Back

ⓘ Tidslinje over norsk historie. 10.500 f.Kr. Blomvåg-funnet i Øygarden kommune. Dei eldste sannsynlege spora etter menneske. – Kyststrøka er blitt isfrie. Funn a ..
                                               

Trekanthandel

Trekanthandel, trekantfart eller triangelfart viser til at skip trafikkerer ei trekantrute mellom tre ulike hamneområde. Omgrepet viser særleg til ei bestemt trekantrute i Atlanterhavet på 1700-talet, farten mellom Europa, vestkysten av Afrika og Karibia. Skipa frakta slavar frå Afrika til Amerika og tok med bomull, tobakk og liknande tilbake til Europa.

                                               

Hone Tuwhare

Hone Peneamine Anatipa Te Pona Tūwhare var ein kjend maorisk newzealandsk poet. Han er sterkt knytt til The Catlins i regionen Southland på New Zealand, der han budde den seinare delen av livet sitt.

                                               

Hans Fallada

Hans Fallada var ein tysk forfattar. I sine politisk-sosiale romanar skildra han med skarp observasjonsevne, subtil humor og virtuos forteljarteknikk storbymiljøet i byrjinga av 1930-åra, der arbeidarar og småborgarar slit med kvardagslege problem i Weimarrepublikken. Mellom dei mest kjende bøkene hans er gjennombrotsromanen Hva nå, lille mann? og Alle dør alene. Bøkene hans blei omsett til fleire språk, også norsk. Attåt den skjønnlitterære produksjonen skreiv han òg to sjølvbiografiar. Stilmessig høyrde han til den såkalla Neue Sachlichkeit, med presise detaljar og journalistisk attgjevi ...

                                               

Brussel

Brussel er hovudstaden i Belgia, delstaten Flandern og EU. Området kring Brussel utgjer ein sjølvstendig region som ligg som ein enklave i Flandern. Det høyrer til verken det nederlandsktalande Flandern eller det fransktalande Vallonia, og både nederlandsk og fransk er offisielle språk i byen. Opphavleg vart byen grunnlagt på den litle øya Saint-Gery Sint-Gorik midt ute i elva Zenne, der Karl son av Ludvig IV av Belgia bygde ein liten festning kring 979. Resten av det området som Brussel er bygd på i dag, var opphavleg myr. Elva Zenne, som går midt gjennom byen, vart overbygd under kongen ...

                                               

Jethro Tull

Jethro Tull er ei britisk rockegruppe danna i Luton i Bedfordshire i desember 1967. Musikken deira er karakterisert av song, akustisk gitar og fløyte spelt av Ian Anderson, som har leia bandet sidan starten, og gitararbeidet til Martin Barre, som har vore med bandet sidan 1969, då han erstatta den originale gitaristen Mick Abrahams. Dei byrja å spele bluesrock med ein eksperimentell smak, men har sidan nytta element av klassisk musikk, folkemusikk, jazz, hardrock og kunstrock i musikken sin. Dei er eit av dei mestseljande banda i verda og har seld meir enn 60 millionar album verda over i l ...

                                               

Queen

Queen er eit britisk rockeband som vart skipa i London i 1970. Den klassiske besetninga deira var Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor og John Deacon. Dei tidlegaste verka til Queen var inspirert av progressiv rock, hardrock og heavy metal, men bandet glei gradvis meir mot konvensjonell og radiovennleg musikk utover i karrieren med til dømes arenarock og poprock. Før dei danna Queen, spelte Brian May og Roger Taylor i lag i eit band kalla Smile. Freddie Mercury då kjend under fødenamnet Farrokh "Freddie" Bulsara var fan av Smile og oppfordra dei til å eksperimentere meir på scenen og i ...

                                               

Françoise Sagan

Françoise Sagan psevdonym for Françoise Quoirez var ein fransk forfattar, dramatikar og dreiebokforfattar. Ho skreiv allereie som 18-åring Bonjour tristesse, ein roman om desillusjonert ungdom. Tittelen tok ho frå eit dikt av Paul Éluard, "À peine défigurée", som vart publisert i samlinga La Vie immédiate i 1932. Før romanen vart publisert, bad foreldra ho om ikkje å bruka familienamnet når ho skreiv. Ho lydde, og bytte ut Quoirez med Sagan, etter Marcel Prousts "Princesse de Sagan" i verket la Recherche du Temp sin Perdu. Bonjour tristesse vart publisert før Sagan hadde fylt 19, 15. mars ...

