Back

ⓘ Stortingsvalet 2017 var eit parlamentsvalg i Noreg som gjekk føre seg 11. september 2017. Då skulle nordmenn velje stemme på politiske parti som hadde valt ut r ..
                                               

2017

Sandefjord, Stokke og Andebu kommunar blei slått saman, bortsett frå den delen av Vear som låg i Stokke ikkje blei med i den nye kommunen, men vart ført over til Tønsberg kommune. Talet på kommunar i Noreg vart dermed nede i 426. 1. januar 11. september: Stortingsvalet 2017

                                               

Petter Eide

Petter Eide er ein norsk politikar for Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant frå 2017. Eide er utdanna sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, der han tok hovudfag i 1994. Han vart kjend for allmenta då han i perioden 2000-07 var generalsekretær i Amnesty Norge. Sidan hadde tilsvarande stilling ei kort tid i Care International Norge og frå 2008 til 2011 i Norsk Folkehjelp. Ved stortingsvalet 2017 var Eide Oslo SV sin andrekandidat. Etter han vart vald inn på Tinget, fekk han sete i Justiskomiteen.

                                               

Stine Renate Håheim

Stine Renate Håheim er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho voks opp på Valdres i Oppland, og var kommunestyremedlem i Nord-Aurdal 2003–2007, og medlem av Oppland fylkesting 2007–2009. Håheim er sentralstyremedlem i Arbeidaranes Ungdomsfylking. Ved stortingsvalet 2009 var ho den 4. kandidaten til Arbeidarpartiet frå Oppland, og møter frå oktober 2009 fast for Rigmor Aasrud. Håheim studerer ved Lektorstudiet på Universitetet i Oslo, eit profesjonsstudium retta mot læraryrket. Stine Renate Håheim er kjend for å ha spreidd utsegna "Om éin mann kan visa så mykje hat, tenk kor mykje kjær ...

                                               

2009

100 år sidan franskmannen Louis Bleriot kryssa Den engelske kanalen med fly 25. juli. 20. januar: Barack Obama blei teken i eid som ny president i USA.

                                               

2001

3. november: Folketeljing, 4 520 900 innbyggjarar i Noreg. 19. oktober: Utnemninga av Andre regjeringa til Kjell Magne Bondevik. 1. januar: Bryne fekk bystatus. 16. juli: Den ideelle organisasjonen Linux i Skolen blei stifta 10. september: Stortingsval.

                                               

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl er ein norsk politikar og jurist. Ho er sidan 2017 stortingsrepresentant frå Hedmark, vald for Senterpartiet. Mehl tok eksamen i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo i 2017. Gjennom fylkestingsvalet 2015 fekk ho plass i Hedmark fylkesting, der ho vart vald til nestleiar i Komiteen for økonomi, eigedom og regionalt samarbeid. Ved stortingsvalet 2017 var ho Hedmark senterparti sin andrekandidat og innvald til Stortinget. På Tinget hadde ho 2017-20 plass i Justiskomiteen, sesjonen 2020/21 var ho medlem i Utanriks- og forsvarskomiteen.

Stortingsvalet 2017
                                     

ⓘ Stortingsvalet 2017

Stortingsvalet 2017 var eit parlamentsvalg i Noreg som gjekk føre seg 11. september 2017. Då skulle nordmenn velje stemme på politiske parti som hadde valt ut representantar til Stortinget for perioden 2017–2021. Raudt kom inn på Stortinget for første gong, med eit mandat.

Den sittande regjeringa til Solberg og søttepartia beheldt fleirtallet på Stortinget.

                                     
  • stortingsrepresentantar i perioden 2017 til 2021 omfattar alle som vart valt til Stortinget ved stortingsvalet 2017 11. september 2017 Det er totalt 169 representantar
  • kommunar i Noreg vart dermed nede i 426. 11. september: Stortingsvalet 2017 Sjå òg Døde i 2017 1. januar: Anthony Barnes Atkinson, engelsk økonom 2. januar:
  • Stortingsvalet 2013 var eit val i Noreg hausten 2013 der det vart vald 169 representantar til Stortinget for perioden 2013 2017 Samstundes vart Sametingsvalet
  • kommunen. Til Stortingsvalet i 2017 er ho Telemark Høgre sin førstekandidat. Abrahamsen, Solveig Sundbø 1963 - Stortinget.no. Henta 15. juli 2017 Stortingslisten
  • Finnmark Arbeidarparti til Stortingsvalet i 2017 Sjåstad på topp hos Aps stortingsvalgliste iFinnmark.no. Henta 6. juli 2017 Runar Sjåstad Stortingskandidat
  • stortingsrepresentant for Høgre frå Nordland fylke ved stortingsvalet i 2017 I perioden 2013 - 2017 var han 1. vararepresentant. Jonny Finstad Stortinget
  • stortingrepresentantar i perioden 2013 til 2017 omfattar alle som vart vald til Stortinget ved stortingsvalet 2013, 9. september 2013. Det er totalt 169
  • Nesodden kommune frå 2011 til 2017 Ho vart vald som stortingsrepresentant frå Akershus fylke ved stortingsvalet i 2017 Før ho vart ordførar arbeidde
  • til 2017 Før dette hadde ho ein periode bak seg i kommunestyret. Melvær var Sogn og Fjordane Høgre sin førstekandidat til Stortingsvalet i 2017 Melvær
  • Stortinget fekk ho plass i Familie - og kulturkomiteen. Ho vart vald inn på nytt i Stortingsvalet 2017 Stortingsbiografi Karmsund Avis Tysvær Bygdeblad nrk.no
Stortingsrepresentantar 2017-2021
                                               

