Back

ⓘ Samferdsledepartementet har eit overordna ansvar for all samferdsle i Noreg. Fagavdelingene i departementet er: Kommunikasjonsavdelinga Stategi-, miljø- og admi ..
                                               

Norske samferdsleministrar

Norske samferdsleministrar er ei oversikt over statsrådar som har vore medlem av regjeringa og sjef for Samferdsledepartementet, frå dette vart oppretta i 1946. Det er eigenleg berre statsministeren og utanriksministeren som har tittelen minister. Men i daglegtale blir minister brukt om alle statsrådane. Den første samferdsleministeren i Noreg var Nils Langhelle frå Arbeidarpartiet, som medlem i Einar Gerhardsen si andre regjering frå 1946 til 1952. Han per i dag den samferdselsministeren som har sete nest lengst, like bak Kjell Opseth, også frå Arbeiderpartiet. Oversikta viser kva periode ...

                                               

Dag Jostein Fjærvoll

Dag Jostein Fjærvoll var ein norsk politikar frå Kristeleg Folkeparti. Han sat på Stortinget frå 1985 til 1997, innvald frå Nordland. Dag Jostein Fjærvoll var statsråd og sjef for to departement i Regjeringa Bondevik I: 15. mars 1999-17. mars 2000 i Samferdsledepartementet samferdsleminister 17. oktober 1997-15. mars 1999 i Forsvarsdepartementet forsvarsminister Før han blei rikspolitikar, var Fjærvoll ordførar i Hadsel kommune. Han var utdanna lærar frå Oslo lærerskole og har tilleggsutdanning i matematikk og rådgjevingsfag. Han var også lærar, undervisingsinspektør og rektor på Melbu sko ...

                                               

Doris Leuthard

Doris Leuthard er ein sveitsisk politikar og jurist frå Merenschwand i kantonen Aargau. Ho har sidan 1. august 2006 vore medlem av forbundsrådet i Sveits, og var forbundspresident i 2010 og 2017. Frå 1. november 2010 var ho leiar av Miljø-, transport-, energi- og samferdsledepartementet.

                                               

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet, formelt Direktiv 2006/24/EC, er eit EU-direktiv om lagring av trafikkdata. Opplysningane skal kunne nyttast til å kjempe mot kriminalitet og terrorisme. Direktivet er kritisert for å vere eit urimeleg inngrep i privatlivet. Det er ikkje avgjort om direktivet skal gjennomførast i norsk rett.

                                               

Roamingforordninga

Europaparlaments- og rådsforordning 2015/2120 er ei forordning som fjernar ekstra kostnader for internasjonal gjesting frå 15. juni 2017 innanfor det Europeiske Økonomiske samarbeidsområdet, som består av medlemslanda i EU, Island, Liechtenstein og Noreg. Forordninga regulerer både avgiftene mobiloperatøren kan påleggja sine abonnentar for å nytte telefon- og datatenester utanfor medlemsstaten, og grossistprisen operatørane kan belasta kvarandre når deira abonnentar gjestar nettverka til kvarandre.

                                     

ⓘ Samferdsledepartementet

Samferdsledepartementet har eit overordna ansvar for all samferdsle i Noreg. Fagavdelingene i departementet er:

 • Kommunikasjonsavdelinga
 • Stategi-, miljø- og administrasjonsavdelinga
 • Veg- og trafikktryggleiksavdelinga
 • Kollektivtransport- og baneavdelinga
 • Luft-, post- og teleavdelinga

Under sjølve departmentet er det organisert ulike forvaltingsorgan: Post- og teletilsynet, Statens jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport, Jernbaneverket, Taubanetilsynet, Vegtilsynet og Statens vegvesen. Samferdsledepartementet forvaltar i tillegg den norske staten sine eigarinteresser i nokre aksjeselskap, som vert eigd fullt ut av staten: Avinor AS, Baneservice AS, Posten Noreg AS, NSB AS.

Samferdsledepartementet vart oppretta i 1946 ved omlegging av Arbeidsdepartementet, oppretta i 1885.

                                     
 • over statsrådar som har vore medlem av regjeringa og sjef for Samferdsledepartementet frå dette vart oppretta i 1946. Det er eigenleg berre statsministeren
 • Forsvarsdepartementet forsvarsminister 15. mars 1999 - 17. mars 2000 i Samferdsledepartementet samferdsleminister Før han blei rikspolitikar, var Fjærvoll ordførar
 • var statsråd i to regjeringar: 17. mars 1971 - 18. oktober 1972: Samferdsledepartementet samferdsleminister i Trygve Bratteli si første regjering. 8.
 • som eit aksjeselskap eigd fullt ut av den norske staten under Samferdsledepartementet og har som oppgåve å eige og drive lufthamner, flyplassar, i Noreg
 • jernbanetilsyn vart skipa 1.oktober 1996 som ein sjølvstendig etat under Samferdsledepartementet og er finansiert over det ordinære statsbudsjettet for å vere
 • miljøvernminister i Regjeringa Brundtland II. 1996 - 1997: Statsråd i Samferdsledepartementet samferdsleminister i Regjeringa Jagland. Sissel Rønbeck møtte
 • Bratteli I 15. januar 1976 11. januar 1978 Statsråd og sjef for Samferdsledepartementet samferdsleminister i Odvar Nordli si regjering 1958 1961 medlem
 • Lorentzen. 16. oktober 1973 15. januar 1976 Statsråd og sjef for Samferdsledepartementet samferdsleministrar i Regjeringa Bratteli I 15. januar 1976
 • forvaltingsorganet Jernbaneverket. NSB var eigd av den norske staten ved Samferdsledepartementet Frå april 2019 endra NSB og Nettbuss namn til Vy. NSB vart oppretta
Vy
                                               

Vy

Vy, offisielt Vygruppen AS, er eit norsk transportkonsern som er heileigd av den norske staten ved Samferdsledepartementet. Hovudverksemda til føretaket er persontransport med buss, tog og godstrafikk på jernbane, i tillegg til utvikling av mobilitettenester og opplevingsreiser. Fargeskjemaet til selskapet er grønt og grått.

Users also searched:

...