Back

ⓘ Universitet er eit ord på ein høgare utdanningsinstitusjon som gjev undervisning og driver forsking på ymse vitskaplege område. Dei første universiteta vart gru ..
                                               

Københavns Universitet

Københavns Universitet er det eldste universitetet i Danmark og eit av dei eldre universiteta i Nord-Europa. Universitetet i København vart grunnlagd i 1479 av kong Christian I. Fram til Det Kgl. Frederiks Universitet vart grunnlagd i Christiania Oslo, måtte nordmenn reisa til København for å studera.

                                               

Lunds universitet

Lunds universitet er eit statleg universitet i Lund i Skåne i Sør-Sverige. Det vart skipa i 1666, og er det nest eldste læresetet i Sverige etter Uppsala universitet i Uppsala, og eit av dei største universiteta i Norden. I mellomalderen var det òg ein institusjon for høgare utdanning i Lund før universitetet vart skipa. Universitetet har campus i Lund, Helsingborg og Malmö, og dessutan ein høgskule i Ljungbyhed for utdanning av trafikkflygarar. Universitetet samarbeidar med 600 universitet i meir enn 70 land, og tek del i dei internasjonale nettverka League of European Research Universiti ...

                                               

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet er med 38 000 studentar det største universitetet i Finland. Universitetet er tospråkleg, sjøv om størstedelen av kursa av forståelege grunnar går på finsk. Av studentane er 6.5 % svenskspråklege. For den svenske undervisninga skal det i følgje finsk lov vere minst 27 professorat ved Helsingfors universitet. For akademiska studium på svensk i Finland finst det også heilt svenskspråklege institusjonar, den viktigaste er universitetet Åbo Akademi. Helsingfors universitet består av elleve fakultet och ei friståande eining, Svenska social- och kommunalhögskolan. Univers ...

                                               

Karlstads universitet

Karlstads universitet er eit statleg universitet i Karlstad i Sverige. Universitetet vart oppretta den 1. januar 1999 då den tidegare Högskolan i Karlstad vart tildelt universitetsstatus. Høgskulen var opphavleg ein filial av Göteborgs universitet. Universitetet har om lag 50 utdanningsprogram, 20 påbyggingsprogram og 900 kurs innanfor områda humaniora, samfunnsvitskap, naturvitskap, teknikk, undervising, helse og musikk. Musikhögskolan Ingesund i Arvika er sidan 2002 ein del av universitetet og er den einaste avdelinga som ikkje ligg i Karlstad. Frå 2006 er universitetet inndelt i fire fa ...

                                               

Umeå universitet

Umeå universitet er eit statleg universitet i Umeå i Sverige. Universitet vart oppretta i 1965 som Sveriges femte universitet. Umeå universitet kan samanliknast med Linköpings universitet i storleik, som landets femte – sjette største universitet, målt i tal på studentar. I 2012 hadde universitetet kring 4 300 tilsette og ein omsetnad på ca 3.9 milliardar SEK. Det vert rangert som eit av verdas 200-300 beste universitet og som det 5. til 8. beste i Sverige.

                                               

Åbo universitet

Åbo universitetet er eit universitet som ligg i Åbo i Finland. Det vart grunnlagt i 1920, og har cirka 21 000 studentar og 3 000 tilsette. Det har vore statleg sidan 1974. Før universitetet vart statleg var det nesten berre kjend under sitt finske namn. Åbo universitet er finskspråkleg. Rektor er professor Kalervo Väänänen. Frå 2010 er Åbo handelshögskola ein del av Åbo universitet.

Universitet
                                     

ⓘ Universitet

Universitet er eit ord på ein høgare utdanningsinstitusjon som gjev undervisning og driver forsking på ymse vitskaplege område.

Dei første universiteta vart grunnlagde i Bologna, Oxford og Paris omkring 1100-talet. Det eldste i Nord-Europa er universitetet i Rostock, grunnlagt 1419. Dei eldste skandinaviske universiteta er universitetet i Uppsala, grunnlagt 1477, og Københavns Universitet, grunnlagt 1479. I Noreg vart Universitetet i Oslo det første då det i 1811 vart grunnlagt som Det Kgl. Frederiks Universitet.

I løpet av seinmellomalderen vart universitet sett på som prestisjeprosjekt iverksett av fyrstar for å auke statusen til landet sitt.

I Noreg er universitet eit lovverna namn.

                                     

1. Norske universitet

 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Nordland
                                     
 • Københavns Universitet latin Universitas Hafniensis er det eldste universitetet i Danmark og eit av dei eldre universiteta i Nord - Europa. Universitetet i København
 • Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet nordsamisk: UiT Norgga árktalaš universitehta inntil 1. august 2013 Universitetet i Tromsø forkorta
 • Uppsala universitet er eit universitet i Uppsala i Sverige, og er det eldste universitetet i Norden. Universitetet vart skipa i 1477, men verksemda hadde
 • Lunds universitet som opphavleg hadde namnet Regia Academia Carolina, Det konglege karolinske akademiet er eit statleg universitet i Lund i Skåne i Sør - Sverige
 • Helsingfors universitet på finsk Helsingin yliopisto er med 38 000 studentar det største universitetet i Finland. Universitetet er tospråkleg, sjøv
 • Koordinatar: 59 24 20 N 13 34 55 E Karlstads universitet KAU er eit statleg universitet i Karlstad i Sverige. Universitetet vart oppretta den 1. januar 1999 då
 • Noregs teknisk - naturvitskaplege universitet NTNU er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege
 • Universitetet i Oslo latin Universitas Osloensis vart grunnlagt i 1811 som Det Kgl. Frederiks Universitet latin Universitas Regia Fredericiana Universitetet
 • med Linköpings universitet i storleik, som landets femte sjette største universitet målt i tal på studentar. I 2012 hadde universitetet kring 4 300 tilsette
Uppsala universitet
                                               

Uppsala universitet

Uppsala universitet er eit universitet i Uppsala i Sverige, og er det eldste universitetet i Norden. Universitetet vart skipa i 1477, men verksemda hadde eit opphald under kong Gustav Vasa si regjeringstid. Verksemda tok til att i 1595.

Users also searched:

...