Back

ⓘ Bruer i Noreg. Dei mange bruene i Noreg kryssar fjordar, elvar, sund og byar. Her er eit oversyn over dei lengste bruene og nedanfor ei lengre, alfabetisk liste ..
                                               

Fritt frambyggbru

Fritt frambyggbru, òg kalla FFB-bru, er ei nemning som vert nytta i Noreg om betongbruer som vert bygde utan at det er naudsynt å stø forskalinga for sjølve bruspennet opp med stillas frå terrenget eller på annan måte. Det vert bygd bruspenn samstundes ut frå kvar si side av ein eller fleire pilarar, slik at bruspenna på kvar side balanserer kvarandre med pilaren som støttepunktet. Forskalinga vert då laga som såkalla støypevogner som vert skyve utetter bruspennet på kvar side av pilaren etter kvart som kvar seksjon vert ferdig. Ei fritt frambyggbru vert difor ofte litt "humpete" av di det ...

                                               

Spesialtransport

Spesialtransport er eit omgrep som vert nytta om transport av last som har så stor masse eller dimensjonar at dei krev spesialløyve for å transporterast etter offentleg veg. Lasten vert ofte plassert på ein svanehalshengar som kan vera bygd som ein semitrailer, eller dregen av ei balasttrekkvogn. Typisk last som krev spesialtransport er store anleggsmaskinar, transformatorar, generatorar til kraftverk, hus, store tankar, og så vidare. Slike spesialtransportar krev spesialløyve og vert ofte planlagde lang tid i førevegen. Transportane vert utførte med låg fart og det er ofte naudsynt å sten ...

                                               

Brandangersundet bru

Brandangersundet bru er ei nettverksbogebru på fylkesveg 4 i Gulen kommune i Vestland. Brua går over Brandangersundet. Brua knyter saman Sandøy med resten av fastlandet i Gulen og saman med bruene Nappsundbrua, Mjømnesundbrua og Mjåsundbrua gjev ho fastlandssamband til øyene Mjømna og Byrknesøy. Brua over Brandangersundet har eitt hovudspenn på 220 m og ei totallengd på 285 m. Dette er den lengste nettverksbogebrua i Noreg og samstundes den til no smalaste i verda. Ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg-Skipavik mista stoppet i Skipavik og trafikekrer berre strekninga Leirvåg-Sløvåg etter opninga a ...

                                               

31. august

1864: Stiftinga av Den Norske Sjømannsmisjon. 1314: Oslo Gamlebyen blei hovudstad for Noregsveldet. 1903: "Gjøa" nådde Nome i Alaska etter å ha føretatt den første siglinga gjennom Nordvestpassasjen. 1938: Ein av dei største, historiske flaumane i Gudbrandsdalen nådde toppen. Største skadane kom i Vågå, der elva Finna tok dyrka mark, bruer, sagbruk mm.

                                               

Klaffebru

Klaffebru er ein type bevegeleg bru med ei motvekt eller kontravekt som kontinuerleg balanserer bruspennet, klaffen, som kan lyftast opp i loddrett eller nesten loddrett posisjon. På dette viset kan klaffebruer opnast for gjennomgåande skipstrafikk i den elva eller kanalen brua går over, slik at skip og båtar høgare enn brubana kan passere. Klaffebruer kan såleis byggjast på stader der det ikkje er mogleg eller ynskeleg å byggje ei bru med tilstrekkeleg seglingshøgd. Moderne klaffebruer er som oftast mekanisert, med elektrisk styring. Denne type bruer har vore i bruk sidan eldgamle tider. ...

                                               

Hengebru

Dei opphavlege hengebruene var laga av berre tauverk og tre, utan avstivingsberar. Slike primitive hengebruer kan lett koma i svinging. Dei er spende ut mellom to høge punkt og heng ned i ein boge mot midten. Moderne hengebruer er laga med avstivingsberarar, brubjelkar som er hengde opp i berekablar. Medan berekablane bøyer seg ned, er sjølve brua flat eller stigande mot toppen. Når ein byggjer ei moderne hengebru strekk ein først berekablane over tårna. Berekablane blir forankra i grunnen, til dømes ved å sprengast inn i berg, eller til ein annan massiv konstruksjon. Ein byrjar monteringa ...

