Back

ⓘ Noregs landbrukshøgskule. Norges landbrukshøgskole var ein norsk høgskole for landbruket. Institusjonen blei oppretta i 1897, då forsking blei ei hovudoppgåve v ..
                                               

Eilif Dahl

Eilif Dahl var ein norsk botanikar og politikar for Arbeidarpartiet. Dahl tok examen artium i 1935. Allereie i 1936 var han med på ein ekspedisjon til Svalbard, og i 1937 drog han på ein ekspedisjon til Sørvest-Grønland. Temaet for hovudfagsoppgåva hans frå 1942 var lav frå Sørvest-Grønland. Dahl kom tidlig med i motstandsarbeidet under andre verdskrigen og var med i etterretningsorganisasjonen XU. Han flykta til Sverige, og seinare til Storbritannia. Etter krigen var han stipendiat ved Universitetet i Oslo og hadde forskingsopphald ved Cambridge, Yale og University of Michigan. Han blei s ...

                                               

Erling Aas-Eng

Erling Aas-Eng er ein norsk lokalpolitikar som representerer Senterpartiet. Han var ordførar i Tolga kommune i Hedmark fylke frå 2007 til 2011. Aas-Eng har vore med i kommunestyret for Senterpartiet sidan 1995. Han har også vore i sentralstyret i Senterungdommen, vore nestleiar i Hedmark Nei til EU og vore vararepresentant til fylkestinget. I 2015 blei han vald til leiar i Hedmark Bondelag. Han er også tillitsvald i Bondelaget. Aas-Eng er sivilagronom frå Noregs landbrukshøgskule på Ås og driv mjølkeproduksjon på Telneset. Han er seniorrådgjevar i Rådhuset Vingelen.

                                               

Wilhelm Dietrichson

Wilhelm Sigvard Hjorth Dietrichson var ein norsk organisasjonsmann, skuleleiar og politikar frå Oslo. Dietrichson, som var son til ein løytnant i hæren, tok eksamen ved Noregs Landbrukshøgskule i 1901. Han arbeidde så som frømeklar ved Felleskjøpet i Oslo frå 1903 til 1908. I 1910 fekk han stilling som sekretær i Norsk Landmandsforbund, omgjort til generalsekretær frå 1920. Samstundes vart han den fyrste generalsekretæren i den nyskipa partiorganisasjonen som seinare fekk namnet Bondepartiet. Han var generalsekretær i Bondepartiet til 1931 og i Norges Bondelag til 1941, avsett av NS-styret ...

                                               

Job Ndugai

Job Yustino Ndugai er ein politikar frå Tanzania som høyrer til Chama Cha Mapinduzi. Han har vore parlamentspresident i Nasjonalforsamlinga i Tanzania sidan 2015. Frå 2010 til 2015 var han viseparlamentspresident. Ndugai blei vald inn i nasjonalforsamlinga i 2000.

                                               

Gabriel Andersson Frøholm

Gabriel Frøholm var ein norsk sivilingeniør, major og forfattar. Frøholm var fødd i Innvik i Stryn kommune. Han tok eksamen artium 1916 og Krigsskulen 1916–18 og var assistent i bygningsfag på Noregs landbrukshøgskule på Ås 1924–28. Frøholm var ingeniør i Statens vegvesen frå 1929 og arbeidde ved vegkontora i Hordaland, Telemark, og Akershus. Han kom tidleg med i både mållag og ungdomslag og hadde mange verv. Han arbeidde for fråhaldssaka i ymse losjar og lag innanfor Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund NSUA og IOGT, og i Motorførernes Avholdsforbund MA. I 1916 var han med og skipa La ...

Noregs landbrukshøgskule
                                     

ⓘ Noregs landbrukshøgskule

Norges landbrukshøgskole var ein norsk høgskole for landbruket. Institusjonen blei oppretta i 1897, då forsking blei ei hovudoppgåve ved sidan av undervising.

Den høiere Landbrugsskole paa Aas blei grunnlagd allereie i 1854. Dei første studentane byrja i 1859.

Høgskolen tok opp i seg Statens småbrukslærerskole på Sem hovudgard i 1962. Sem blei brukt til pedagogiske seminar, interne konferanser og huste instituttet for birøkt. Sidan 1995 har Sem Gjestegård hatt tilhald på Sem.

NLH blei etterfølgd av Universitetet for miljø og biovitenskap i 2004. Dette danna grunnlaget for Noregs miljø- og biovitskaplege universitet som blei skipa i 2014.

                                     

1. Bakgrunnsstoff

 • Sakshaug, Gaute, Hundre år for samfunn og næring: Norges landbrukshøgskole 1897-1997, Landbruksforlaget, 1. utg., 1997.
 • Eggen, Eystein, Bygdekultur og mediapolitikk, Østlendinge, 2/8-1978. Lenka 8/9-2007
 • Senit, Senterpartiet sitt tidsskrift for samfunn og politikk, årgangane 1984-87.
                                     
 • studerte ved Noregs Landbrukshøgskule 1911 - 13, og sidan ved Cornell University i New York i USA. Han vart tilsett ved landbrukshøgskulen som dosent i
 • var ein norsk fysikar som var professor og seinare rektor ved Noregs Landbrukshøgskule Han tok dr.philos. i 1953 og var dosent ved Universitetet i Bergen
 • januar 1971 var ein norsk jordskiftemann og professor og leiar for Noregs Landbrukshøgskule Loe var fødd på Holsækre i Ulstein herad, der faren var på vegarbeid
 • Skjeseth vart statsgeolog i Noregs geologiske undersøkingar i 1950, og frå 1963 vart han professor ved Noregs landbrukshøgskule I 1980 vart han tilknytt
 • fødd i Skien i Telemark og var ferdig utdanna forstkandidat ved Noregs landbrukshøgskule i 1944. Samset bidrog til å byggja opp eit norsk fagmiljø for eit
 • Nordland. Misvær tok eksamen ved Steinkjer skogskule i 1885 og Noregs landbrukshøgskule i 1889. Sidan studerte han i periodar i Tyskland. Tida 1896 - 1900
 • i ungdomsåra. Sidan tok han eksamen ved jordbruksavdelinga på Noregs landbrukshøgskule Åra 1936 - 39 underviste han på Telemark landbruksskule og Valdres
 • i 1907, var tilsett ved Noregs geologiske undersøkingar og var overlærar professor i geologi ved Noregs landbrukshøgskule 1905 - 31. Han gav ut fleire
 • 1914 professor i skogbruk ved Noregs landbrukshøgskule Myhrwold la grunnlaget for høgskule - opplæringa i skogbruk i Noreg Han skreiv artiklar om skogsaka
 • jordbruksskule, eller, i Noreg frå Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU tidlegare UMB og Noregs landbrukshøgskule I resten av Norden blir

Users also searched:

...