Back

ⓘ Landsdel. Noreg har fem landsdelar som er Nord-Noreg, Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør-Noreg. Øygruppa ..
                                               

Småland

For tettstaden Småland i Inderøy sjå Småland i Trøndelag. Småland er eit "landskap" i aust-Götaland i sør-Sverige som i nord grensar til Östergötland, i sør til Skåne og Blekinge, i vest til Halland og Västergötland og har kyst mot Austersjøen i aust. Det høgaste punktet er Tomtabacken med sine 377 meter over havet. I landskapet inngår heile Kronobergs län, store delar av Jönköpings län i tillegg til fastlandsdelen av Kalmar län. Dessutan inngår delar av Östergötlands län samt delar av Hallands län. Småland er eit av dei mest sjørike landskapa i Sverige. Fleire forfattarar og andre kunstna ...

                                               

Jernbanetid

Jernbanetid er ei lokaltid som er felles for ein jernbanestrekning. Han vart først nytta på Great Western Railway i England i november 1840, og var første gongen skilnader i lokaltid vart synkronisert. Jernbanestasjonane Østbanen i dag Oslo Sentralstasjon og Vestbanen i Oslo hadde i 1885 kvar si tidsrekning, der Østbanen hadde Oslo-tid, medan Vestbanen hadde Drammens-tid, då denne stasjonen låg under Drammen distrikt som endestasjonen på Drammensbanen. På denne tida nytta ein lokal soltid i Noreg og tidsskilnaden frå landsdel til landsdel var eit aukande problem, etter kvart som kommunikas ...

                                               

Heim

Heim er ein stad der ein person, familie eller ei gruppe av menneske bur fast eller reknar seg som tilhøyrande. Omgrepet kan vera knytt til ein bygning eller flyttbar bustad eller til ein større namngjeven stad som ein by, landsby, bydel, land eller landsdel. Institusjonar der folk bur kan også kallast heimar, som barneheim, fattigheim, studentheim eller sjukeheim. ei noko anna tyding av ordet "heim" kan det visa til ulike verder eller sfærar, som fjellheim, himmelheim, helheim, huldreheim, jotunheim eller trollheim.

                                               

Halland

Halland er eit landskap i landsdelen Götaland sør i Sverige. Det var ein del av Danmark før det i 1645 vart gjeve som pant. Det grensar i sør til Skåne, i aust til Småland og i aust og nord til Västergötland, og har i vest kyst mot Kattegat. Halland er ein del av Göteborgs stift. Landskapet Halland fell i stor grad saman med det seinare danna Hallands län. Lenet manglar derimot dei hallandske sokna Lindome i nord og Östra Karup i sør, som høyrer til høvesvis Västra Götalands län og Skåne län. Under den andre freden i Brømsebro gjekk Halland heilt og fullt over frå Danmark til Sverige.

                                               

Melodi Grand Prix 1977

Melodi Grand Prix 1977 var den 17. utgåva av Melodi Grand Prix, Noregs nasjonale uttaking til Eurovision Song Contest. Av 348 innsendte låtar gjekk seks av dei til finalen 19. februar 1977. Vinnarlåten blei "Casanova", sungen av Anita Skorgan, og komponert av Svein Strugstad med tekst av Dag Nordtømme. I den internasjonale finalen i London enda "Casanova" på ein delt 14. plass med 18 poeng.

                                               

Lycksele kommun

Lycksele kommune ligg på svenske länet Västerbottens län i landskapet Lappland i landsdelen Norrland. Administrasjonssenteret i kommunen ligg i Lycksele. Kommunen grensar til nabokommunane Storuman, Malå, Bjurholm, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina og Vindeln.

Landsdel
                                     

ⓘ Landsdel

Noreg har fem landsdelar som er Nord-Noreg, Trøndelag, Vestlandet, Austlandet og Sørlandet. De fire siste reknast som landsdelar i Sør-Noreg. Øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen, som òg er delar av Noreg, blir ikkje rekna til nokon landsdel, sidan dei norske landsdelane tradisjonelt sett berre er knytt til fastlandet. Namnet Sørlandet vart først nytta av forfattaren Vilhelm Krag i 1902. Før den tid vart området omtalt som Agder og rekna som ein del av landsdelen Vestlandet. Det nye omgrepet Midt-Noreg har ikkje ei veldefinert geografisk avgrensing, men inkluderer oftast delar av Vestlandet og heile Trøndelag og i somme tilfelle òg tilgrensande område i Nord-Noreg og Austlandet.