                                               

Bredemd sjø

Ein bredemd sjø eller bresjø eller ein sjø som er demd opp av ein isbre. Dei vert ofte danna i sidedalane til ein isbre, mellom isen og fjellet, men dei kan òg dannast i senkingar oppå sjølve isen, men er då som regel små. Om dei vert danna under isen i store senkingar vert dei kalla subglasiale sjøar. Subglasiale sjøar er vanlege på Island der varmen frå dei vulkanske områda smeltar breen på undersida. Om isen kollapsar slik at dei bredemde sjøane vert raskt tømde, kan det føre til katastrofale flaumar. På Island vert slike uttømingar kalla jøkulhlaup, og har ofte ført til øydeleggingar p ...

                                     

ⓘ Bruer i Noreg

Dei mange bruene i Noreg kryssar fjordar, elvar, sund og byar. Her er eit oversyn over dei lengste bruene og nedanfor ei lengre, alfabetisk liste over bruer i Noreg.

                                     

1. Alfabetisk liste over bruer i Noreg

Lista er ikkje uttømande.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • Aursundbrua - Møre og Romsdal
 • Andøybrua - Nordland
 • Askøybrua - Hordaland
 • Alversundet bru - Hordaland

D

 • Drammensbrua - Buskerud
 • Djupfjordbrua - Nordland
 • Djupfjordstraumen bru - Nordland
 • Dyrøybrua - Troms
 • Dragsund brua - Møre og Romsdal
 • Bybrua Drammensbrua - Buskerud

E

 • Elgeseter bru - Sør-Trøndelag
 • Engøybrua - Rogaland
 • Efjordbruene - Nordland
 • Eiksundbrua - Møre og Romsdal

G

 • Grovfjordbrua - Troms
 • Giskebrua - Møre og Romsdal
 • Gimsøystraumen bru - Nordland
 • Gisundbrua - Troms
 • Goddebrua - Hordaland
 • Gamle Bybro - Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Grenlandsbrua - Telemark

L

 • Lukksund bru - Hordaland
 • Loftesnesbrua - Sogn og Fjordane
 • Langangenbruene - Telemark
 • Lunde bru - Oppland
 • Løkke bro - Akershus
 • Lysefjordbrua - Rogaland
 • Leversundbrua - Sogn og Fjordane

N

 • Nærøysund bru - Nord Trøndelag
 • Norddalsfjordbrua - Sogn og Fjordane
 • Nordhordlandsbrua - Hordaland
 • Nygårdsbrua - Hordaland
 • Nappsundbrua - Sogn og Fjordane

O

 • Ognasundbrua - Rogaland
 • Osstrupen bru - Sogn og Fjordane
 • Oldersundbrua - Sogn og Fjordane
 • Osterøybrua - Hordaland

P

 • Puttesund bru - Østfold
 • Puddefjordsbrua - Hordaland
 • Presteidbrua - Nordland
 • Porsgrunnsbrua - Telemark

T

 • Trøskenbrua - Østfold
 • Tromsøbrua - Troms
 • Trengsel bru - Nordland
 • Tjeldsund bru - Troms
 • Tromøybrua - Aust-Agder
 • Turøy bru - Hordaland
 • Tana bru - Finnmark

U

 • Ullasundbrua - Møre og Romsdal
 • Ulvsundet bru - Hordaland

V

 • Vippa bru - Aust-Agder
 • Vamma bru - Østfold
 • Vrengenbrua - Vestfold

Å

 • Åmodt bro - Oslo
 • Åkviksundet bru - Nordland
 • Åselistraumen bru - Nordland
                                     

1.1. Alfabetisk liste over bruer i Noreg B

 • Boknasundbrua - Rogaland
 • Brekke bru - Sogn og Fjordane
 • Bekkestua bru - Akershus
 • Bergsøysundbrua - Møre og Romsdal
 • Bømlabrua - Hordaland
 • Brattsund bru - Nordland
 • Bybroa i Stavanger - Rogaland
 • Begna bru - Hønefoss, Ringerike i Buskerud
 • Breviksbrua - Telemark
 • Beisfjordbrua - Nordland
 • Bakke bru - Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Bruhølen - Rogaland
 • Børøybrua - Nordland
 • Bakke bru - Flekkefjord, Vest-Agder
                                     