                                               

Fleetwood Mac

Fleetwood Mac er eit britisk-amerikansk rockeband som vart danna i juli 1967 i London. Bandet har selt meir enn 100 millionar plater verda over og er eit av dei bestseljande banda gjennom tidene. I 1998 vart utvalde medlemmar av Fleetwood Mac innlemma i Rock and Roll Hall of Fame og fekk ein Brit Award for Outstanding Contribution to Music. Dei to mest suksessrike periodane for bandet var seint i 1960-åra under den britisk blues-bølgja, då dei var leia av gitaristen Peter Green og nådde toppen av den britiske singellista med "Albatross" ; og frå 1975 til 1987, då dei var eit meir poporient ...

                                               

Asker prosti

1869 - Prostiet vart oppretta. Femnde frå starten prestegjelda Asker, Hurum, Lier, Røyken, Vestre Aker og Østre Aker. 2002 - Prostiet vart delt i to; Asker prosti og Bærum prosti. 1947 - Hurum, Asker, Lier og Røyken vart overført til Drammen prosti og Vestre Aker og Østre Aker vart del av Oslo Domprosti att. 2000 - Vardåsen sokn vart skilt ut frå Asker sokn. 1961 - Namnet vart endra til Asker og Bærum prosti. 2004 - Den norske kyrkja byrja fase ut prestegjeldsordninga. 1894 - Østre Bærum og Vestre Bærum vart skilt ut frå Asker prestegjeld som eigen prestegjeld. 1975 - Østenstad prestegjeld ...

                                               

Siouxsie and the Banshees

Siouxsie and the Banshees var eit britisk rockeband, skipa i London i 1976 av vokalisten Siouxsie Sioux og bassgitaristen Steven Severin. Dei har inspirert mange andre artistar, både samtidige og seinare artistar. Q tok med gitarspelinga til John McKay på songen "Hong Kong Garden" på lista si over dei hundre beste gitarssongane gjennom tidene, medan Mojo rangerte gitaristen John McGeoch som ein av dei hundre beste gitaristane gjennom tidene for arbeidet hans på "Spellbound". The Times omtalte gruppa som "ein av dei mest dristrige og kompromisslause musikalske eventyrarane i post-punk-tida" ...

                                     

ⓘ Tidslinje over norsk historie

 • 10.500 f.Kr. Blomvåg-funnet i Øygarden kommune. Dei eldste sannsynlege spora etter menneske. – Kyststrøka er blitt isfrie. Funn avkrefta som spor etter menneske.
 • ca. 200 Stabu-innskrifta frå Toten. Truleg den eldste innskrifta på urnordisk språk.
 • 600-800 Merovingartida. Vikingskipet blir utvikla.
 • 9000 - 8000 f.Kr. Ein ny isbre dekkjer det meste av landet.
 • ca. 500 f.Kr. Eldste spor etter samisk busetnad.
 • ca. 325 f.Kr. Pyteas frå Massilia Marseilles skildrar ei reise til Thule truleg Nord-Noreg.
 • 400-600 Folkevandringstida. Bygdeborger. Store gravhaugar.
 • 4000-1800 f.Kr. Yngre steinalder. Jordbrukskultur breier seg i Sør-Noreg.
 • ca. 100 Tacitus skildrar folket "fenni", som bur lengst mot nord truleg samar.
 • 2000 f.Kr. Jordbruket hovudnæring i Sør-Noreg. Dei første gardane.
 • 0-400 e.Kr. Romersk jernalder. Samfunnet blir på nytt meir lagdelt, høvdingdømme veks fram. Rike gravfunn.
 • 1800-500 f.Kr. Bronsealderen. Lagdelt samfunn med mektig høvdingklasse. Store gravrøyser. – Jordbruksristningar. – Havgåande båtar med padleårar.
 • 9500 f.Kr. Sarnes-funnet på Magerøya i Finnmark. Dei eldste sikre spora etter menneske.
 • 4000 f.Kr. Jegerfolka i nord tek i bruk keramikk og reiskapar av skifer.
 • 10.000-4000 f.Kr. Eldre steinalder. Folk lever av jakt, fangst og fiske. Veideristningar.
 • ca. 550 Jordanes omtalar dei norske stammene ranrikingar, romerikingar, grenar, egder, øyryger, adalryger, hordar og raumar. – Prokopios skildrar øya Thule og folka som bur der.
 • 500-800 Synkopetida. Språket endrar seg frå urnordisk til norrønt.
 • 500 f.Kr 0 Keltisk jernalder. – Kjøligare klima. – Keltarane gjev oss kunnskapen om jernet. – Gardstun med langhus. – Dei døde blir brende.
 • 8000 f.Kr Klimaet blir varmare. Samanhengande busetnad i heile landet. Komsakultur i nord, fosnakultur i sør.
 • 542 Den justinianske pesten, rammar truleg også Noreg. Nedgang i folketalet.
 • 7000-4000 f.Kr. Nøstvetkultur. Slipte økser. – Grønstein-brot på Hespriholmen ved Bømlo, Noregs første industriverksemd.
 • 4200-3600 f.Kr. Helleristningane i Alta.
 • 9000 f.Kr. Rennesøy-funnet i Rogaland. Dei eldste sikre spora etter ein buplass.
                                     

