Back

ⓘ Vasa er ein bykommune i Finland, og administrasjonssenteret i Västra Finlands län. Vasa kommune grensar til kommunane Korsholm og Malax. Vasa er ein tospråkleg ..
                                               

Gustav I av Sverige

Gustav Vasa, eigentleg Gustav Eriksson, var konge av Sverige frå 1523 fram til han døydde. I 1520 var Gustav Vasa på flukt frå troppane til danskfødde Christian II, konge av Sverige og dei andre landa i Kalmarunionen. Ein stor del av dei svenske adelege var i opposisjon til kongen, som dei hadde gjeve tilnamnet Christian tyrannen. I eit forsøk på å stogge opposisjonen inviterte Christian det svenske aristokratiet til ein forsoningsfest i Stockholm, berre for få dei, inkludert Gustav sine foreldre, massakrert i det som seinare har vorte kjent som det stockholmske blodbadet. Gustav flykta gj ...

                                               

Vasaætta

Vasaætta er ei adelsætt som kan sporast attende til 1300-talet. Den siste på mannssida i ætta var Johan II Kasimir av Polen, som døydde i 1672. Den siste kvinna var dronning Kristina av Sverige, som døydde i 1689. Slektsnamnet Vasa vart nytta først mot slutten av 1500-talet og kjem av slekta sitt våpenmerke. På våpenmerket finst den såkalla vasakärven, som vert tolka som ein vase kärve. Namn på medlemer av slekta vert mest rett skrive Personnamn Patronymikon Vasa, då ingen av dei har hatt Vasa som namn. Stamfar: Nils Kettilsson Vasa, fut på Stockholms slott og frå 1367 häradshövding i Fröt ...

                                               

1523

6. juni: Med valet av Gustav Vasa til svensk konge opphøyrde Kalmarunionen. 20. januar: Kong Christian II av Danmark-Noreg blei tvinga til å abdisera. 26. mars: Kong Frederik I av Danmark-Noreg blei krona på Landstinget i Viborg.

                                               

Umeå

Umeå er ein svensk by som ligg i Västerbottens län i Västerbotten. Han ligg ved utløpet av Ume älv i Bottenviken og er administrasjonssenter både for Västerbottens län og Umeå kommun. Bykjernen Umeå har 79 594 innbyggjarar, medan kommunen har rundt 110 000 innbyggjarar. Umeå er ein viktig industristad med trevare- og treforedlingsindustri, karosserifabrikk og meir. Umeå er eit viktig handelssentrum og kommunikasjonsknutepunkt for jernbane og E4. Hamna i byen ligg i Holmsund, 18 km søraust for sentrum. Frå her er det ferjesamband til Vasa i Finland. Her er ein innanriksflyplass. Umeå univer ...

                                               

Uppsala domkyrkje

Uppsala domkyrkje er ein svensk katedral i fransk gotisk stil. Han er stiftskatedral for erkestiftet, forsamlingskyrkje for domkyrkjeforsamlinga i Uppsala og riksheilagdom for den svenske kyrkja. Kyrkja er den største i nord-Europa, og den store kyrkjeklokka er denstørste i Sveriges. Kvart år kjem ein halv million menneske til Uppsala domkyrkje, mellom anna for å feire gudsteneste og høyre på konsertar. Mellom kyrkjeskattane finn ein mellom anna det forgylte skrinet med replikkane til Erik den heilage, som er plassert ved høgaltaret. Også Gustav Vasa og Carl von Linné er gravdlagde i Uppsa ...

