Back

ⓘ Norsk studentorganisasjon er ein norsk studentorganisasjon som er eit resultat av ei samanslåing av Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion. Den formelle ..
                                               

Åsne Ø. Høgetveit

Åsne Ø. Høgetveit skal ha vore den yngste fylkespolitikaren nokosinne då ho i 2003 blei valt inn på fylkestinget i Telemark for SV. Ho var leiar i Sosialistisk Studentlag 2009-2011. I juli 2009 begynte ho som forskings- og fagpolitisk ansvarleg i Studentparlamentets studentråd ved Universitetet i Tromsø. Frå mars 2010 tok ho i tillegg over som studentparlamentsleiar etter Henrik Riise, fram til slutten av perioden, juni 2010. Etter dette sat ho i universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø. I perioden 2011-2012 var Høgetveit fagpolitisk ansvarleg i arbeidsutvalet i Norsk Studentorganisas ...

                                               

Ferenc Gyurcsány

Ferenc Gyurcsány er ein ungarsk politikar, og var statsminister i Ungarn frå 2004 til 2009. Han representerer Det ungarske sosialistpartiet. Gyurcsány studerte til å bli lærar og fekk bachelorgrad i 1984 frå Janus Pannonius-universitetet i Pécs. I 1990 fullførte han ein mastergrad i økonomi ved det same universitetet. Han vart først med i politikken gjennom den kommunistiske ungdomsligaen KISZ i 1984. Frå 1984 til 1988 var han nestleiar i KISZ i Pécs. Frå 1988 til 1989 leia han KISZ sin studentorganisasjon. etter kommunismens fall i 1989 vart han nestleiaren i KISZ sin etterfylgjar, det Un ...

                                               

Viktor Orbán

Viktor Orbán er ein ungarsk politikar for Fidesz. Han var statsmininister i Ungarn frå 1998 til 2002 og igjen frå 2010. Orbán blei fødd i Székesfehérvár, der familien hans busette seg i 1977. Han fullførte gymnaset i 1981 og avtente militærtenesta mellom 1981 og 1982. Deretter studerte han jus ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest. Han tok juridisk embetseksamen i 1987. Dei neste to åra budde Orbán i Szolnok, men pendla til Budapest der han arbeidde i landbruks- og fødevareministeriet. Orbán var ein av grunnleggjarane av Fidesz unionen av unge demokratar, som blei skipa 30. mars 1988. ...

                                               

Iaşi

Iaşi er ein by og ein kommune nordaust i Romania. Han var hovudstad i Moldavia frå 1500-talet til 1861 og i Kongedømet Romania mellom 1916 og 1918 under den første verdskrigen. Han er den nest største byen i Romania og eit økonomisk, kulturelt og akademisk senter i regionen Moldavia. Byen har det eldste universitetet i landet og årleg held over 60 000 studentar til på fem offentlege og tre private universitet i byen. Her er meir enn 50 kyrkjer og fem kultursenter. Kulturlivet krinsar om Nasjonalteateret det eldste i Romania, Operahuset, Det nasjonale filharmoniske orkesteret, Tătăraşi Aten ...

                                               

Helmut Schmidt

Helmut Schmidt var ein tysk politikar og statsmann som var tysk kanslar frå 1974 til 1982. Før han blei kanslar var han senator i Hamburg, formann for SPD-fraksjonen i Forbundsdagen, forsvarsminister og finansminister.

                                               

Pave Paul VI

Pave Paul VI var leiar for den katolske kyrkja og Vatikanstaten frå 1963 til 1978. Han hadde makta under store delar av det andre vatikankonsilet og fekk ansvaret for å setta ut i livet mange av reformene det hadde vedteke. Paul VI var den siste paven som blei krona, den første som møtte leiaren for den anglikanske kyrkja, og den første sidan 1400-talet som møtte patriarken av den ortodokse kyrkja. Paven blei fødd som Giovanni Montini inn i ein lokal adelsfamilie i Sarezzo i den italienske provinsen Brescia. I 1916 byrja han på presteseminaret og blei prestevigd i 1920. Deretter studerte h ...

                                     

ⓘ Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon er ein norsk studentorganisasjon som er eit resultat av ei samanslåing av Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion. Den formelle etableringa av den nye organisasjonen fann stad 1. juli 2010. NSO har vel 200 000 kollektivt tilslutta studentar ved norske universitet og høgskular.

                                     

1. Medlemslag

Per 22. november 2017 hadde NSO medlemslag ved følgende utdanningsinstitusjoner:

 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Nord universitet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • NLA Høgskolen
 • Universitetet i Oslo
 • Oslomet
 • Handelshøyskolen BI
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Norges Dansehøyskole
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges idrettshøgskole
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Det teologiske menighetsfakultet
 • Høgskolen i Molde
 • Høyskolen Diakonova
 • Westerdals Oslo ACT
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • UiT – Norges arktiske universitet
 • Høgskulen i Volda
 • Universitetet i Agder
 • Norges musikkhøgskole
                                     
 • St. Olaf College frå Wikipedia på engelsk, den 26. oktober 2010. St. Olaf College OleVille, nettstaden til studentorganisasjonen ved St. Olaf College
 • Setesdal. Haugen var frå byrjinga av 2000 - talet med i krinsen rundt studentorganisasjonen Raud Front på Universitetet i Oslo. I 2001 var ho sentral ved oppstarten
 • 2009 - 2011. I perioden 2010 - 2011 var han og landsstyrerepresentant i Norsk studentorganisasjon Lunde har eit stort engasjement for global fattigdomsbekjemping
 • 1970 - talet medlem av Kommunistisk Universitetslag KUL ein revolusjonær studentorganisasjon med basis i dei filosofiske og sosialøkonomiske institutta ved Universitetet
 • han nestleiar i KISZ i Pécs. Frå 1988 til 1989 leia han KISZ sin studentorganisasjon etter kommunismens fall i 1989 vart han nestleiaren i KISZ sin etterfylgjar
 • og frå 1993 leiar av Fidesz. Partiet blei omforma frå ein radikal studentorganisasjon til eit sterkt høgreorientert politisk parti under hans leiing. I
 • Romania mange museum og minnehus, eit sjølvstendig teater og fleire studentorganisasjonar Rundt 1564 flytta fyrst Alexandru Lăpuşneanu den moldaviske hovudstaden
 • ulike regjeringar. Fellesnemnaren er bakgrunn og skolering anten i studentorganisasjonen eller i rekkene til Senterungdommen elles. Av dei fire statsrådane
 • Helmut Schmidt blei medlem av SPD i 1946, og var leiar av partiet sin studentorganisasjon frå 1947 - 48. Han arbeidde først i delstatsregjeringa i Hamburg, seinare
                                               

Studentorganisasjonen i Agder

Studentorganisasjonen i Agder er interesseorganisasjonen for studentar ved HiA. STA sitt arbeid omfattar alle studentaktivitetar og studentpolitikken ved HiA. Det øvste organet i STA er Studentparlamentet. STA er partipolitisk uavhengig. Studentane ved HiA er gjennom STA medlemmer i Studentenes LandsforbundStL.

Users also searched:

...