Back

ⓘ Indo-gresk kultur er ein hellenistisk kultur som oppstod etter at grekarar leidd av Aleksander den store kom inn i Sør- og Sentral-Asia på 300-talet f.Kr. Over ..
                                               

Indoariske språk

Dei indoariske språka er ei undergruppe av dei indoiranske språka og blir snakka nord i India, og også i Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka og på Maldivane, i tillegg til i land som har fått innvandrarar frå desse landa. Dei indoariske språka blir snakka av om lag ein milliard menneske. Blant dei viktigaste indoariske språka er hindi, det nærskylde urdu, bengali, andre indiske språk, og det klassiske språket sanskrit. Dei indoariske språka er ikkje i slekt med dei dravidiske språka, som blir talte i sørlege India, men gjennom langvarig språkkontakt har dei utvikla mange fellestrekk. På ...

                                               

Indoarisk språkhistorie

Indoiransk språkhistorie strekkjer seg over nesten fire tusen år. Det er vanleg å dele ho inn i tre historiske stadium: Urindoarisk, mellomindoarisk og nyindoarisk.

                                               

Ariar

Ariar er eit omgrep som blei brukt av visse iranske og indiske folk i vedisk tid om seg sjølv. Arya har seinare hatt ei vikrig tyding i fleire asiatiske religionar, og er opphavet til landnamnet Iran. Ordet er seinare blitt nytta som samnamn på folk som snakka indoariske språk, eller om indoeuropeiske språk. Nokre vestlege tenkjarar tok ordet i bruk om ein tenkt menneskerase som skulle ha vandra gjennom verda og grunnlagd dei store kulturane. Omgrepet blei nytta av nazistane om ein privilegert herskarrase. Omgrepet blir i dag stort sett berre brukt vitskapleg om indoariske språk.

                                               

Hettittane

Hettittane var eit oldtidsfolk som snakka hettittisk, eit språk frå den anatoliske gruppa av dei indoeuropeiske språka. Dei grunnla eit kongedøme sentrert om Hattusa, nord i det sentrale Anatolia, på 1700-talet f.Kr. På 1300-talet f.Kr. var hettittarriket på sitt største. Det omfatta då heile det sentrale området i Anatolia, området nordvest i Syria, og så langt som Ugarit og øvre Mesopotamia. Etter 1180 f.Kr. delte riket seg opp i fleire mindre hettittiske bystatar, der nokre av dei eksisterte så lenge som til 700-talet f.Kr. Hettittarriket vart av hettittane sjølv vanlegvis kalla for "Ha ...

                                               

Siffer

Eit siffer er eit skriftsystem, eit symbol som vert nytta til å syne tal. I norsk og andre vestlege språk blir det nytta såkalla arabiske tal.

                                               

Selevkideriket

Selevkideriket var eit gresk-makedonsk hellenistisk rike som vart oppretta av Selevkos I Nikator i kjølvatnet av fragmenteringa av det veldige riket til Aleksander den store då han døydde. Hærføraren Selevkos sin del vart Babylonia, og derfrå utvida han territoriet sitt til å omfatte det meste av dei austlege områda til Aleksander i Asia. På høgda av makta til riket omfatta det sentrale Anatolia, Levanten, Mesopotamia, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Pamirfjella og dagens Pakistan. Det var over 30 kongar i Selevkide-dynastiet frå 323 f.Kr. til 60 f.Kr. Selevkidriket var eit viktig senter ...

                                               

Hurrittar

Hurrittar var eit oldtidsfolk som snakka eit hurro-urartisk språk og levde i Midtausten, Anatolia og nordlege Mesopotamia i løpet av bronsealderen. Den største og viktigaste hurrittiske nasjonen var Mitanniriket, men mitanniane sjølv var eit indoeuropeisktalande hettittisk rike i Anatolia som til ei stor grad bestod av hurrittar og hattittar. Det var ein stor hurrittisk innverknad i hettittisk religiøs mytologi. Ved tidleg jernalder hadde hurrittane i stor grad vorte assimilert med andre folk, kanskje bortsett frå kongedømet Urartu på Det armenske høglandet i austlege Anatolia, sentrert ru ...

                                               

Medarar

Medarane var eit iransk oldtidsfolk av indo-iransk opphav som budde i Media, nord for Persia i den vestlege og nordvestlege delen av dagens Iran. Utanom nokre få personnamn, er språket til medarane heilt ukjent, men var utan tvil ganske likt avestisk og skytisk, og moderne kurdisk. Media i oldtida svarer omtrent til det noverande Kurdistan. Ein av dei viktigaste byane var Ekbatana. Media var eit senter for kultur, og det var mange hærførarar som prøvde å angripe landet. Dette førte til at Media bygde ei stor borg på ein topp like ved, der dei søkte vern når dei vart kringsette. Ifølgje his ...

Indo-gresk kultur
                                     

ⓘ Indo-gresk kultur

Indo-gresk kultur er ein hellenistisk kultur som oppstod etter at grekarar leidd av Aleksander den store kom inn i Sør- og Sentral-Asia på 300-talet f.Kr. Over tretti greskætta kongar herska over ulike kongerike i området. Herskarane blei avløyst av skytarar og yuezhiar i første hundreåret, men etterkomarane fortsette å bu i områda. Den indogreske kulturen påverka nordindisk kunst, og hadde særleg sterk tyding for utviklinga av buddhistisk skulptur.

                                     

1. Bakgrunn

Aleksander den store trengde fram til den panjabiske Bjas-elva i 326 f.Kr. Dette er det første sikre årstalet i indisk historie. Etter at han døydde blei greske herskarar verande i nordvestlege India, Pakistan og Afghanistan. Indiske kjelder hadde kalla det greske kongedømet Baktria Yavana. Frå rundt 175 f.Kr. brukte dei same nemninga om det indo-greske kongedømet i Panjab.

                                     
  • Opphavet til vestleg demokratisk og individualistisk kultur vert ofte sett til Antikkens Hellas. Desse greske politiske ideala vart gjenoppdaga seint på 1700 - talet
  • provins. På 300 - talet f.Kr. kom ein gresk her leidd av Aleksander den store inn i området og grunnla det indo - greske kongedømet. Det blei deretter erobra
  • originalen 29. oktober 2012. Henta 1. mars 2021. Cory Panshin. The Palaeolithic Indo - Europeans Panshin.com. Arkivert frå originalen 29. juni 2013. Henta 1.
  • aktivt med Kina og India. Over tid tok lokale hovdingar også til seg indisk kultur religion og politiske modellar frå dei tidlege hundreåra etter vanleg tidsrekning
  • på bokmål, den 9. august 2010. Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene: Indo - European Lexicon, Pokorny Master PIE Etyma, side 249, Linguistics Research

Users also searched:

...