Back

ⓘ Samfunnsgeografi er eit av to hovudfelt i geografifaget. Den andre er naturgeografi. Samfunnsgeografi fokuserer på korleis menneskeleg aktivitet er organisert f ..
                                               

Laiv-rollespel

Laiv eller levande rollespel er eit kulturfenomen der ei gruppe menneske kjem saman for å spele roller i ein tenkt røyndom. Dei som er med spelar for seg sjølv og kvarandre. Formålet er vanlegvis moro, spenning og avkopling, men laiv kan også brukast til sjølvutvikling eller læring. Ofte, men ikkje alltid, er det ei gruppe laivarrangørar som tek initiativ til spelet, skriv rollebakgrunnar og anna bakgrunnsmateriale, og spikrar rammene for spelet. Mykje av handlinga er improvisert og blir til gjennom fritt samspel mellom rollene. Der kan også vere element som er planlagt på førehand av spel ...

Samfunnsgeografi
                                     

ⓘ Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er eit av to hovudfelt i geografifaget. Den andre er naturgeografi. Samfunnsgeografi fokuserer på korleis menneskeleg aktivitet er organisert frå eit geografisk perspektiv. Fagfeltet kan delast inn i fleire greiner som dels overlappar kvarandre, som befolkningsgeografi, bygeografi, økonomisk geografi, jordbruksgeografi, transportgeografi, rekreasjonsgeografi og sosialgeografi.

                                     
  • Utviklingsland, stundom forkorta til u - land, er ei nemning for land som enno ikkje har gjennomgått ei vidfemnande industrialisering. Kva som gjer eit land
  • Norsk institutt for by - og regionforskning NIBR er eit uavhengig, samfunnsvitskapleg forskingsinstitutt som ligg i CIENS i Oslo. Instituttet driv forsking
  • Ein sovekommune er ein kommune der ein stor del av arbeidstakarane i kommunen pendlar til andre kommunar. Namnet kjem av påstanden om at innbyggjarane
  • Byregion eller storbyregion er eit geografisk område som består av ein eller fleire nærliggande byar og omlandet deira. Slike regionar oppstår ved at folk
  • 282 Spesialpedagogikk 283 Fagdidaktikk 289 Andre pedagogiske fag 290 Samfunnsgeografi 300 Demografi 310 Medievitskap og journalistikk 320 Biblioteks - og

Users also searched:

...