                                               

Karl IX av Sverige

Karl IX, Hertug Karl, var konge av Sverige frå 1604 til 1611. Han var riksforstandar og de facto regent allereie frå 1599. Han var son av Gustav Vasa av Sverige, bror av Erik XIV av Sverige og Johan III av Sverige, far til Gustav II Adolf av Sverige, morfar til Karl X Gustav av Sverige, farbror til Sigismund av Sverige. Karl IX hadde to ekteskap. Han gifta seg i 1579 med Marie av Pfalz 1562-1589, og i 1592 med Kristina av Holstein-Gottorp 1573-1625. Barn med Marie av Pfalz: Elisabet Sabina 1582-1585 Maria 1588-1589 Gustav fødd og død 1587 Ludvig fødd og død 1583 Margareta Elisabet 1580-158 ...

                                               

Eero Nelimarkka

Eero Alexander Nelimarkka var ein finsk kunstmålar, fødd i Vasa, død i Helsingfors. Eero Alexander Nelimarkka hadde utdanning frå kveldskurs på Centralskolan för konstflit 1909–11, og frå studium på Helsingfors universitets ritsal 1912–14 under Eero Järnefelt, og i 1912 og 1920 ved kunstskulane Académie de la Grande Chaumière, Académie Julian og hjå målaren André Lhote i Paris. Den fyrste utstillinga hadde han i 1913. Han var mykje produktiv innanfor ulike stilartar i løpet av karrieren. I ungdomstida høyrde han til mellom dei meir moderate i den finske samanslutninga av ekspresjonistiske ...

                                               

12. mai

Sjå òg Fødde den 12. mai. 1828: Dante Gabriel Rossetti, britisk målar og poet 1945: Tormod Haugen, norsk forfattar 1670: August den sterke, saksisk fyrste og polsk konge 1941: Lill Lindfors, finsk-svensk songar 1825: Peter Krag, norsk vegbyggjar og politikar 1953: Anne Karin Torheim, norsk forfattar 1401: Keisar Shōkō av Japan 1928: Burt Bacharach, USA-amerikansk toneskapar 1496: Gustav Vasa, svensk konge 1714: Johan Daniel Berlin, komponist og musikar i Trondheim

Vasa
                                     

ⓘ Vasa

Vasa er ein bykommune i Finland, og administrasjonssenteret i Västra Finlands län. Vasa kommune grensar til kommunane Korsholm og Malax. Vasa er ein tospråkleg kommune med finsk som majoritetsspråk og svensk som minoritetsspråk. I omlanda til Vasa er det svensk som er majoritetsspråk.

                                     

1. Historie

Vasa vart grunnlagd i år 1606 av kong Karl IX av Sverige, og fekk namn etter den svenske kongeætta. Vasa vart ein viktig handels- og sjøfartsby på 1800-talet. Den gamle byen Vasa låg opphavleg ved kysten i noverande Mustasaari kommune men landhevinga har gjort at denne delen av byen ikkje er tilgjengeleg frå sjøen lenger.

I 1852 vart byen herja av ein stor bybrann. Etter dette vart han flytt 7 km lenger vest, attmed den nye strandlina, og skifte namn til Nikolaistad finsk Nikolainkaupunki. Dette namnet hadde byen fram til 1917, sjølv om folk lokalt brukte namnet Vasa i denne tida. Under den finske borgarkrigen i 1918 var Vasa sete for senatet, sentrum for dei "kvite", og dimed hovudstaden i Finland. Etter dette fekk Vasa rett til å føre fridomskrossen åt Finland i byvåpenet.

                                     

2. Næringsliv og samferdsel

Dei fleste arbeidsplassane er innanfor tenesteytande næringar, men det finst òg ein del industri, m.a. motor-, tekstil-, plast- og næringsmiddelindustri attåt produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr. Wärtsiläkoncernen har ein mekanisk verkstad i Vasa.

Vasa er eit viktig knutepunkt for samferdsle i den vestlege delen av Finland. Byen har jarnbanestasjon, og lufthamna ligg 9 km sør for sentrum. Vasa har ferjesamband med Sundsvall og Umeå i Sverige.

                                     

3. Kultur

Vasa har eige universitet, Vasa universitet, og fleire høgskular. Mellom anna har Åbo Akademi og Svenska handelshögskolan i Helsingfors kvar si underavdeling i Vasa.

