Back

ⓘ Frosta kommune. Frosta er ein kommune i Trøndelag fylke. Han ligg på halvøya som stikk ut i Trondheimsfjorden, mellom Åsenfjorden og hovudfjorden, og grensar i ..
                                               

Fylkesveg 6818

Fylkesveg 6818 går mellom Juberg i Frosta kommune og Holsand i Skogn i Levanger kommune. Vegen er 30.1 km lang. På folkemunne vert han kalla Sjøvegen. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 61 i Nord-Trøndelag.

                                               

Fylkesveg 6822

Fylkesveg 6822 går mellom Logtun og Presthus i Frosta kommune. Vegen er 4.1 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 63 i Nord-Trøndelag.

                                               

Fylkesveg 753

Sjå òg Fylkesveg 753 fleirtyding Fylkesveg 753 går mellom Åsen i Levanger og Mo i Frosta. Veglengda er 21.8 km. Han tar av frå E6 i Åsen og går i retning sør-vest til Mo. Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

                                               

Mo

MO, Mo, mO og mo kan tyda: Mo er eit norsk gards- og stadnamn. Det kjem av norrønt språk mór. Mo i Odalen Mo i Osterøy er eit sokn på Osterøy. Mo i Surnadal er eit sokn i Surnadal. Mo i Rana i Rana kommune Mo i Førde i Førde kommune Mo i Telemark er ein tidlegare kommune i Telemark. Mo i Modalen er kommunesenteret i Modalen. Mo i Nord-Odal er eit sokn i Nord-Odal. Mo i Surnadal i Surnadal kommune Stadar der namnet Mo er gardsnamn: Sogn og Fjordane: Førde, Hafslo, Tønjum Hordaland: Gjerde, Granvin, Mo, Stamnes, Vikør Møre og Romsdal: Hjørundfjord, Stangvik, Stordal, Ulvundeid, Ørsta Nord-Tr ...

                                               

Löberöd

Stasjonssamfunnet Löberöd, som ligg i Frosta härad, dåverande Malmöhus län, oppstod etter bygginga av Ystad-Eslövs järnväg YEJ, som blei ferdigstilt i 1866. YEJ blei overtatt av staten i 1941 og persontrafikken på strekninga Tomelilla-Löberöd-Eslöv tok slutt i 1981 godstrafikken blei nedlagt alt i 1975. I 1899 blei Löberöds municipalsamhälle etablert, det var delt mellom kommunane Hammarlunda og Högseröd. Som ein kuriositet kan nemnast at idrettsplassen på staden, som låg i like nær tettstaden, låg i Gudmuntorp kommune. I 1952 blei Löberöd kommune danna gjennom samanslåing av Hammarlunda, ...

Frosta kommune
                                     

ⓘ Frosta kommune

Frosta er ein kommune i Trøndelag fylke. Han ligg på halvøya som stikk ut i Trondheimsfjorden, mellom Åsenfjorden og hovudfjorden, og grensar i aust til Levanger kommune. Tautra er ei øy som høyrer til Frosta kommune og ligg i Trondheimsfjorden mellom kommunesenteret Frosta og Leksvik. Hovudnæringa i kommunen er jordbruk.

To vegar fører til Frosta, fylkesveg 753 går frå europaveg 6 i Åsen i Levanger til Mostad på Frosta. Denne vegen går gjennom Frostaporten, ein tunell som er 287 meter lang. Den andre vegen er fylkesveg 6818 som går frå Skogn over Ekne og til Juberg på Frosta.

                                     

1. Historie

 • Logtun kyrkje ei steinkyrkje frå 1100-talet ligg i nærleiken av tinghaugen.
 • På Tautra låg eit cisterciensarkloster, Tautra kloster, som vart skipa i 1207 og avvikla rundt 1536 da reformasjonen kom.
 • Frostating det eldste lagtinget i Noreg.
 • Dronning Sonja la ned grunnsteinen for eit heilt nytt kloster 8. mai 2003 og som vart teken i bruk 11. juli 2006.
 • I 1999 vart eit nytt kloster av same orden for nonner opna.
 • Kommunevåpenet viser kong Magnus Lagabøter med eit liljesepter i venstre handa når han gir den nye Frostatingslova til lagmannen på Frostatinget i 1274.
 • Vikinghamna på Fånestangen frå år 1000, eller litt seinare vart funnen i 2003.
                                     

