Back

ⓘ Hans Hagerup Krag var ein offiser, vegingeniør, vegdirektør i Noreg 1874-1904. Hans Peter Krag var far hans. Krag var fødd i Grong. Han gjekk krigsskulen og var ..
                                               

1907

13. mai: Sidemålasstilen vart innførd på gymnaset. Kari Lerum fann ut at ho skulle presse saft av nokre overskotsstampar med bær. I dag 2005 er Lerum Fabrikker den største produsenten av ekte saft i Noreg. Underhaug Fabrikk A/S vart stifta av Fredrik A. Underhaug på Nærbø på Jæren.

                                               

Klaus

Klaus og Claus er opphavleg tyske kortformer av mannsnamnet Nicolaus, ei latinsk form av det greske namnet Nikolaos, som er danna av nike, siger, og laós, folk. Namnet er òg brukt som slektsnamn. Det er også kjend som namnet til den amerikanske julenissen, Santa Claus, som har røter frå Den heilage Nicolaus. Klaus har namnedag i Noreg den 23. november. Andre skrivemåtar av Klaus er Clavs, Claes, Klas og Klávus.

Hans Hagerup Krag
                                     

ⓘ Hans Hagerup Krag

Hans Hagerup Krag var ein offiser, vegingeniør, vegdirektør i Noreg 1874-1904. Hans Peter Krag var far hans.

Krag var fødd i Grong. Han gjekk krigsskulen og var artillerioffiser i 1850. Frå 1853 var han vegingeniør i state, og stakk i 1857 ut ruta for Geirangervegen. Krag var kontorsjef i vegdirektoratet frå 1866, sjølv vegdirektør 1874-1904. Han var ein framsynt mann som gjorde særs mykje for samferdsla i Noreg. Mellom anna var han sentral ved etableringa av Haukelivegen mellom Telemark og Odda, ved Strynefjellsvegen i 1894, og lanserte i 1896 planane for Sognefjellsvegen. Han var sentral også då dedet vart bygt veg til Holmenkollen og Voksenkollen, samstundes som ein sikra friareal for folket i Oslo by.

Krag var fleire gonger på studieferder i utlandet. Han var mykje i Sveits og forstod tidleg at Noreg hadde ei framtid som mål for turistar. I 1868 var Krag med å skipa Den Norske Turistforening, æresmedlem 1897, og var elles oppteken av å fremje friluftslivet.

Krag døydde 1907 i Kristiania.

                                     
  • kritikar og forlagsmann Claus Krag f. 1943 norsk historieprofessor Klaus Nomi 1944 1983 tysk kontratenor Klaus Hagerup f. 1946 norsk forfattar
  • er komposisjonar skrivne av den norske komponisten og pianisten Edvard Hagerup Grieg 15. juni 1843 4. september 1907 Op. 1: Fire pianostykker Allegro
  • Kielland, målar Betzy Kjelsberg, fabrikkinspektør Thomas Konow, offiser Hans Hagerup Krag vegdirektør Magnus Brostrup Landstad, salmediktar og prest Borghild
  • vore lite snakka og skrive om. Christian Wilhelm Bergh 1864 1874 Hans Hagerup Krag 1874 1903 Johan Skougaard 1904 1918 Andreas Baalsrud 1919 1945 Arne
  • Collett Vogt 1864 - 1937 Verkeleg gjennomslag fekk lyrikken med Vilhelm Krag 1871 - 1933 Diktet Fandango frå 1890 har blitt kalla nyromantikkens programdikt
  • fram til han døydde. Alle bøkene og heile den vitskaplege privatsamlinga hans vart testamenterte til museet. Christie døydde i Bergen. Etter eige ynskje
  • Ambrosia Blytt enke etter Matthias Blytt Her budde vegdirektør Hans Hagerup Krag i 1880 - åra. Den noverande bustadgarden åtte bueiningar er teikna

Users also searched:

...