1. Vikingtida ca. 800-1066

 • 980-åra Eirik Raude, opphavleg frå Rogaland, startar den norrøne busetjinga på Grønland.
 • 1028 Olav rømmer til Gardarike etter at danskekongen Knut den mektige gjer krav på Noreg.
 • 1066 Harald Hardråde fell ved Stamford bru i England.
 • 838 Norske vikingar tek til å overvintra i Irland.
 • ca. 961 Håkon den gode døyr etter slaget på Fitjar mot Eirikssønene, som er støtta av danskekongen Harald Blåtann.
 • 1024 Mostratinget. Olav kallar saman eit riks- og kyrkjemøte på Moster der ei rekkje reglar for kristenhaldet blir slått fast. Den norrøne gudstrua blir forboden.
 • 1035 Kalv Arnesson og Einar Tambarskjelve hentar Magnus Olavsson heim frå Gardarike. Han blir teken til konge.
 • ca. 880 Ottar frå Hålogaland gjestar kong Alfred av England og fortel om reisene sine.
 • ca. 858 Halvdan Svarte går gjennom isen på Randsfjorden og druknar.
 • ca. 932 Harald døyr og sonen Eirik Blodøks blir konge.
 • 793 Vikingar plyndrar klosteret på den engelske øya Lindisfarne.
 • ca. 934 Eirik rømjer frå landet. Håkon den gode Adalsteinfostre blir konge. – Håkon gjer Gulatinget og Frostatinget om til representasjonsting og byggjer ut leidangen.
 • 1031 Liket av Olav blir grave opp og lagt i eit skrin i Klemenskyrkja i Nidaros. Han blir kåra til helgen og blir snart dyrka som "Noregs evige konge".
 • ca. 872 Harald Hårfagre slår småkongane ved Hafrsfjord og blir den første rikskongen. Set årmenn til å styra kongsgardane, som blir spira til krongodset. Vestlandet er hovudbasisen hans.
 • 813 Vestfoldingar gjer opprør mot etterkomarane etter danekongen Godtfred, men blir slått ned.
 • 1030 Olav fell på Stiklestad 29/7. Svein Alfivason styrer Noreg på vegne av faren Knut den mektige.
 • ca. 924 Harald sender sonen Håkon til oppfostring hos kong Adalstein av England.
 • 870-930 Landnåmstida på Island.
 • 1000 Leiv Eiriksson reiser frå Grønland til "Vinland" truleg Newfoundland. – Alltinget på Island vedtar kristendommen etter press frå Olav Tryggvason. – Olav Tryggvason fell i slaget ved Svolder.
 • 995 Olav Tryggvason blir konge i Noreg. Grunnlegg den første kyrkja på Moster og startar kristninga av landet.
 • 1027 Olav let drepa Erling Skjalgsson, den mektigaste mannen på Vestlandet.
 • 1015 Olav Haraldsson den heilage blir konge i Noreg. Styrkjer årmennene og knyter til seg mektige menn som lendmenn.
                                     

