Back

ⓘ Ås i Akershus. Ås er ein tettstad og administrasjonssenter i Ås kommune i Viken med 110 innbyggjarar per 1. januar 2017. Tettstaden ligg ved stasjonen med same ..
Ås i Akershus
                                     

ⓘ Ås i Akershus

Ås er ein tettstad og administrasjonssenter i Ås kommune i Viken med 110 innbyggjarar per 1. januar 2017.

Tettstaden ligg ved stasjonen med same namn på den vestre linja av Østfoldbanen. Her ligg Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, tidlegare Universitetet for miljø- og biovitskap og Norges landbrukshøgskole, i tillegg til vidaregåande skule. Staden er handelssenter og har noko industri, først og fremst trevareindustri.

                                     
 • Jacobsdatter. Sigrid og Håkon Christie: Ås kirke i Norges kirker Ås kyrkje i Akershus Kirkesøk. Den norske kyrkja. Ås kyrkjelege fellesråd Akershusmuseet
 • Ås kyrkje kan vise til: Ås kyrkje i Follo Ås kommune i Akershus Søndre Follo prosti i Borg bispedøme Ås kyrkje på Toten Vestre Toten kommune i Oppland
 • Kroer, Ås og Nordby. Det finst sju barneskular og to ungdomsskular i Ås I tillegg huser kommunen den største vidåregåande skulen i Akershus fylke, Ås vidaregåande
 • Akershus omdirigerer hit. For festningsanlegget i Oslo, sjå Akershus festning. Akershus fylke er eit tidlegare fylke i Noreg. Det grensa til Hedmark
 • fleirtyding Fylkesveg 56 i Akershus går mellom Universitetet for miljø - og biovitskap og Nordby i Ås kommune. Vegen er 6, 6 km lang. Ås 152 Universitetet for
 • 55 fleirtyding Fylkesveg 55 i Akershus går mellom Ås skole og Hogstvedt i Ås kommune. Vegen er 3, 0 km lang. Ås 152 Ås skole Endepunkt Hogstvedt Statens
 • Fylkesveg 59 i Akershus går mellom Ringnes og Seierstein i Ås kommune. Vegen er 589 meter lang. Ås 156 Ringnes Seierstein Fv130 til Ingierstrand i Oppegård
 • fylkesveg 60 fleirtyding Fylkesveg 60 i Akershus går mellom Kroer kyrkje og Rød i Ås kommune. Vegen er 1, 2 km lang. Ås Fv54 Kroer kyrkje Fv51 Rød Statens
 • Fylkesveg 57 i Akershus går mellom Monsrud og Rustadporten i Ås kommune. Vegen er 541 meter lang. Ås Monsrud Fv27 til og Skotbu stasjon i Ski kommune
 • og Akershus Romsdal og Nordmøre  Sogn og Fjordane  Stavanger  Stord Haugesund  Sunnmøre  Telemark  Tromsø  Trondheim  Vestfold  Østfold  Ås
 • fleirtyding Fylkesveg 53 i Akershus går mellom kommunegrensa mot Ski kommune og Kroer kyrkje i Ås kommune. Vegen er 1, 5 km lang. Ås Kommunegrensa ved Nordre
                                               

Ås kyrkje

Ås kyrkje kan vise til: Ås kyrkje på Toten – Vestre Toten kommune i Oppland Toten prosti i Hamar bispedøme Ås kyrkje i Follo – Ås kommune i Akershus Søndre Follo prosti i Borg bispedøme

                                               

Fylkesveg 53 i Akershus

Sjå òg fylkesveg 53 fleirtyding. Fylkesveg 53 i Akershus går mellom kommunegrensa mot Ski kommune og Kroer kyrkje i Ås kommune. Vegen er 1.5 km lang.

                                               

Fylkesveg 27 i Akershus

Ås Monsrud → Fv57 til Fv51 Rustadporten Ski Fv26 Kroervegen frå Holt til Søndre Holt 0.9 km → Fv53 til Fv54 Kroer kyrkje i Ås kommune Reitvedt Endepunkt Skotbu stasjon Arm Nesvegen frå Nes til Asper bru 2.7 km

Fylkesveg 54 i Akershus
                                               

Fylkesveg 54 i Akershus

Ås Fv53 frå Kroer kyrkje til Nordre Kroer 1.5 km → Fv26 til Fv27 Holt i Ski kommune Endepunkt fylkesgrensa ved Haug → Fv212 Østfold til 120 Hagen i Hobøl kommune Fv51 Revhaug Fv60 frå Kroer kyrkje til Fv51 Rød 1.2 km

                                               

Fylkesveg 35 i Akershus

Sjå òg fylkesveg 35 fleirtyding. Fylkesveg 35 i Akershus går mellom Nordby i Ås kommune og Ski stasjon i Ski kommune. Vegen er 2.3 km lang. Tidlegare har vegen vore del av fylkesveg 154.

Fylkesveg 52 i Akershus
                                               

Fylkesveg 52 i Akershus

Sjå òg fylkesveg 52 fleirtyding. Fylkesveg 52 i Akershus går mellom Kinn og Furu i Ås kommune. Trasear: Kinn – Klommestein 1.1 km, Fjøser – Furu 1.6 km.

                                               

Fylkesveg 51 i Akershus

Ås 152 Sentralholtet Fv54 frå Revhaug til fylkesgrensa ved Haug → Fv212 Østfold til 120 Hagen i Hobøl kommune Fv57 frå Rustadporten til Monsrud 0.5 km → Fv27 til og Skotbu stasjon i Ski kommune Arm frå Bråte 0.2 km → Fv5 til Fv6 Vestby Fv60 frå Rød til Fv54 Kroer kyrkje 1.2 km Svaheim → Fv4 til Fv6 Brandstad i Vestby kommune

Users also searched:

...