Back

ⓘ Kulturdepartementet. Noreg fekk eit eige kulturdepartement for første gong i 1982, med namnet Kultur- og vitskapsdepartementet. Før dette låg kultursakene under ..
                                               

Norske kyrkje- og undervisingsministrar

Norske kyrkje- og undervisingsministrar er ei oversikt over statsrådar i Kyrkje- og undervisingsdepartementet. Frå 1. januar 1990 blei det delt opp i Kyrkje- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskingsdepartementet.

                                               

Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand

Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand er eit nettbasert oppslagsverk som vert drifta av det newzealandske kulturdepartementet Ministry for Culture and Heritage. Prosjektet vart oppretta i 2002 og nettportalen opna i 2005. Te Ara er eit langtidsprosjekt, men mykje stoff er alt på plass.

                                               

Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen i Aten i Hellas, skipa 2. april 1992, er ein ålmennyttig, sjølveigande institusjon under Uddannelsesministeriet, og vert drive med økonomisk stønad frå Nationalmuseet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Instituttet har til føremål "at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner". Instituttet er godkjend av kulturdepartementet i Hellas som a ...

                                               

Apertium

Apertium er eit maskinomsetjingssystem som blir utvikla med støtte frå mellom anna den spanske regjeringa, Kulturdepartementet i Noreg, regjeringa i Catalonia, og universitetet i Alicante, i tillegg til bidrag frå private aktørar, ymse universitet, studentar og frivillige entusiastar. Det er fri programvare, publisert under GNU GPL.

                                               

Norges Televisjon AS

Norges televisjon AS er eit fellesføretak, skipa av NRK, TV2 og Telenor for å byggja ut eit digitalt bakkenett for kringkasting av digitalt fjernsyn i Noreg. Det er meininga at det digitale nettet etter kvart skal erstatta det noverande analoge fjernsynsnettet.

                                               

Det indiske nasjonalmuseet

Det indiske nasjonalmuseet er eit museum i New Delhi som blei skipa i 1949, kort tid etter at India fekk sjølvstende. Museet inneheld kunst og historiske objekt frå indisk historie og nokre utanlandske objekt ei samling av over 200 000 gjenstandar, og er eitt av ei største i landet. Det blir drive av kulturdepartementet og turistdepartementet i India. Det indiske nasjonalmuseet ligg sentralt i New Delhi, på hjørnet mellom Janpath og Maulana Azad Road. Det er stengd på måndagar.

                                               

Melodi Grand Prix 1994

Melodi Grand Prix 1994 var den 33. utgåva av Melodi Grand Prix, Noregs nasjonale uttaking til Eurovision Song Contest. Ti finalistar kjempa i finalen 26. mars 1994 som blei arrangert i Oslo Spektrum i Oslo. Vinnarlåten blei "Duett", framført av Elisabeth Andreassen og Jan Werner Danielsen. Songen er komponert av Rolf Løvland med tekst av Hans Olav Mørk. Andreasson og Danielsen representerte Noreg i den internasjonale finalen i Dublin, der "Duett" kom på 6. plass med 76 poeng.

                                               

Ivar Andenæs

Ivar Andenæs er ein norsk forfattar og direktør. Han er fødd i Vadheim, vaks opp i Stryn og er busett på Gjettum. Han har m.a. arbeidd som journalist i Fjordenes Tidende, Aftenposten og NRK, og som redaktør i Fjordingen. Andenæs var underdirektør i Kulturdepartementet og direktør i Statens Medieforvaltning i Fredrikstad frå starten i 1995 til 2002. Frå 2002 til han gjekk av med pensjon i 2012 var han forskar ved Institutt for journalistikk. Andenæs er cand.polit. med hovudfag i statsvitskap og har eksamen frå Norsk journalistskole. Ivar Andenæs er son til Olaf Andenæs.