1.2. Alfabetisk liste over bruer i Noreg D

 • Drammensbrua - Buskerud
 • Djupfjordbrua - Nordland
 • Djupfjordstraumen bru - Nordland
 • Dyrøybrua - Troms
 • Dragsund brua - Møre og Romsdal
 • Bybrua Drammensbrua - Buskerud
                                     

1.3. Alfabetisk liste over bruer i Noreg E

 • Elgeseter bru - Sør-Trøndelag
 • Engøybrua - Rogaland
 • Efjordbruene - Nordland
 • Eiksundbrua - Møre og Romsdal
                                     

1.4. Alfabetisk liste over bruer i Noreg F

 • Frednesbrua - Telemark
 • Fedafjorden bru - Vest Agder
 • Forve bru - Sør-Trøndelag
 • Fredvangbruene - Nordland
 • Frekasundbrua - Rogaland
 • Fyksesundbrua - Hordaland
 • Fredrikstadbrua - Østfold
 • Forsmobrua - Nordland
 • Fossum bru - Østfold
                                     

1.5. Alfabetisk liste over bruer i Noreg G

 • Grovfjordbrua - Troms
 • Giskebrua - Møre og Romsdal
 • Gimsøystraumen bru - Nordland
 • Gisundbrua - Troms
 • Goddebrua - Hordaland
 • Gamle Bybro - Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Grenlandsbrua - Telemark
                                     

1.6. Alfabetisk liste over bruer i Noreg H

 • Hølendalen bruer - Akershus
 • Hadselbrua - Nordland
 • Hardangerbrua - Hordaland
 • Horndøla bru - Sogn og Fjordane
 • Helgelandsbrua - Nordland
 • Hammersbrua - Sør-Trøndelag
 • Henningsværbruene - Nordland
 • Hamrøybrua - Sogn og Fjordane
 • Hagelsundbrua - Hordaland
 • Hafrsfjord bru - Rogaland
                                     

1.7. Alfabetisk liste over bruer i Noreg K

 • Kanalbrua i Moss - Østfold
 • Kvelluren bru - Rogaland
 • Kanalbrua i Tønsberg - Vestfold
 • Kallestadsundet bru - Hordaland
 • Krossnessundet bru - Hordaland
 • Kvalsundbrua - Finnmark
 • Kanstadstraumen bru - Nordland
 • Klungvikstraumen bru - Nord Trøndelag
 • Kjøllsæterbrua - Hedmark
 • Kallfossbrua - Sør Trøndelag
 • Kåkern bru - Nordland
 • Kråkerøybrua - Østfold
 • Kvalsaukan bru - Nordland
 • Karmsundbrua - Rogaland
 • Kylling bru - Møre og Romsdal
 • Kilstraumen bru - Hordaland
                                     

1.8. Alfabetisk liste over bruer i Noreg L

 • Lukksund bru - Hordaland
 • Loftesnesbrua - Sogn og Fjordane
 • Langangenbruene - Telemark
 • Lunde bru - Oppland
 • Løkke bro - Akershus
 • Lysefjordbrua - Rogaland
 • Leversundbrua - Sogn og Fjordane
                                     

1.9. Alfabetisk liste over bruer i Noreg M

 • Minnesund jernbanebru - Akershus
 • Mjømnesundbrua - Sogn og Fjordane
 • Marøysund bru - Nord-Trøndelag
 • Menstadbrua - Telemark
 • Mjøsundbrua - Troms
 • Måløybrua - Sogn og Fjordane
 • Mjøsbrua - Hedmark/Oppland
 • Mjåsundbrua - Sogn og Fjordane
                                     