Stortingsrepresentantar 2017-2021

Liste over alle stortingsrepresentantar i perioden 2017 til 2021 omfattar alle som vart valt til Stortinget ved stortingsvalet 2017, 11. september 2017. Det er totalt 169 representantar. Det blir valt 150 distriktsmandat i tillegg til eitt utjamningsmandat frå kvart av fylka i alt 19. Grunnlova seier i paragraf 68, at Stortinget normalt møtest den første "syknedagen" vyrkedagen i oktober, altså måndag 2. oktober 2017.

Runar Sjåstad
                                               

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han har vore fylkesordførar i Finnmark fylke sidan 2007. Sjåstad var førstekandidat for Finnmark Arbeidarparti til Stortingsvalet i 2017.

Nina Sandberg
                                               

Nina Sandberg

Nina Sandberg er ein norsk forskar og politikar for Arbeidarpartiet. Ho var ordførar i Nesodden kommune frå 2011 til 2017. Ho vart vald som stortingsrepresentant frå Akershus fylke ved stortingsvalet i 2017. Før ho vart ordførar arbeidde ho som forskar ved Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Benedikte Pryneid Hansen
                                               

Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen er ei norsk organisasjonskvinne og ein politisk aktivist. Ho er tidlegare leiar for Attac i Noreg. I 2017 blei ho tilsett i partiet Raudt som valkampsekretær. På landsmøtet til partiet i 2017 blei ho vald til ny partisekretær med verknad frå etter stortingsvalet same hausten. Hansen kjem frå Alta, men er busett i Oslo. Ho har mellom anna delteke i solidaritetsarbeid i Brasil og studiar i Mosambik.

                                               

Stortingsrepresentantar 1945-1949

Stortingsrepresentantar 1945-1949 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1945 til 1949. Stortinget hadde totalt 150 representanter, fordelt på 76 til Det norske Arbeidarparti, 25 til Høgre, 20 til Venstre, 11 til Norges Kommunistiske Parti, 10 til Bondepartiet og 8 til Kristeleg Folkeparti. Valet vart halde 8. oktober 1945. Det var nest siste gongen det vart halde stortingsval i separate by- og landkrinsar.

Margunn Ebbesen
                                               

Margunn Ebbesen

Margunn Helen Ebbesen er ein norsk politikar for Høgre. Ved Stortingsvalet 2013 vart ho vald inn på Stortinget frå Nordland fylke. Ebbesen har tidlegare erfaring som fylkestingsrepresentant i Nordland fylkesting 2011-2013, der ho var komitéleiar for Plan- og økonomi. Ho er også styremedlem i KS Nordland. Ebbesen har Bachelor i økonomi og leiing frå Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sylvi Graham
                                               

Sylvi Graham

Sylvi Graham er ein norsk politikar for Høgre. Ho blei vald inn på Stortinget for Akershus i stortingsvalet 2009. Ho var ordførar i Oppegård kommune i Akershus frå 1995 til ho blei vald inn på Stortinget i 2009. Ho hadde då sete i kommunestyret frå 1980, og vore medlem av formannskapet frå 1988. I 2004 blei ho utnemnd til statssekretær for Jan Petersen i Utanriksdepartementet. Sylvi Graham har førskulelærarutdanning og har arbeidd i barnehage, i Blindeforbundet og i Norges Røde Kors.

Une Bastholm
                                               

Une Bastholm

Une Aina Bastholm er ein norsk statsvitar og politikar, fødd i Trondheim, som frå 2020 er partileiar i Miljøpartiet De Grønne. Ho vart vald til stortingsrepresentant frå Oslo i 2017. Bastholm var frå 2016 til 2020 den eine av MDG sine to talspersonar. I 2017 var ho partiet sin fyrstekandidat i Oslo ved stortingsvalet, og fekk den einaste tingplassen MDG sikra seg ved valet. På Stortinget var ho medlem i fleire ulike komitear. 25. april 2020 vart ho vald til MDG sin fyrste partileiar.

Users also searched:

...