2. Mellomalderen 1066-1536

 • 1274 Magnus Lagabøtes landslov.
 • ca. 1450 Reisene til Grønland tek slutt.
 • 1319-1343 Svensk-norsk union markerer byrjinga på unionstida.
 • 1152 Nidaros blir erkebispesete.
 • 1349 Svartedauden kjem til Noreg.
 • 1163 Magnus Erlingsson blir krona til konge. Første kongekroninga i Norden.
 • 1260-åra Island og Grønland kjem under den norske krona.
 • 1380-1814 Noreg og Danmark i union.
 • 1130 Borgarkrigstida tek til.
 • 1397 Kalmarunionen mellom Danmark, Sverige og Noreg, etter initiativ frå dronning Margreta.
 • 1241 Snorre Sturlason blir drepen på oppdrag frå kong Håkon Håkonsson.
                                     

3. 1536-1814

 • 1536-37 Reformasjonen blir innført i Noreg.
 • 1807 "Flåteranet" i København fører Danmark-Noreg inn på fransk side i Napoleons-krigane.
 • 1660 Freden i København. – Eineveldet blir innført i Danmark-Noreg.
 • 1645 Freden i Brømsebro.
 • 1811 Universitet i Kristiania.
                                     

4. 1814-1905

 • 1887 Det norske arbeidarpartiet DNA eller Ap blir skipa.
 • 1899 Landsorganisasjonen LO blir skipa.
 • 1904 Det norske Aktieselskap for elektro-kemisk Industri startar salpeterproduksjon på Notodden.
 • 1837 Formannskapslovene. Kommunalt sjølvstyre.
 • 1814 Noreg får eiga grunnlov. Union med Sverige.
 • 1860 Lov om allmugeskule på landet.
 • 1881 Trelastarbeidarane i Drammen streikar. Ein ung gut blir drepen i samanstøyt med soldatar 24/6.
 • 1889 Lov om folkeskule. – Fyrstikkarbeidar-streiken.
 • 1900 Norsk Arbeidsgiverforbund NAF, i dag NHO blir skipa.
 • 1848-51 Thrane-rørsla krev allmenn røysterett og betre kår for underklassen. Leiarane fengsla.
 • 1898 Allmenn røysterett for menn.
 • 1884 Parlamentarisme. – Venstre og Høgre blir skipa.
 • 1875-1890 "Det moderne gjennombrotet". Realisme og naturalisme i kunst og dikting.
 • 1840-åra Tekstilindustri ved Akerselva og rundt Bergen. – "Det nasjonale gjennombrotet", innsamling av folkedikting, folketonar, dialektar med meir.
 • 1892 Lov om barnearbeid. Fabrikkinspektørar.
 • 1854 Eidsvoll-banen, den første jernbanen.
 • 1860-åra Masseutvandringa til Amerika tek til.
 • 1894 Lov om ulykkestrygd for industriarbeidarar.
 • 1885 Landsmål og riksmål blir jamstilte.
 • 1896 Første kinoframsyninga.


                                     

