Back

ⓘ Vestland fylke. Vestland er eit norsk fylke som oppstod 1. januar 2020 som følgje av samanslåinga av fylka Hordaland og Sogn og Fjordane. Vestland har til saman ..
                                               

Eidsvåg kyrkje

Eidsvåg kyrkje er ei kvadratisk arbeidskyrkje frå 1982 i Bergen kommune i Vestland fylke. Byggverket er i betong og har 600 sitjeplassar. Kyrkja er soknekyrkje i Eidsvåg sokn i Åsane prosti. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja.

Vestland fylke
                                     

ⓘ Vestland fylke

Vestland er eit norsk fylke som oppstod 1. januar 2020 som følgje av samanslåinga av fylka Hordaland og Sogn og Fjordane. Vestland har til saman 43 kommunar, etter at fleire tidlegare kommunar blei slåtte saman frå 1. januar 2020. Jølster, Førde, Gaular og Naustdal kommunar blei slåtte saman til Sunnfjord kommune. Hornindal kommune blei slått saman med Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.

                                     

1. Geografi og demografi

 • Alle kommunane har kystlinje.
 • Det høgaste fjellet i Vestland er Store Skagastølstind 2405 moh. i Jotunheimen.
 • Folketalet til Vestland fylke ved opprettinga var ca. 633 000.
 • Delen grunnskoleelevar med nynorsk som hovudmål er 49.1 %.
 • Arealet til Vestland fylke er 34 055 kvadratkilometer.
 • Fylket omfattar dei to lengste fjordane i Noreg, Sognefjorden 205 km og Hardangerfjorden 180 km.
                                     
 • Vestland omdirigerer hit. For samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane, sjå Vestland fylke Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i
 • i Vestland utgjer frå 1.1.2020 seksjon for arkiv i avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylke Den nye seksjonen i det nye fylket består
 • fylke Aust - Agder og Vest - Agder vart Agder fylke Sogn og Fjordane og Hordaland vart Vestland fylke og Troms og Finnmark vart Troms og Finnmark fylke
 • Teater Vestland tidlegare Sogn og Fjordane Teater er eit nynorsk institusjonsteater i Førde og eit regionteater med turnéverksemd i Vestland fylke Teateret
 • som blei overførte til Viken fylke Innlandet grensar til Trøndelag fylke i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Vestland fylke i vest og Viken i sør. Dessutan
 • i Vestland fylke Hordaland Øvstebø i Bergen i Vestland Øvstebø i Samnanger i Vestland Øvstebø i Kvinnherad i Vestland Øvstebø i Etne i Vestland Øvstebø
 • ein innsjø som ligg i Ullensvang kommune i Vestland fylke Denne geografiartikkelen som har med Vestland å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia
 • til Telemark og Buskerud. I 2020 vart fylket slått saman med Sogn og Fjordane til Vestland fylke Hordaland fylke vart ofte delt inn i innlandsdistrikt
 • eit fylke i Noreg. Det grensar i nord til Vestland og i aust til Vestfold og Telemark og Agder. I vest har fylket kystline mot Nordsjøen. Fylket svarar
 • Kongshellervatnet er eit vatn som ligg i Aurland kommune i Vestland fylke Denne geografiartikkelen som har med Vestland å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia
                                               

Manger Folkehøgskule

Manger Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule som ligg på Manger i Alver kommune i Vestland fylke. Skulen tar årleg imot vel 60 elevar og er eigd av Vestland fylkeskommune. Musikkproduksjon Vokal Brassband Band Musikk, Bu og fritid

Trolltunga
                                               

Trolltunga

Trolltunga er ein steinformasjon som står rett ut frå fjellet ei høgd på om lag 700 meter over Ringedalsvatnet, eller 1100 m over havet. Trolltunga ligg i Tyssedal i Ullensvang kommune i Vestland fylke.

                                               

Fylkesmenn i Sogn og Fjordane

Denne lista over Fylkesmenn i Sogn og Fjordane omfattar også amtmenn i Nordre Bergenhus amt. Fram til 1. januar 1919 vart amt og amtmann brukt i staden for fylke og fylkesmann. 1. januar 2019 vart fylkesmannsembeta i Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman til Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannsembetet hadde sete i Leikanger kommune.

                                               

Ånneland

Ånneland er ei bygd på Sandøy i Gulen i Vestland fylke. Stolt Seafarm bygde eit anlegg ved Ånnelandsundet på klekking og oppdrett av torskeyngel. I 2000 tok Vestvik Marinefarm AS over torskeoppdrettet. 4. november 2010 vart den nye fylkesvegtraséen mellom Ånneland og Sløvåg offisielt opna og ferjesambandet mellom Skipavik og Sløvåg Skipavik-Sløvåg vart nedlagt.

                                               

2020

Reform av fylke og kommunar: 119 kommunar blei slåtte saman til 47 nye kommunar, og talet på fylke blei redusert frå 19 til 11. Dei nye fylka som blei oppretta var Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Troms og Finnmark.

Nore Neset kyrkje
                                               

Nore Neset kyrkje

Nore Neset kyrkje er ei kyrkje med vifteplan i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke i Noreg. Kyrkja stod ferdig i 2000. Ho har 200 sitjeplassar. Altartavla er laga av Gunnar Torvund, kyrkesølvet av gullsmed Pål Vigeland og tekstila av Aud Marit Bjørnevik.

                                               

Indre Oppedal

Indre Oppedal er ei bygd i Gulen kommune i Vestland fylke. Ho ligg på sørsida av Sognefjorden, om lag tre kilometer aust for ferjestaden Ytre Oppedal. Busetnaden ligg langs dei nedste to kilometrane av dalføret til Storelva, men mest på vestsida av elva ned mot fjorden. Fylkesveg 5586 passerer gjennom bygda.

Storekalsøy kyrkje
                                               

Storekalsøy kyrkje

Storekalsøy kirke er ei arbeidskyrkje frå 1976 i Austevoll kommune i Vestland fylke. Byggverket er i tre og er inspirert av stavkyrkjer. Det har 250 sitjeplassar. Den gamle kyrkja brann i 1974.

Stura
                                               

Stura

Stura er eit område i på øya Alvøyna i Øygarden kommune i Vestland fylke. Eit mottaksanlegg for råolje, Stureterminalen, vart sett i drift i området i desember 1988. Terminalen inkluderer to kaianlegg som kan motta oljetankskip på opp til 300 000 tonn. Utbygginga av terminalen har medført ei oppgradering av vegnettet i området.

                                               

Lekven i Os

Lekven er ein gard som ligg sør for Liafjell i Vestland fylke, mellom Tuen, Lunde og Ferstad i Bjørnafjorden kommune. Namnet vert uttala Lekkvenn og kjem av det gamle Leikvin, vollen eller bøen der bygdefolket samlast til leik og idrettstevlingar. Garden er eldgamal, som ogso namnet syner.

                                               

Fylkesveg 451

Fylkesveg 451 har eksistert i fleire fylke i Noreg: Fylkesveg 451 i Hedmark Fylkesveg 451 i Østfold Fylkesveg 451 i Sogn og Fjordane, no Fylkesveg 5690 i Vestland Fylkesveg 451 i Akershus, no del av Fylkesveg 1486 i Viken Fylkesveg 451 i Sør-Trøndelag

Users also searched:

...