Back

ⓘ Kyrkjebrannar i Noreg har skjedd sidan kyrkjebygging tok til kring år 1000. Trekyrkjer har vore særleg utsett, og brannar har medverka til at berre 28 av truleg ..
                                               

Ove Høegh

Ove Guldberg Høegh var ein norsk lækjar og stortingsmann, fødd på Grue. Høegh var son til futen Dines Høegh, ein av dei mange som omkom i kyrkjebrannen på Grue i 1822. Etter å ha vorte student frå Skiens skole i 1833, vart Ove Høegh cand.med. i 1840. Allereie i 1836 og 1837 var han lækjar i Lofoten under lofotfisket, og i 1838 fungerte han ei tid som "distriktslæge" i Salten. I 1841 var han privatlækjar i Lødingen, før han vinteren 1842 atter var "fiskerilæge" i Lofoten og 1843 var lækjar ved koparverket i Alta. Frå 1845 var han distriktslækjar i Senja, busett i Trondenes. Sommaren 1854 fl ...

                                               

Svartmetall

Svartmetall eller black metal er ein undersjanger av heavy metal. Nemninga "black metal" stammar frå Venom-plata Black Metal frå 1982. Dei seinare åra har det vorte meir vanleg å bruka den norske omsetjinga "svartmetall". Venom starta opp i 1980 etter at tre personar hadde fått ideen om å spela satanistisk thrash metal. Til sine eigne namn valde dei pseudonym for ulike demonar som høvde til konseptet – Cronos på vokal, Mantas på gitar og Abaddon på bass. Debutplata Welcome to Hell er meir å rekna som thrash metal enn dagsens svartmetall; dagsens svartmetall minner gjerne om den andre og tr ...

                                               

Heavy metal

Heavy metal eller tungmetall, ofte berre kalla metal, er ein sjanger innan rocken som utvikla seg seint på 1960- og 1970-talet, stort sett i England og USA. Med røter i bluesrock og psykedelisk rock utvikla dei første heavy metal-banda ein tjukk, og massiv lyd med forsterka og forvrengd gitar, lange gitarsoloar og kraftig rytme. Allmusic skriv at "av myriaden av rock n roll-sjangrar, er heavy metal den mest ekstreme i form av lydstyrke, manndom og teatralske opptrede" Tidlege heavy metal-band som Led Zeppelin, Black Sabbath og Deep Purple trekte til seg store publikum, men fekk ofte dårleg ...

                                               

Tømmervik kyrkje

Tømmervik kyrkje er ei kirke frå 1992 i Sørreisa kommune i Troms fylke. Byggverket er i stål og tre og har 300 sitjeplassar. Kyrkja er konstruert i ein kvadratisk form. Kyrkja har orgel frå Ryde & Berg Orgelbyggeri. Det er kyrkjegard eit par kilometer frå kyrkja.

                                               

Brannen i Grue kyrkje

Brannen i Grue kyrkje 26. mai 1822 kravde 113 menneskeliv, og er den største brannkatastofen i norsk historie. Den gamle Grue kyrkje stod ved Skulstad, nordvest for Kirkenær i Solør. Den eldste delen av kyrkja var frå 1200-talet og bygd i stavteknikk. Omkring 1600 vart kyrkja påbygd med to lafta sidefløyer og eit høgt sentraltårn. Over midtskipet og dei to sideskipa var det breie galleri, slik at kyrkja i alt kunne romme 600-700 menneske. Det var inngangsdører på alle tre skip; desse slo innover, og stengde samstundes i open stilling trappa til galleria. Vindaugene med blyinnfatta glas var ...

                                     

ⓘ Kyrkjebrannar i Noreg

Kyrkjebrannar i Noreg har skjedd sidan kyrkjebygging tok til kring år 1000. Trekyrkjer har vore særleg utsett, og brannar har medverka til at berre 28 av truleg over 1000 stavkyrkjer finst i dag. Kyrkjebrannar har vore utløyst av lynnedslag, open eld, påtenning, krig eller spreiing frå brann i andre bygg i – etter omkring 1900 også feil ved elektriske installasjonar. I åra 1992–1996 vart ei rad kyrkjer tende på av ungdom som i nokre tilfelle var knytte til ekstreme miljø. Eit av desse hadde Varg Vikernes som frontfigur, han vart seinare dømd for tre kyrkjebrannar. Ein del kyrkjer i Noreg har no automatiske brannslokking og overvakingssystem. I 2011 uttalte brannsjef Guttorm Liebe i Skien otte fordi berre fem av 76 kyrkjer i Telemark hadde sprinkling. I 2009 hadde ei av tre norske kyrkjer sprinkling.

                                     
  • krosskyrkje frå 1939 i Dovre kommune i Innlandet fylke. Kyrkja er oppført i sparagmitt frå Jondalen, frå eit steinbrot som vart opna kort tid i førevegen. Ho
  • er ei kirke frå 1992 i Sørreisa kommune i Troms fylke. Byggverket er i stål og tre og har 300 sitjeplassar. Kyrkja er konstruert i ein kvadratisk form
  • 377 E Holmenkollen kapell i Oslo kommune vart oppført i 1996 etter at det opphavlege kapellet frå 1903 vart påtent og brann ned i 1992. Kapellet frå 1903
  • Brannen i Grue kyrkje 26. mai 1822 kravde 113 menneskeliv, og er den største brannkatastofen i norsk historie. Den gamle Grue kyrkje stod ved Skulstad
  • ei stavkyrkje som står på Fantoft i Fana bydel i Bergen. Kyrkja vart opphavleg bygd om lag 1150, og stod i Fortun i Sogn og Fjordane fylke. Då denne stavkyrkja
  • 59 16 54 N 5 18 13.7 E Kopervik kyrkje i Kopervik i Karmøy kommune var ei krosskyrkje teikna av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan i nyrenessanse. Ho vart vigsla 2

Users also searched:

...