Back

ⓘ Trondheim katedralskole er ein vidaregåande skole som ligg mellom Torget og Nidarosdomen i Trondheim sentrum. Skolen er den eldste i Noreg. I dag tilbyr han und ..
                                               

Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er ein årleg matematikkonkurranse for elevar i den vidaregåande skulen, oppretta til minne om Niels Henrik Abel. Konkurransen består av tre rundar: I første runde får ein tjue fleirvalsoppgåver som skal svarast på i løpet av 100 minutt, i andre runde får ein ti oppgåver med heiltalssvar som skal løyast i løpet av 100 minutt, og i finalen får ein 4 timer på seg til å gje fullstendige løysningar på fire vanskelegare oppgåver. Medan første runde vert heldt i november, vert finalen heldt i midten av mars kvart skuleår. Dei tre beste i Abelfinalen kvalifiserer seg direkte til d ...

                                               

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole er ein vidaregåande skole i Orkdal kommune i Trøndelag fylke. Skolen vart etablert i 1923 som landsgymnas. Orkdal vgs. ligg sør for Orkanger sentrum, og ligg i dag på staden der garden Follo låg. Skolen blir til dagleg kalla "Follo" eller "Phollo".

                                               

Finland i mellomalderen

Finsk mellomalderhistorie omfattar eit tidsrom på rundt 500 år frå 1000-talet til 1500-talet, der det finske samfunnet gjennomgjekk store endringar. Blant desse forandringane er innføringa av svensk overhøgd, danninga av ein kyrkjeleg organisasjon, innflyttinga av ein svenskspråkleg folkesetnad i kyststroka og oppdyrking av og busetjing i tidlegare samiske område. Ved byrjinga av mellomalderen vart Finland mål for krosstog både austfrå og vestfrå, men tre svenske krosstog vart fort dominerande og avgjerande for den vidare utviklinga av landet. Det første av krosstoga skal ha funne stad i a ...

Trondheim katedralskole
                                     

ⓘ Trondheim katedralskole

Trondheim katedralskole er ein vidaregåande skole som ligg mellom Torget og Nidarosdomen i Trondheim sentrum. Skolen er den eldste i Noreg. I dag tilbyr han undervisning i fire utdanningsprogram: studiespesialisering, International Baccalaureate, musikk/dans/drama og media og kommunikasjon.

Skolen er første gongen nemnd i Soga om Håkon Håkonson då kongen var vald til konge på Øretinget i april 1217. Skolen feira derfor eit 700-års jubileum 26. april 1917. Skolen feira eit 800-årsjubileum i 1952 i høve 800-jubileet for erkebispesetet i Nidaros sidan ein rekna med at det på dette tidspunkt var organisert undervisning i regi av bispesetet.

                                     
 • katedralskular i Trondheim Bergen, Oslo, Stavanger, Hamar og Kristiansand. Av desse er Trondheim katedralskole rekna som den eldste. Roskilde katedralskole blir
 • Kristiansand katedralskole frå Wikipedia på bokmål, den 1. oktober 2011. Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene: Kristiansand katedralskole i Store
 • historikar. Han var rektor ved Orkdal landsgymnas 1923 38 og ved Trondheim Katedralskole 1938 66. Øverås hadde sin første lærarjobb i heimbygda Eresfjord
 • songar og har bakgrunn i Nidarosdomens Guttekor og musikklinja på Trondheim katedralskole Han spelte i perioden 2004 08 i bandet Gallery og gav ut éi plate
 • School, Sandefjord St. Olav videregående skole, Stavanger Trondheim katedralskole Trondheim Red Cross Nordic United World College, Flekke Vardafjell videregående
 • Trondheim Han var far til Ferdinand Roll og Oluf Nicolai Roll. Roll var son til ein proprietær. Sjølv vart han student frå Christiania katedralskole
 • Trondhjems katedralskole 1833 - 51. Bugge var ordførar i Trondheim i to år. Peder Bugge var far hans, Wilhelm Bugge sonen hans. Bugge var fødd i Trondheim der
 • privatlærar. I 1842 vart han lærar ved Christiania katedralskole Sokneprest til Baklandet i Trondheim 1847 - 51 og i Strinda 1851 - 75. Til sist, 1875 - 83
 • tenestemann og Høgre - politikar frå Trondheim Bauck var son til ein kjøpmann. Han vart student frå Trondhjems Katedralskole i 1879 og tok juridisk embetseksamen
 • Trondhjem katedralskole i 1849 og cand. jur. i 1853. Sidan var han kopist i Finansdepartementet frå 1854, og frå 18? ? overrettssakførar i Trondheim Tida
 • 1152 romartal MCLII Trondheim Katedralskole den eldste skulen i Noreg, blei stifta. Nidaros erkebispesete vart grunnlagt. 1100 - talet 1100
 • vart cand. philol. i 1863, og var frå 1866 til 1899 lærar ved Trondheims katedralskole I 1866 vart Rugh medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Users also searched:

...