Back

ⓘ Noregs miljø- og biovitskaplege universitet er eit resultat av ei samanslåing av Noregs veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitskap. Samanslåing ..
                                               

Agronom

Agronom er ein yrkestittel for personar med landbruksfagleg utdanning. Tittelen kan visa både til ei utdanning og til ei stilling. Utdanninga kan vera frå ein jordbruksskule, eller, i Noreg, frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet NMBU tidlegare UMB og Noregs landbrukshøgskule. I resten av Norden blir tittelen agronom brukt berre om kandidatar med høgare landbruksutdanning, dvs. tilsvarande NMBU sjå sivilagronom. I Noreg kan "agronom" òg vera ein del av stillingstittelen til tilsette i offentleg landbruksforvalting: heradagronom, fylkesagronom, reindriftsagronom osb.

                                               

Gudmund Balvoll

Gudmund Balvoll er ein norsk professor i hagebruk, historikar og forfattar. Han er fødd i Vik, og busett i Tønsberg. Balvoll vart dr. scient. ved Norges Landbrukshøgskole 1969, han var fylkesgartnar i Buskerud og Vestfold 1970-1986, informasjonssjef i Plantevern-Kjemi 1986-1989 og professor ved Institutt for plantefag ved NLH 1990-1999. Han har gjeve ut ei rad lærebøker i yrkeshagebruk - om grønsakdyrking på friland, gjødsling, lagring av grønsaker m.m. Som historikar har Balvoll mellom anna gjeve ut kommentarutgåver av eldre bøker i hagebruk: Kommentarutgåve 1994 av Horticultura frå 1694, ...

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet
                                     

ⓘ Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet er eit resultat av ei samanslåing av Noregs veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitskap. Samanslåinga vart vedteken av kongen i statsråd 21. juni 2013, og gjaldt frå 1. januar 2014. Dei fyrste fire åra vil universitetet ha to campusar: ein på Ås og ein på Adamstua i Oslo. Frå 2019 av vil alt verta samla på Ås.

Første rektor ved det nye universitetet var Mari Sundli Tveit. I 2019 blei Sjur Baardsen ny rektor.

NMBU er inndelt i tre fakultet som omfattar 13 institutt:

 • Institutt for basalfag og akvamedisin
 • Institutt for sports- og familiedyrmedisin
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovinskap
 • Institutt for produksjonsdyrmedisin
 • Institutt for mattryggleik og infeksjonsbiologi
 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap
 • Institutt for plantevitskap
 • Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap
 • Fakultet for miljøvitskap og teknologi
 • Institutt for naturforvaltning
 • Institutt for miljøvitskap
 • Institutt for matematiske realfag og teknologi
 • Institutt for landskapsplanlegging
 • Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudium Noragric
 • Fakultet for samfunnsvitskap
 • Handelshøgskulen
                                     
 • vart UMB og Noregs veterinærhøgskole slegne saman til Noregs miljø - og biovitskaplege universitet I si tid var UMB den sentrale forskings - og lærestaden
 • miljø og biovitenskap i 2004. Dette danna grunnlaget for Noregs miljø - og biovitskaplege universitet som blei skipa i 2014. Norges Landbrukshøgskole Store
 • slått saman med Universitetet for miljø - og biovitenskap til éin institusjon under namnet Noregs miljø - og biovitskaplege universitet Norges veterinærhøgskole
 • av Østfoldbanen. Her ligg Noregs miljø - og biovitskaplege universitet tidlegare Universitetet for miljø - og biovitskap og Norges landbrukshøgskole, i
 • frå ein jordbruksskule, eller, i Noreg frå Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU tidlegare UMB og Noregs landbrukshøgskule I resten av
 • norske universiteta Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Noregs teknisk - naturvitskaplege universitet UiT Noregs arktiske universitet og Noregs miljø
 • er heimkommunen til eine delen av Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU, tidlegare UMB og tidlegare Noregs Landbrukshøgskule medan hin delen
 • friområde og bynære naturområde. I Noreg finst landskapsarkitektutdanning på Noregs Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU på Ås ved Institutt for
 • Noregs teknisk - naturvitskaplege universitet NTNU er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege
 • januar: Noreg auka talet på universitet til seks då Høgskolen i Stavanger og Noregs landbrukshøgskole blei til Universitetet i Stavanger og Universitetet for
 • utvida til Noregs miljø - og biovitskaplege universitet i Ås. Vidare blei programmet utvida til Universitet i Oslo, våren 2015 og til Universitetet i Bergen

Users also searched:

...