Muséet Söderfjärdens Meteoria inneheld ei utstilling som viser meteorittnedslaget i området for 520 millionar år sidan. Kvarkens natursenter Terranova er eit informasjonssenter den fyrste og einaste staden i Finland som har kome på verdsarvlista til UNESCO: Kvarkens skärgård. Elles har Vasa eit historisk museum, kunstsamlinga Österbottens museum, opera, finsk- og svenskspråkleg teater, og moroparken Wasalandia.

                                     

4. Venskapsbyar

 • Pärnu, Estland sidan 1956
 • Šumperk, Tsjekkia sidan 1984
 • Harstad, Noreg sidan 1949
 • Umeå, Sverige sidan 1949
 • Helsingør, Danmark sidan 1949
 • Malmö, Sverige sidan 1940
 • Kiel, Tyskland sidan 1967
 • Morogoro, Tanzania sidan 1988
 • Schwerin, Tyskland sidan 1965
                                     
 • Gustav Vasa eigentleg Gustav Eriksson 12. mai 1496 29. september 1560 var konge av Sverige frå 1523 fram til han døydde. I 1520 var Gustav Vasa på flukt
 • Gustav Vasa församling er eit sokn i Stockholm kommune i Stockholms län. Soknet er kalla opp etter kong Gustav Vasa Denne geografiartikkelen er ei spire
 • tolka som ein vase kärve Namn på medlemer av slekta vert mest rett skrive Personnamn Patronymikon Vasa då ingen av dei har hatt Vasa som namn. Stamfar:
 • 2. 7. juni: Det blei halde svensk riksmøte i Strängnäs. 6. juni: Gustav Vasa blei vald til konge av Sverige under dette møtet, noko som i røynda markerte
 • ferje til Vasa Frå Vasa går vegen via Tammerfors til Helsingfors der han møter E18 og E75. Trasé fastlagt av UNECE: Mo i Rana - Umeå . Vasa - Tammerfors
 • ligg i Holmsund, 18 km søraust for sentrum. Frå her er det ferjesamband til Vasa i Finland. Her er ein innanriksflyplass. Umeå universitet, det nordlegaste
 • majoritetsspråk 71  og finsk som minoritetsspråk. Korsholm grensar til kommunane Vasa Malax, Laihela og Vörå. I Korsholm ligg Finlands lengste hengebru. Replotbron
 • av Bottenhavet og Kvarken. Sentrum i landskapet er den tospråklege byen Vasa Innbyggjarane i landskapet består av ein svenskspråkleg majoritet om lag
 • Vasa konge 1523 - 1560. Katarina av Sachsen - Lauenburg, den fyrste hustrua til Gustav Vasa Margareta Leijonhufvud, den andre hustrua til Gustav Vasa
Korsholm
                                               

Korsholm

Korsholm er ein kommune i landskapet Österbotten i Finland. Kommunen har 17 368 innbyggjarar og eit areal på 846.7 km². Korsholm er ein tospråkleg kommune med svensk som majoritetsspråk 71 % og finsk som minoritetsspråk. Korsholm grensar til kommunane Vasa, Malax, Laihela og Vörå. I Korsholm ligg Finlands lengste hengebru. Replotbron har ei lengd på 1 045 m og forbind øya Replot med fastlandet. Musikfestspelen Korsholm er ein årleg kammermusikkfestival som vert halden i Korsholm og Vasa.

Laihela
                                               

Laihela

Laihela er ein kommune i landskapet Österbotten i Finland. Kommunen har cirka 7 600 innbyggjarar og eit areal på 508.4 km² der 4.1 km² er vatn. Laihela er ein finskspråkleg kommune som grensar til kommunane Ilmajoki, Storkyro, Kurikka, Malax, Korsholm og Vasa.

Users also searched:

...