Back

ⓘ J.C. Dahl. Han blir rekna som den første norske biletkunstnaren som kunne måla seg med europeiske meistrar, og som ein av grunnleggjarane av den nasjonalromanti ..
                                               

Vang stavkyrkje

Vang stavkyrkje er ei stavkyrkje frå 1100–1200-talet som opphavleg stod i Vang i Valdres, men som vart riven på 1800-talet og overteken av kongen av Preussen. Då det i 1832 vart fastsett av heradsstyret å rive stavkyrkja, som var for lita og dårleg for bygda og måtte erstattast av ei ny kyrkje, freista kunstmålaren J.C. Dahl å berga ho som eit kulturminne ved få ho flytta. Då dette ikkje lukkast, kjøpte han kyrkja på auksjon for eigne pengar. Kong Fredrik Vilhelm IV av Preussen, som var kjend med Dahl, gjekk i 1841 med på å overta kyrkja etter at Dahl hadde teke dette opp med han. Sterkt r ...

                                               

Bjørg G. Hovland

Bjørg G. Hovland er ein norsk bunadprodusent. Ho er frå Luster. Hovland har rekonstruert fleire eldre draktplagg i indre og midtre Sogn, mellom anna har ho bygd på bilete av nasjonalromantiske kunstnarar som Johannes Flintoe og J.C. Dahl. Hovland syr bunader, har halde kurs i bunadssaum og om hovudplagg, og ho har skrive artiklar i fagblad og bøker om bunader. I 2014 gav Hovland ut boka "Folkedrakter og bunader frå Sogn" Skald Forlag. Ho er tildelt "Gullnål med Diplom" frå Norges Husflidslag, og ho fekk Luster kommune sin kulturpris i 1996.

                                               

14. oktober

Vetternatt, calixtusdag, merkt med vott, hanske, tre utan lauv eller pavelue. Dette er fyrste dagen på vintersida av primstaven

                                               

24. februar

1876: Henrik Ibsen sitt skodespel Peer Gynt, med musikk av Edvard Grieg, hadde premiere. 2006: Filmen Gymnaslærer Pedersen vart først vist på kino.

                                               

1857

6. juni: Prins Oscar gifta seg med Sofia av Nassau.

                                               

1788

27?. juni: Kronprins Fredrik, den seinare Fredrik VI av Danmark-Noreg, kom til Fredrikstad på sitt einaste besøk i Noreg. 13. september: 12 000 norske soldatar marsjerte inn i Bohuslän som det dansk-norske bidraget til Russland sin krig mot Sverige, den såkalla Tyttebærkrigen. Det blei slutta fred før troppane kunne prøva å erobra Göteborg. 21. august: Danmark-Noreg, som var alliert med Russland, erklærte krig mot Sverige. 6. august: Kronprins Fredrik, den dansk-norske regenten, reiste frå Kristiansand tilbake til Danmark etter eit seks veker langt opphald i det sørvestlege Noreg.

J.C. Dahl
                                     

ⓘ J.C. Dahl

Han blir rekna som den første norske biletkunstnaren som kunne måla seg med europeiske meistrar, og som ein av grunnleggjarane av den nasjonalromantiske kunsten som oppstod ved byrjinga av 1800-talet.

Dahl blei fødd i Bergen i 1788 som den eldste av fleire søsken. Far hans Claus Dahl var fiskar og flyttmann. I.C. Dahl skulle eigentleg bli handverksmålar, men etter kvart som talentet hans blei oppdaga, blei han hjelpt økonomisk av Lyder Sagen slik at han kunne gå på teikneskule. Dahl studerte mellom anna hjå Johan F. L. Dreier og seinare på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

I København bygde han seg opp eit namn og flytta seinare til Dresden der han blei professor ved kunstakademiet. Her la han grunnlaget for den norske nasjonalromantiske retninga. Dahl var på stadige besøk til Noreg for få inspirasjon.

                                     
 • januar 1842 var ein norsk målar, elev av den norske nasjonalromantikkens far J.C Dahl Fearnley var sjølv ein viktig aktør i nasjonalromantikken i norsk målekunst
 • og oppnå tittelen målarmeister. Professor Dahl ved staffeliet. Kunstmålaren J.C Dahl måla av Siegwald Dahl i 1848. Målarar på Brooklyn - brua i New York
 • P.Chr. Asbjørnsen. Teikningane er av kjente kunstnarar som til dømes J.C Dahl Hans Gude, Thomas Fearnley og Johan Fredrik Eckersberg. Norske Folkelivsbilleder
 • bolverk han fekk bygd oppå hallen. Frå 1683 vart han brukt som kornmagasin. J.C Dahl gjenoppdaga bygget som kongehall. Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers
 • dårleg for bygda og måtte erstattast av ei ny kyrkje, freista kunstmålaren J.C Dahl å berga ho som eit kulturminne ved å få ho flytta. Då dette ikkje lukkast
 • ein norsk målar. Han var elev ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og J.C Dahl i Dresden, og var sterkt påverka av den siste. Reusch hadde likevel større
 • bygd på bilete av nasjonalromantiske kunstnarar som Johannes Flintoe og J.C Dahl Hovland syr bunader, har halde kurs i bunadssaum og om hovudplagg, og
 • Han skreiv òg bøker om kunstnarane Harald Sohlberg, Hjalmar Haalke, J.C Dahl Theodor Kittelsen og Fridtjof Nansen. Denne artikkelen bygger på Leif
 • personar og organisasjonar som arbeidde for bevaring av kulturminne. Målaren J.C Dahl 1788 1857 var den første som tok til orde for å bevara dei gjenverande
 • oktober. 1066: Kong Harold II av England i Slaget ved Hastings 1857: J.C Dahl norsk målar 1892: Peter Nicolai Arbo, norsk målar 1944: Erwin Rommel
 • keisar av Det tysk - romerske riket og konge i Spania 1788: J.C Dahl norsk kunstmålar 1796: C A. Gottlund, finsk folklorist, etnograf, kulturpolitikar
Hans Leganger Reusch
                                               

Hans Leganger Reusch

Hans Leganger Reusch var ein norsk målar. Han var elev ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og J.C. Dahl i Dresden, og var sterkt påverka av den siste. Reusch hadde likevel større tyding ved arbeidet sitt for norsk kunstliv enn som utøvande kunstnar. Han var direktør for Bergens tegneskole. Han var gift med målaren Anna Sophie Lootz 1820–1879. Dei var foreldra til geologen Hans Reusch 1852–1922.

Users also searched:

...