Back

ⓘ Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet stilte til val ved stortingsvalet i 1989 i Noreg. Listene var eit samarbeid mellom Noregs Kommunistiske Parti, Raud Valal ..
                                     

ⓘ Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet

Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet stilte til val ved stortingsvalet i 1989 i Noreg. Listene var eit samarbeid mellom Noregs Kommunistiske Parti, Raud Valallianse og andre krefter på venstresida. Fylkeslistene fekk 22 126 røyster og oppnådde dermed 0.8 % oppslutning på landsbasis. Dei fekk ikkje valt inn nokon stortingsrepresentantar.

                                     
  • Kommunistiske Parti NKP i Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet utan å få nokon representantar. Etter Stortingsvalet i 1993 fekk RV for første gong eit stortingsmandat
  • dette valet stilte ikkje NKP eigne lister, men var med i Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet NKP - pressa Noregs Kommunistiske Parti Noregs Kommunistiske
  • Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus var ei liste som stilte til val i Vestfold ved stortingsvalet 2001. Listetoppen var Lisbeth Horn
  • Tverrpolitisk Kyst - og Distriktsparti var eit politisk parti som stilte til val i Noreg i 7 fylke ved stortingsvalet 2001. Partiet oppstod ved at Tverrpolitisk
  • av stemmene og 16 representantar på Stortinget, det beste resultatet for noko parti til venstre for Arbeidarpartiet sidan brakvalet for NKP i 1945. Valforbundet
  • av Sosialistisk Valforbund, saman med SF, NKP og uavhengige sosialistar. DS AIK tok så del i prosessen for å omgjera valforbundet til eitt politisk parti
  • leirar for flyktningar og asylsøkjarar, og at flyktningborn skulle nektast å gå på norske skular. Norsk Folkeparti stilte til val i alle fylke i 2001 og Jonstad
  • Komintern og blei tilspissa ved at fleirtalet med Martin Tranmæl i brodden godtok dei såkalla Moskvatesene dei autoritære vilkåra for medlemskap denne
  • Quisling. Ved stortingsvala i 1933 og 1936 fekk NS om lag 2  av stemmene. Ideologien vart etter 1934 orientert mot nazisme og fascisme. Den militære organisasjonen

Users also searched:

...