1.10. Alfabetisk liste over bruer i Noreg N

 • Nærøysund bru - Nord Trøndelag
 • Norddalsfjordbrua - Sogn og Fjordane
 • Nordhordlandsbrua - Hordaland
 • Nygårdsbrua - Hordaland
 • Nappsundbrua - Sogn og Fjordane
                                     

1.11. Alfabetisk liste over bruer i Noreg O

 • Ognasundbrua - Rogaland
 • Osstrupen bru - Sogn og Fjordane
 • Oldersundbrua - Sogn og Fjordane
 • Osterøybrua - Hordaland
                                     

1.12. Alfabetisk liste over bruer i Noreg P

 • Puttesund bru - Østfold
 • Puddefjordsbrua - Hordaland
 • Presteidbrua - Nordland
 • Porsgrunnsbrua - Telemark
                                     

1.13. Alfabetisk liste over bruer i Noreg R

 • Rolvsøysund bru - Østfold
 • Raftsundbrua - Nordland
 • Røssesundbrua - Vestfold
 • Rundebrua - Møre og Romsdal
 • Ramsundbrua - Nordland
 • Rossvollbrua - Sør-Trøndelag
 • Rugsundbrua - Sogn og Fjordane
 • Risøybrua - Rogaland
 • Rombaksbrua - Nordland
 • Rongesundet bru - Hordaland
 • Reinebruene - Nordland
                                     

1.14. Alfabetisk liste over bruer i Noreg S

 • Straumholmbrua - Sør-Trøndelag
 • Saltstraumen bru - Nordland
 • Straumsundbrua - Møre og Romsdal
 • Svelgensundet bru - Hordaland
 • Selbjørn bru - Hordaland
 • Sandesundbrua - Østfold
 • Sandnessundbrua - Troms
 • Sortlandsbrua - Nordland
 • Skjombrua - Nordland
 • Skjernøysundbrua - Mandal
 • Svinesundsbrua - Østfold/Sverige
 • Svinøybrua - Nordland
 • Spissøybrua - Hordaland
 • Sotrabrua - Hordaland
 • Saltnesbrua - Sør-Trøndelag
 • Sørstraumen bru - Troms
 • Sarpebrua - Østfold
 • Skarnsundbrua - Nord-Trøndelag
 • Sundklakkstraumen bru - Nordland
 • Stuguflåtbrua - Møre og Romsdal
 • Stordabrua - Hordaland
 • Skjervøybrua - Troms
 • Straumesundet bru - Hordaland
 • Stolmasundet bru - Hordaland
 • Storseisundet bru - Møre og Romsdal
 • Skansenbrua - Dovrebanen
 • Skjelsbusund bru - Østfold
 • Stokkøybrua - Sør-Trøndelag
 • Sykkylvsbrua - Møre og Romsdal


                                     

1.15. Alfabetisk liste over bruer i Noreg T

 • Trøskenbrua - Østfold
 • Tromsøbrua - Troms
 • Trengsel bru - Nordland
 • Tjeldsund bru - Troms
 • Tromøybrua - Aust-Agder
 • Turøy bru - Hordaland
 • Tana bru - Finnmark
                                     

