Midt-Noreg er ein del av Sør-Noreg.

                                     
  • Sør - Noreg valkrins nordsamisk Lulli - Norgga válgabiire, bokmål Sør - Norge valgkrets er ein valkrins ved sametingsvala i Noreg Krinsen femner Noreg sørom
  • Sør - Trøndelag omdirigerer hit. For avisa med same namn, sjå avisa Sør - Trøndelag. Sør - Trøndelag fylke er eit tidlegare fylke i Noreg som utgjorde den
  • grensar Noreg mot Sverige i aust, Finland og Russland i nordaust, og til havs mot Danmark i sør og Storbritannia i sørvest. Nord for Trøndelag er Noreg langt
  • Dette er ei liste over dei tusen høgaste fjella i Noreg som har ein primærfaktor på minst 50 meter. Når to eller fleire nærliggande fjelltoppar har ein
  • Nesbyen og Gol i Hallingdal. Sør - Aurdal vart oppretta i 1805, då Aurdal prestegjeld vart delt i Nord - og Sør - Aurdal. Då Noreg i 1837 vart delt inn i kommunar
  • 36 30 W Sør - Georgia og Sør - Sandwichøyane engelsk South Georgia and the South Sandwich Islands, forkorta SGSSI er eit britisk oversjøisk territorium sør i
  • Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes
  • frå havet. Når ein i tillegg har orografisk heving langs Langfjella i Sør - Noreg kan ein få svært våte forhold. Våtast er det i eit belte 50 - 60 km inn
  • kontroll. Dei siste områda i Sør - Noreg under norsk kontroll var Vinje og Tinn i Telemark fylke og Trysil i Hedmark fylke. I Midt - Noreg var dei siste områda med
Arne L. Haugen
                                               

Arne L. Haugen

Arne L. Haugen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han var ordførar i Meldal kommune i Sør-Trøndelag frå 1979 til 2005, noko som gjer han til ein av dei som har sete lengst som ordførar i Noreg. Haugen vart valt som vararepresentant til Stortinget frå Sør-Trøndelag i 2005, og møtte fast mens Trond Giske var i regjering. Haugen har skogbruksutdanning, og dreiv eigen gard inntil han vart politikar på heiltid.

Vinter-OL 2018
                                               

Vinter-OL 2018

I Tyrkia er Bursa ein kandidat; i Chile er Santiago ein kandidat; i Libanon er Bsharri ein kandidat.

                                               

Sigling under Sommar-OL 1960

Sigletevlingane under Sommar-OL 1960 vart avvikla i Napolibukta i tida 29. august til 7. september. 290 deltakarar, av dei ei kvinne, frå 46 land tevla i fem ulike båtklassar.

Users also searched:

...