5. 1905-1940

 • 1920 Bondepartiet i dag Senterpartiet skipa.
 • 1939 Andre verdskrigen. Både Frankrike, Storbritannia og Tyskland vurderer aksjonar i Noreg. – Norsk nøytralitet under sterkt press. – Vidkun Quisling vitjar Hitler i Berlin desember.
 • 1927 "Tukthuslova" vernar streikebrytarar. – Samlingskongress der Arbeidarpartiet, Norges Socialdemokratiske Parti og delar av NKP blir samde om eit felles program. – Arbeidarpartiet blir det største partiet på Stortinget.
 • 1914-1918 Første verdskrigen. Over 800 norske skip går tapt under den tyske ubåtkrigen. 2000 norske sjøfolk misser livet.
 • 1935 Arbeidarpartiet og Bondepartiet blir samde om eit kriseforlik. – Johan Nygårdsvold frå Arbeidarpartiet skipar regjering med støtte frå Bondepariet. – LO og NAF samde om ein hovudavtale.
 • 1928 Christopher Hornsrud skipar den første Arbeidarparti-regjeringa. Felt etter to veker.
 • 1923 Første radiosendinga. – Arbeidarpartiet går ut av Komintern. – Norges Kommunistiske Parti NKP skipa.
 • 1916 Forbod mot sal av brennevin. Oppheva ved folkerøysting 1926.
 • 1909 Konsesjonslovene.
 • 1918 Over 7000 døyr i spanskesjuka. – Ei ny, revolusjonær retning vinn fleirtal på landsmøtet i Arbeidarpartiet.
 • 1924 Arbeidernes Idrettsforbund AIF skipa. – Katti Anker Møller tek initiativ til det første mødrehygienekontoret i Oslo.
 • 1908 Menighetsfakultetet blir skipa i Kristiania.
 • 1925 Norsk suverenitet over Svalbard.
 • 1913 Allmenn røysterett for kvinner.
 • 1920-28 Paripolitikken fører til økonomiske vanskar for mange.
 • 1936 Lov om alderstrygd.
 • 1919 Arbeidarpartiet melder seg inn i Komintern. – Lover om åtte timars arbeidsdag og ei vekes ferie med løn for industriarbeidarar. – Ny valordning som byggjer på forholdstalsprinsippet.
 • 1931 Noreg okkuperer Aust-Grønland. – Storkonflikt i arbeidslivet. Menstad-slaget. – Skulefrukost blir innført i Oslo.
 • 1905 Noreg går ut av unionen med Sverige. Håkon 7. blir konge.
 • 1932 Legen Karl Evang gir ut bladet Tidsskrift for seksuell opplysning.
 • 1933 Nasjonal Samling og Kristeleg Folkeparti blir skipa.
 • 1915 Dei "castbergske barnelovene" sikrar rettane til born fødd utanfor ekteskap.
 • 1911 Roald Amundsen når Sørpolen.
 • 1907 Riksmålet blir reformert og skil lag med dansk rettskriving.
 • 1938 Lov om arbeidsløysetrygd. – Råfisklova.
 • 1922 Fritjof Nansen får Nobels fredspris.
 • 1921 Høgrefløyen i Arbeidarpartiet bryt ut og skipar Norges Socialdemokratiske Parti. – Over 150.000 arbeidarar i streik.
 • 1934 Lov om sterilisering.
                                     

6. Okkupasjonstida 1940-45

 • 1940 Storbritannia legg ut miner langs norskekysten 8/4. – Slagskipet "Blücher" blir senka ved Oscarsborg. Tyskland okkuperer Oslo og ei rekkje byar. Quisling gjer "radiokupp" 9/4. – Quisling trekkjer seg attende og blir avløyst av Administrasjonsrådet, som vert utnemnt av Høgsterett 15/4. – Felttoget mot okkupasjonsstyrkane varer i fire veker, 9/4-10/6. – Kongen og regjeringa flyktar til London 7/6. – Riksråds-forhandlingane juni-september. – Rikskommisær Josef Terboven utnemner ei regjering som består av 10 NS-medlemmer og tre personar til. Alle andre parti blir forbodne. Administrasjonsrådet blir oppløyst 21/9.
 • 1942 Statsakta på Akershus. Qusling blir ministerpresident for ei NS-regjering 1/2. – Unntakstilstand i Trøndelag og på Helgeland. 34 personar blir skotne. – Den vesle bygda Telavåg på Sotra blir brend ned, alle menn sende til konsentrasjonsleir i Tyskland, der 31 døyr. – Norsk politi og NS-folk set i gang massearrestasjonar av norske jødar. 759 jødar blir sende til Auschwitz, 25 overlever.
 • 1944 Russarane frigjer Aust-Finnmark Sør-Varanger. Tyskarane tek i bruk "den brende jords taktikk".
 • 1945 Dei tyske styrkane kapitulerer 8/5. – Qusling blir dømd til døden for landssvik og skoten på Akershus festning 24/10. I alt blir 25 personar avretta for landssvik.


                                     