1.16. Alfabetisk liste over bruer i Noreg U

 • Ullasundbrua - Møre og Romsdal
 • Ulvsundet bru - Hordaland
                                     

1.17. Alfabetisk liste over bruer i Noreg V

 • Vippa bru - Aust-Agder
 • Vamma bru - Østfold
 • Vrengenbrua - Vestfold
                                     

1.18. Alfabetisk liste over bruer i Noreg Å

 • Åmodt bro - Oslo
 • Åkviksundet bru - Nordland
 • Åselistraumen bru - Nordland
                                     
 • liste over bruer i Noreg med lengd full lengd over sjø eller land på minst 400 meter. Med nokre unntak har dei fleste av dei lengste bruene i landet vorte
 • dømes elver eller juv. I nyare tid er det òg blitt vanleg å byggja bruer over smale havstykke, som sund eller fjordar. Bruer kan bli brukte for å letta
 • Seglingshøgda er 18 meter, og brua har i alt 11 spenn. Ikjefjordbrua opna i 1977. Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd Denne artikkelen bygger på Ikjefjordbrua
 • spenn. Den blei opna i 1987 og er ein del av riksveg 658. Ellingsøytunnelen Valderøytunnelen Alnestunnelen Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd Commons
 • Dette skjedde i 1998, då brua berre hadde stått der i 29 år. Ulla fyr ligg like nordvest for brua på Haramsøya. Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd
 • Skiensvassdraget munnar ut i Frierfjorden. Fri seglingshøgd ved normal vasstand er 8 meter. Frednesbrua Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd Wikimedia Commons
 • innstilte til vern av Riksantikvaren. Bruer i Noreg etter lengd Sandnessundbrua Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner sjå eige
 • på 160 meter. Imarsundprosjektet blei opna 15. januar 2007. Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd Statens vegvesen: Litjsundbrua Statens vegvesen:
 • mars 2013. Tomasgard, Paul O. 2001 Honndøla bru. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane lese på nett 29. mars 2013. Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd
 • same løysinga nytta på trekantsambandet i Sunnhordland der bruene også gynga i vinden. Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd Commons har multimedia som
 • nedbetalt sommaren 2005 etter ein 14 års innkrevingsperiode. Bruer i Noreg Bruer i Noreg etter lengd Denne artikkelen bygger på Bolsøybrua frå Wikipedia
                                               

Nappsundbrua

Nappsundbrua er ei bru på fylkesveg 4 i Gulen kommune i Vestland. Brua kryssar Nappsundet mellom Mjømna og Tyløya. Ho er 141 meter lang. Saman med Mjømnesundbrua knyter Nappsundbrua saman øyene Byrknesøya og Mjømna. Dei to bruene vart opna 13. september 1997.

                                               

Mjømnesundbrua

Mjømnesundbrua er ei bru på Fylkesveg 4 i Gulen kommune i Vestland. Brua kryssar Mjømnesundet mellom Tyløya og Byrknesøya. Ho er 381 meter lang. Saman med Nappsundbrua knyter Mjømnesundbrua saman Byrknesøy og Mjømna. Dei to bruene vart opna 13. september 1997 av fylkesordfører Knut O. Aarethun.

Mjåsundbrua
                                               

Mjåsundbrua

Mjåsundbrua er ei bru på fylkesveg 4 i Gulen kommune i Vestland. Brua kryssar Mjåsundet mellom Sandøya og Mjømna og er ein del av fastlandssambandet til øyene Byrknesøya, Sande og Mjømna. Arbeidet med den 217 meter lange brua byrja i oktober 1992, og ho vart opna 9. juli 1993 av fylkesordførar Sjur Hopperstad. Mjåsundbrua er bygd i stål og betong og ligg på to dominerande fyllingar. Ho er måla i ein varm raudfarge for å gjere ho ekstra synleg.

Jernbaneferje
                                               

Jernbaneferje

Ei jernbaneferje er ei ferje som fraktar tog over vatn der det er for langt eller for djupt for ei bru. Noregs einaste jerbaneferje gjekk over Tinnsjøen og knytte Tinnosbanen til Rjukanbanen. Ho vart oppretta i 1909 og lagt ned i 1991. I tillegg vart det frakta godsvogner på sambandet Kristiansand-Hirtshals. I Danmark har det vore fleire jernbaneferjer. Alle innanlands er no erstatta av bruer og tunnelar under vatn.

Viadukt
                                               

Viadukt

Viadukt er ein høg eller låg og lang brukonstruksjon som fører over ein veg eller jarnbane. Viaduktar over større elver eller fjordar vert kalla bruer. Romarane i antikken nytta ikkje nemninga viadukt. Det er moderne avleiing frå ein analogi med akvedukt. Som dei antikke romerske akveduktane består mange tidlege viaduktar av ei rekkje buar ofte av same lengd. Namnet viadukt vert sjeldnare brukt om slike konstruksjonar i Noreg, medan det er vanleg sørover i Europa.

Users also searched:

...