Back

ⓘ Statens kartverk eller Kartverket er ei norsk forvaltingsbedrift. Frå mars 2012 blir kortforma Kartverket nytta i det meste av den eksterne kommunikasjonen. Hov ..
                                               

Matrikkelgardar i Masfjorden kommune

Dette er ei liste over matrikkelgardar i Masfjorden kommune i Hordaland. Gardsnamna er skrive som Statens Kartverk skriv dei på karta sine, i parentes står namna slik dei er skrivne i Masfjordboka.

Statens kartverk
                                     

ⓘ Statens kartverk

Statens kartverk eller Kartverket er ei norsk forvaltingsbedrift. Frå mars 2012 blir kortforma Kartverket nytta i det meste av den eksterne kommunikasjonen. Hovudkontoret ligg på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune. Forvaltingsmessig er Kartverket lagt under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kartverket si oppgåve er å ivareta behovet i Noreg for kartinformasjon, som kartseriar og eigedomsinformasjon. Dette gjeld både fastlandet, havområda og kystområda rundt Noreg, Svalbard og Jan Mayen.

                                     

1. Bakgrunnsstoff

 • Kartverket
 • Norge i bilder - ortofoto i Norge
 • Visveg - Nasjonal vegdatabank
 • Norgeskart - Søk på adresser og stadnamn

Dei andre nordiske kartverka

 • Lantmäteriet, Sverige
 • Landmælingar Íslands, Island
 • KMS, Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark
 • Maanmittauslaitos, Finland
                                     
 • Satref Satellittbasert referansesystem er det nasjonale systemet til Statens kartverk for nøyaktig posisjonsavgjerd basert på GPS Global Positioning System
 • vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995. Herland norsk Bergen byarkiv. Henta 3. januar 2015. Herland Statens kartverk Henta 15. februar
 • etablert i 1992 mellom etatane Statens vegvesen, Energiforsyingens Fellesorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Statens kartverk Telenor og Landbruksdepartementet
 • vedteke av Statens kartverk 6. september 1995. Songstadneset Norgeskart.no. Henta 20. februar 2015. Songstadneset Statens kartverk Henta 20. februar
 • Herlandtunnelen på Bergensbanen ligg under han. Namnet Holo vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995. Holo Norgeskart.no. Henta 19. februar 2015. 
 • vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995. Flyene Norgeskart.no. Henta 20. februar 2015. Songstadneset Statens kartverk Henta 20. februar
 • har den same slekta ått garden. Namnet Indre Takkvam vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995. Ytre Takkvam Norgeskart.no. Henta 16. februar
 • vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995. Merkesgjelet Norgeskart.no. Henta 21. februar 2015. Merkesgjelet Statens kartverk Henta 21. februar
 • matrikkelgardar i Masfjorden kommune i Hordaland. Gardsnamna er skrive som Statens Kartverk skriv dei på karta sine, i parentes står namna slik dei er skrivne
 • endring. USGS er Noreg sitt svar på Noregs geologiske undersøkingar og Statens kartverk 1879 1881 Clarence King 1881 1894 John Wesley Powell 1894 1907 Charles
 • tvers over Lindesnes var ferdig grave ut 21. juni 2007, definerte Statens kartverk neset om frå å vere ei halvøy til å vere ei øy. Det sørlegaste punktet
                                               

Herland i Bergen

Herland er ein gard i Arna i Bergen. Garden ligg vest for Takvam og sør for Sørfjorden. Osterøybrua, som vart opna 3. oktober 1997, har det eine bruspennet ståande på Herland. Frå 1916 til 1966 var Herland haldeplass ein av stasjonane på Bergensbanen. Namnet Herland vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Holo i Bergen

Holo er ein gard i Arna i Bergen. Garden ligg aust for Indre Takkvam, vest for Herland og sør for Sørfjorden. Herlandsvegen og E16 Hardangervegen går over garden, medan ein del av Herlandtunnelen på Bergensbanen ligg under han. Namnet Holo vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Flyene i Bergen

Flyene er ei slette på garden Herland i Arna i Bergen. Sletta har matrikkelnummer 227/1, og ligg om lag 19 meter over havet. Namnet Flyene vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Ytre Takkvam

Ytre Takkvam, òg skriven Ytre Takvam, er ein gard i Arna i Bergen. Garden ligg aust for Tunestveit, vest for Indre Takkvam og sør for Sørfjorden. Saman med Indre Takkvam utgjer Ytre Takkvam namnegarden Takvam. Sidan 1633 har den same slekta ått garden. Namnet Indre Takkvam vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Indre Songstad

Indre Songstad er ein gard i Arna i Bergen. Garden ligg aust for Ytre Songstad, vest for Øvre Romslo og sør for Sørfjorden. Saman med Ytre Songstad utgjer Indre Songstad namnegarden Songstad. Romslovegen går over garden, medan Songstad II-tunnelen og Songstad III-tunnelen på Bergensbanen og Songstadtunnelen II på E16 Hardangervegen ligg under han. Namnet Indre Songstad vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Ytre Songstad

Ytre Songstad er ein gard i Arna i Bergen. Garden ligg aust for Herland, vest for Indre Songstad og sør for Sørfjorden. Saman med Indre Songstad utgjer Ytre Songstad namnegarden Songstad. Sidan 1660 har den same slekta ått garden. Romslovegen går over garden, medan Songstad I-tunnelen på Bergensbanen og Songstadtunnelen I på E16 Hardangervegen ligg under han. Namnet Ytre Songstad vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Indre Takkvam

Indre Takkvam, òg skriven Indre Takvam, er ein gard i Arna i Bergen. Garden ligg aust for Ytre Takkvam, vest for Holo og sør for Sørfjorden. På garden ligg Takvam haldeplass, som var ein av stasjonane på Bergensbanen frå 1966 til 2012, Takvam kapell og Takvam kirkegård. Saman med Ytre Takkvam utgjer Indre Takkvam namnegarden Takvam. Sidan 1633 har den same slekta ått garden. Namnet Indre Takkvam vart vedteke av Statens kartverk 6. september 1995.

                                               

Bygda Skulsfjorden

Skulsfjorden, er ei bygd inst i Skulsfjorden på vestsida av Kvaløya i Troms. På Statens Kartverk sine kart blir bygdenamnet normert Skulsfjord, men etter den nedervde lokale uttalen, som er i bunden form, vil rett skrivemåte etter lov om stadnamn vere Skulsfjorden.

                                               

Vannfjorden

Vannfjorden er ein fjord på sørvestsida av Magerøya i Nordkapp kommune i Finnmark. Fjorden strekkjer seg 7.5 km nordaustover til Austerbotn i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Vassfjordnæringen i nord og Straumsnesnæringen i sør. Fjorden har fleire små bukter langs fjordsidene. I den indre delen finn ein Kobbeholet, Vesterbotn, Austerbotn og Svartholet. Fjorden er 163 meter på det djupaste, om lag midtfjords heilt ytst. Det er ingen busetnader ved fjorden.

Holmengråfjorden
                                               

Holmengråfjorden

Holmengråfjorden er ein fjordarm av Varangerfjorden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Fjorden strekkjer seg 5 km vestover til Innerhamna i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Trifanneset i nord og Luččabavtnjárga i sør. Aust for Luččabavtnjárga går Jarfjorden sørover. Det er ingen faste busetnader ved fjorden.

Users also searched:

...