2. Nøkkeltal

 • Høgste punkt: Storheia, 368 moh.
 • Folketal: 2458 1. oktober 2006
 • Areal: 75 km².
 • Største vatten: Hovdalsvattnet 3 km².
 • Produktiv skog: 31 km².
 • Jordbruksareal: 23 km².
                                     

3. Innbyggjarar fordelt på næringar. 1980

 • Industri: 9 %
 • Handelsverksemd: 9 %
 • Andre tjenesteytande verksemd: 24 %
 • Bygg- og anleggsverksemd: 7 %
 • Jordbruk, skogbruk og fiske: 45 %
 • Samferdsle: 6 %
                                     
 • Frosta er ein tettstad og administrasjonssenteret i Frosta kommune i Trøndelag. Tettstaden ligg i låglandet i den sørvestre delen av kommunen og har 523 innbyggjarar
 • Koordinatar: 63 35 18 N 10 45 16 E Frosta kyrkje er ei krosskyrkje frå 1866 i Frosta kommune i Trøndelag fylke. Byggverket er i tre og har 670 plassar
 • Frosta Dampskibsselskap var eit tidlegare reiarlag som vart stifta 29. oktober 1898 på Frosta D S Frosta vart bygt ved Trondhjems mek. verksted og byrja
 • Fylkesveg 6824 Fv64 går mellom Alstad og Staur i Frosta kommune Vegen er 9, 1 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna
 • Fylkesveg 6826 går mellom Viken og Vinge i Frosta kommune Vegen er 1, 2 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna
 • Fylkesveg 6828 går mellom Kråklund og Lein i Frosta kommune Vegen er 2, 7 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna
 • Fylkesveg 6820 går mellom Kvamme og Ulvik i Frosta kommune Vegen er 4, 1 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna
 • Fylkesveg 6830 går mellom Mostad og Tautra i Frosta kommune Vegen er 4, 3 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna
 • Levanger kommune sørsamisk: Lievangken tjïelte ligg i Trøndelag fylke. Han grensar i nordaust mot Verdal, i sør mot Stjørdal og i sørvest mot Frosta Over
 • Stjørdal sørsamisk: Skïerde er ein kommune i Trøndelag fylke. Kommunen grensar til Malvik, Selbu, Meråker, Levanger og Frosta Trondheim lufthamn Værnes ligg
                                               

Fylkesveg 6824

Fylkesveg 6824 går mellom Alstad og Staur i Frosta kommune. Vegen er 9.1 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 64 i Nord-Trøndelag.

                                               

Fylkesveg 6826

Fylkesveg 6826 går mellom Viken og Vinge i Frosta kommune. Vegen er 1.2 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 65 i Nord-Trøndelag.

                                               

Fylkesveg 6828

Fylkesveg 6828 går mellom Kråklund og Lein i Frosta kommune. Vegen er 2.7 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 66 i Nord-Trøndelag.

                                               

Fylkesveg 6820

Fylkesveg 6820 går mellom Kvamme og Ulvik i Frosta kommune. Vegen er 4.1 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 62 i Nord-Trøndelag.

                                               

Fylkesveg 6830

Fylkesveg 6830 går mellom Mostad og Tautra i Frosta kommune. Vegen er 4.3 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 67 i Nord-Trøndelag.

Åsen i Levanger
                                               

Åsen i Levanger

Åsen er ein tidlegare kommune i Nord-Trøndelag, sidan 1962 eit bygdelag i Levanger kommune. Åsen er og eit sokn i Frosta prestegjeld i Sør-Innherad prosti. Bygda har i dag rundt 3 500 innbyggjarar. Formannskapsdistriktet Åsen blei oppretta i 1837. Den 1. januar 1962 gjekk Åsen saman med Frol, Levanger og Skogn inn i Levanger kommune.

Tautra
                                               

Tautra

Tautra kan vise til: Tautra kloster, eit kloster på Tautra i Trøndelag. Tautra i Romsdal, øy i Midsund kommune i Møre og Romsdal. Tautra i Trøndelag, øy i Trondheimsfjorden i Frosta kommune i Nord-Trøndelag.

Users also searched:

...