7. 1945 til i dag

 • 1961 Sosialistisk Folkeparti SF blir skipa av utbrytarar frå Arbeidarpartiet. – Ingrid Bjerkås, den første kvinnelege presten, blir ordinert.
 • 1969 Dei første oljefunna på Ekofisk-feltet. – Obligatorisk niårig skule blir innført. – Ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti, SUF, bryt ut av partiet.
 • 1948 Stortinget vedtek å ta imot Marshall-hjelpa.
 • 1963 Kings Bay-ulukka på Svalbard. – John Lyng frå Høgre skipar ei borgarleg koalisjonsregjering som blir felt etter tre veker.
 • 1952 Nordisk Råd skipa.
 • 1981 Kåre Willock frå Høgre skipar regjering. Innleier ei høgre-bølge prega av nyliberalisme.
 • 1945 Alle parti går til val på "Fellesprogrammet". – Kirsten Hansteen frå NKP blir Noregs første kvinnelege statsråd.
 • 1965 Per Borten frå Senterpartiet skipar ei borgarleg koalisjonsregjering.
 • 1994 Ny folkerøysting om norsk medlemskap i EU. Nei-sida sigra for andre gong.
 • 1949 Noreg går med i forsvarsalliansen NATO.
 • 1950 Nord-Noreg-planen vedteken. Statsstøtte til bedrifter som vil slå seg ned i landsdelen.
 • 1986 Gro Harlem Brundtland frå Arbeidarpartiet skipar regjering med åtte kvinnelege statsrådar.
 • 1980 Bustadplattforma Alexander Kielland havarerer og 123 personar misser livet.
 • 1960 Distriktsutbyggingsfondet vart oppretta. – Noreg med i frihandelsorganisasjonen EFTA.
 • 1972 Folkerøysting om norsk medlemskap i EF i dag EU. Knapt nei-fleirtal.
 • 1988 Sametinget skipa.
 • 1967 Folketrygda blir innført.
 • 1978 Lov om sjølvvald abort vedteken. Det første krisesenteret for mishandla kvinner oppretta i Oslo.
 • 1970 Nyfeministgrupper blir skipa. Kvinnefronten tek initiativ til 8. mars-tog.
 • 1977 Ukontrollert utblåsing på Ekofisk-feltet Bravo-utblåsinga.
 • 1945-1965 "Gerhardsen-perioden" Arbeidarpartiet har regjeringsmakta i heile perioden minus 3 veker i 1963.
 • 1946 SAS skipa.
 • 1980-82 Strid om utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget.
 • 1962 Norsk utviklingshjelp skipa.
 • 1973 SF, NKP og utbrytarar frå Ap skipar valsambandet Sosialistisk Valforbund. Etter at mange frå NKP gjekk ut, vart denne grupperinga til eit nytt parti, Sosialistisk Venstreparti. – Marxist-leninistane skipar Arbeidernes Kommunistparti marxist-leninistene AKP-ml og stiller til val gjenom Raud Valallianse RV, i dag partiet Raudt. – Anders Lange skipar Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter ALP, i dag Framstegspartiet FRP.
 • 1947 1. mai blir offentleg høgtidsdag og lovfesta fridag.
                                     
 • Tradisjonelle næringar som fiske er også ein del av norsk økonomi. Tidslinje over norsk historie Norske regentar Norske statsministrar Søk i Nasjonalbibliotekets
 • BTinternet Tidslinje Britain Express: Decorated gotisk arkitektur BTinternet Tidslinje Britain Express - Perpendicular gotisk arkitektur BTinternet Tidslinje Katedralen
 • kan sjå på sedimentære lag som ein type vertikal tidslinje ein delvis eller komplett oversikt over tida som har passert frå avsettinga av det lågaste
 • næringslivet. PPT - presentasjon av NTNU 2016 Fakta om NTNU Tidslinje som viser NTNU si historie Devik 1960 s. 33 40 Kirke - utdannings - og forskningskomiteens
 • 87 - 983424 - 3 - 6 Stove, Stein. Færøyane i norsk litteratur : en bibliografi til belysning av Færøyenes historie : norske bøker og tidsskriftartiklar om Færøyane
 • erklært verneverdig av riksantikvaren. Skipet representerer både norsk maritim historie og krigshistorie frå fyrste halvdel av det førre hundreåret. Miljøvern
 • Planet, 2005 Adolf Amandus Andresen hjå Norsk Polarhistorie. Tidslinje i norsk polarhistorie hjå Norsk Polarhistorie. The Polar Postal History Society
 • 53 2006 Norsk Polarinstitutts side om Jan Mayen Miljødepartementet: Pressemelding 8. juni 2004 Fylkesmannen i Nordland: Jan Mayen si historie Meteorologisk
 • 1957, starta den fyrste norske kjøtproduksjonen i Antarktis. Kjøtproduksjonen vart kortvarig og i 1960 tok Albion Star over staden. Stasjonen vart delvis
 • Eriksen: Den veien du går alene. Ny norsk oms. 2011 ved Nina Zandjani: Alle dør alene Der Alpdruck, 1947 Norsk overs Marerittet Zwei Lämmchen weis wie
 • verdsarvsliste. Kong Albert II av Belgia Heimesida til Region de Bruxelles - Capitale Om Brussel Interaktivt kart over Brussel Norske kontor i Brussel

Users also searched:

...