Back

ⓘ Kultur- og Vitskapsdepartementet vart danna i 1982 og sidan nedlagt i 1990. Departementet sine ansvarsområder vart då overførte til Kyrkje- og kulturdepartement ..
                                               

Statens bibliotekhøgskole

Statens bibliotekhøgskole, SBH, som seinare fekk namnet Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, SBIH, var ein tidlegare høgskule i Oslo. Skulen opna 15. januar 1940 under namnet Statens bibliotekskole for å utdanne bibliotekarar på eit fem månaders kurs, men måtte stengje før tida på grunn av den tyske okkupasjonen av Noreg under den andre verdskrigen. Likevel fekk dei fyrste elevane fullført kurset og teke eksamen om hausten same året. Deretter var skulen stengd fram til hausten 1945. Utdanninga vart då på ni månader, auka til tre semester i 1958 og fire semester i 1965. Fram til 1979 ...

                                               

Harald Synnes

Harald Synnes var ein norsk politikar fødd i Bø i Nordland. Han representerte Kristeleg Folkeparti og Vest-Agder på Stortinget frå 1981 til 1989. Synnes var parlamentarisk leiar for partiet i tida 1983–86. Synnes var utdanna lærar og underviste ved Oddernes gymnas, der han ei tid også var rektor. Han var varaordførar i Kristiansand i perioden 1972–75 og ordførar 1976–78. Gjennom stortingsvalet 1981 fekk Synnes plass på Stortinget for Kristeleg Folkeparti i Vest-Agder, og vart attvald i 1985. Alle åtte åra han var stortingsrepresentant var han medlem av Finanskomitéen og Valkomitéen. Då Kri ...

                                     

ⓘ Kultur- og vitskapsdepartementet

Kultur- og Vitskapsdepartementet vart danna i 1982 og sidan nedlagt i 1990. Departementet sine ansvarsområder vart då overførte til Kyrkje- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskingsdepartementet.

Departementet kom til under Kåre Willoch si regjeringstid, fordi Lars Roar Langslet var katolikk, og kunne difor ikkje råda over Den norske kyrkja.

                                     
  • flest røyster og vart fyrstekandidat i staden for den vraka Synnes. I staden vart Synnes statssekretær Kultur - og vitskapsdepartementet då Syse - regjeringa
  • 1979: statsråd i Handels - og skipsfartsdepartementet 9. mai 1986 16. oktober 1989: statsråd i Kultur - og vitskapsdepartementet 8. oktober 1981 30. september
  • Kyrkje - og Undervisingsdepartementet kultursaker Lars Roar Langslet, H 14. oktober 1981 31. desember 1981 Statsråd, Kultur - og Vitskapsdepartementet Lars
  • Forsvarsdepartementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis - og politidepartementet Kommunal - og regionaldepartementet Kultur - og kyrkjedepartementet Kunnskapsdepartementet

Users also searched:

...