Fylka er fordelt slik på landsdelane:

                                     

1. Landsdelar i Sverige

Sveriges tre landsdelar er Götaland den søndre delen, Svealand i midten og Norrland den nordlege delen.

Landskapa i Sverige er fordelt slik på landsdelane:

                                     
  • Sveriges landsdelar er nemninga på dei tre inoffisielle område som Sverige vanlegvis vert inndela i: Norrland Svealand Götaland Tidugere fanst det i aust
  • fellesnamn for landsdelen i Noreg som omfattar Agder fylke, nokre gonger også sørlege delar av Rogaland og Telemark Grenland Landsdelen ber preg av eit
  • langstrekt landsdel nord i Noreg. Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord - Noreg. Landsdelen har ei
  • tilhøve i eit land, landsdel Ordet hadde ei anna tyding i gammalnorsk der landskapr vart nytta synonymt med våre ord landsdel og region. Denne tydinga
  • Austlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Dovre Rørosvidda og aust for Langfjella. Landsdelen blir grovt rekna til å omfatte
  • Fjordane, sjå Vestland fylke. Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består
  • Agder kan visa til: Agder fylke, eit fylke i Noreg. Landsdelen Agder, ein landsdel som utgjorde dei tidlegare fylka Aust - Agder og Vest - Agder. Avisa Agder
  • Arendal Fædrelandsvennen har aukande utbreiing som avis for heile landsdelen NRK har distriktskontor i Kristiansand. Kilden Teater og Konserthus i
  • fylke, eit fylke i Noreg som vart oppretta 1. januar 2018. Landsdelen Trøndelag, ein landsdel som utgjorde dei tidlegare fylka Sør - Trøndelag og Nord - Trøndelag
  • Inderøy sjå Småland i Trøndelag. Småland er eit landskap historisk landsdel i aust - Götaland i sør - Sverige som i nord grensar til Östergötland, i sør
Sveriges landsdelar
                                               

Sveriges landsdelar

Sveriges landsdelar er nemninga på dei tre inoffisielle område som Sverige vanlegvis vert inndela i: Svealand Götaland Norrland Tidugere fanst det i aust endå ein landsdel: Österland. Denne landsdel svann då russane erobra austre Sverige i den finske krigen.

                                               

Agder (fleirtyding)

Agder kan visa til: Avisa Agder, lokalavis i Flekkefjord. Landsdelen Agder, ein landsdel som utgjorde dei tidlegare fylka Aust-Agder og Vest-Agder. Agder fylke, eit fylke i Noreg.

                                               

Trøndelag (fleirtyding)

Trøndelag kan vise til: Trøndelag fylke, eit fylke i Noreg som vart oppretta 1. januar 2018. Landsdelen Trøndelag, ein landsdel som utgjorde dei tidlegare fylka Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Eldre lovområde, antakeleg frå før år 700, som omfatta bygdene kring Trondheimsfjorden, der Namdalen og Fosen ikkje høyrde med.

Svealand
                                               

Svealand

Svealand er den mellomste av de tre noverande landsdelane i Sverige, og grensar til Götaland i sør og Norrland i nord. Før i tida vart òg namna Svearíki Svearike og Svíþjóð Svitjod bruka. Det førre vert no bruka om landet Sverige, og den seinare vert bruka om same land på islandsk og færøysk.

Götaland
                                               

Götaland

Følgjande område vart delar av Götaland etter å ha vorte erobra frå Danmark. Gotland etter freden i Brömsebro Halland etter freden i Roskilde Skåne etter freden i Roskilde Bohuslän etter freden i Roskilde Blekinge etter freden i Roskilde

Örnsköldsviks kommun
                                               

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik kommune ligg i det svenske länet Västernorrlands län i landskapet Ångermanland i landsdelen Norrland. Kommunen har grensar mot nabokommunane Kramfors og Sollefteå i Västernorrlands län og til Åsele, Bjurholm og Nordmaling i Västerbottens län. Administrasjonssenteret i kommunen ligg i Örnsköldsvik.

Users also searched:

...