Back

ⓘ Ola og Kari Nordmann. Sjå òg Ola Nordmann av Plumbo. Ola og Kari Nordmann eller berre Ola og Kari er eit omgrep som ofte blir bruka som ei personifisering av va ..
                                               

Kari

Kari er eit personnamn som kan brukast av kvinner og menn. I Noreg og fleire andre stader i Norden er namnet mest brukt som eit kvinnenamn, som ei form av namnet Katarina. I Finland er namnet eit mannsnamn, avleia av det greske namnet Makarios. Det finske og det norske Kari har ulik uttale, det norske med lang /a, og det finske med kort /a/ og kort /r, slik at namna er homografe snarare enn homonyme. Namnet har vore mykje brukt på heile 1900-talet, med ein stor topp rundt 1940 då bortimot 3 % av alle jenter blei døypte Kari. Det er blitt eit namn for å snakka om den typiske norske kvinna, ...

Ola og Kari Nordmann
                                     

ⓘ Ola og Kari Nordmann

Sjå òg Ola Nordmann av Plumbo.

Ola og Kari Nordmann eller berre Ola og Kari er eit omgrep som ofte blir bruka som ei personifisering av vanlege nordmenn. Det blir mykje brukt i media, til dømes i snakk om folket som heilskap, om typiske eller gjennomsnittlege nordmenn. Namna er også brukt som døme i utfylling av skjema, lik Nomen nescio, NN.

                                     

1. Opphav

I 1844 gav Henrik Wergeland ut boka Skåltaler, 474 samlede og utgivene av Ola Nordmann. I 1915 blei namnet brukt for å skildra den vanlege nordmannen og i 1926 for å omtala nordmenn. Seinare la ein til ei Kari Nordmann. Namna Ola og Kari har lenge vore mykje brukte i Noreg, og har nordisk opphav.

Ola Dunk er eit avleidd namn brukt om ein typisk nordmann med dårlege eigenskapar.

                                     

2. Tilsvarande namn i andre land

I Sverige er Medelsvensson brukt om den typiske svensken, i Danmark Herr Sørensen og i Tyskland Otto Normalverbraker.

I USA er John og Jane Doe eller Average Joe brukt på same måte.

                                     
  • alle jenter blei døypte Kari Det er blitt eit namn for å snakka om den typiske norske kvinna, som i uttrykket Ola og Kari Nordmann I fylgje Statistisk
  • gudinne, Ola devi. Namnet har vore mykje brukt i Noreg frå gammalt av. Det er kjend frå namneparet Kari og Ola og nemningane Ola Nordmann og Ola Dunk, ulike
  • Ulike personar og menneskelege figurar blir nytta som nasjonalsymbol i ulike land. Desse kan koma frå nasjonal mytologi eller historie, eller vera laga

Users also searched:

...