                                               

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet i Finland, som på finsk heiter Taideyliopisto, er eit universitet i Helsinki i Finland innanfor feltet kunst,musikk og drama/teater. Universitetet vart skipa i 2013 ved at Sibeliusakademin, Bildkonstakademin og Teaterhögskolan vart slege saman. Skipinga av eit Konstuniversitet hadde vore diskutert lenge. Allereie på 1980-talet hadde det såkalla Böle-projektet som mål få samla Sibelius-Akademin, Konstindustriella högskolan og Teaterhögskolan på same tomt, og diskusjonen om ei samanslåing av kunstutdanninga held òg fram nesten heile 2000-talet. I 2010 skipa Undervisnings- ...

Kulturdepartementet
                                     

ⓘ Kulturdepartementet

Noreg fekk eit eige kulturdepartement for første gong i 1982, med namnet Kultur- og vitskapsdepartementet. Før dette låg kultursakene under Kyrkje- og undervisingsdepartementet. Kyrkje- og undervisingsdepartementet blei etablert 17. november 1818.

 • Frå 1. januar 2002 vart dette endra på nytt, og namna på departementa vart Utdannings- og forskingsdepartementet og Kultur- og kyrkjedepartementet.
 • I 1991 blei kyrkjesakene flytta, og departementa fekk namna Kulturdepartementet og Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.
 • Under Kåre Willoch si regjering blei altså dette departementet i 1982 delt og ansvaret for kultursaker, høgare utdanning og forsking blei overført til det nye Kultur- og vitskapsdepartementet.
 • I 1990 blei dei to departementa reorganisert. Dei to nye departementa var Kyrkje- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskingsdepartementet.

I samband med omorganiseringa av Regjeringa Stoltenberg II vart det bestemt å flytte kyrkjesakene over til det som då blir Fornyings- og kyrkjedepartementet med verknad frå 1. januar 2010. Namnet på departementet blir frå same tidspunkt Kulturdepartementet.

                                     

1. Organisasjon

Politisk leiing

Frå 20. oktober 2009:

 • Kulturminister: Anniken Huitfeldt, Ap
 • Statsråd for kyrkjesaker: Rigmor Aasrud, Ap

Avdelingar

Departementet har 5 fagavdelinger, statsrådseksjonen og informasjonseininga.

 • Kulturavdelinga
 • Administrasjons- og økonomiavdelinga
 • Samfunn og friviljugavdelinga
 • Idrettsavdelinga
 • Kyrkjeavdelinga
 • Medieavdelinga

Underliggande etatar

 • Nasjonalbiblioteket
 • Riksteatret
 • Den norske kyrkja sine biskopar og bispedømmeråda
 • Det praktisk-teologiske seminar
 • Kyrkjerådet
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Opplysningsvesenets fond
 • Riksutstillingar
 • Kunst i offentlige rom
 • Norsk filmutvikling
 • Norsk lokalhistorisk institutt
 • Norsk kulturråd
 • ABM-utvikling
 • Arkivverket
 • Norsk filmfond
 • Språkrådet
 • Arkeologisk museum i Stavanger
 • Rikskonsertane
 • Lotteritilsynet
 • Medietilsynet
 • Norsk filminstitutt
 • Bunad- og folkedraktrådet
                                     
 • får Kulturdepartementet sin nynorskpris - regjeringa.no Ronny Brede Aase får KKD sin nynorskpris for journalistar - Regjeringa.no Kulturdepartementet 24
 • i 1993. Han fekk i 2008 Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Odd Reidar Solem i TV2 får Kulturdepartementet sin nynorskpris - regjeringa
 • kulturdepartementet og Utdannings - og forskingsdepartementet. I 1991 blei kyrkjesakene ført tilbake, og departementa vart kalla Kulturdepartementet og
 • Norske kulturministrar. Dette er ei oversikt over norske kulturministrar, frå Kulturdepartementet blei oppretta i 1981.
 • flytte til Kulturdepartementet Samstundes blei ansvaret for kyrkjesaker og andre religions - og livssynsspørsmål flytte fra Kulturdepartementet til Barne
 • Norsk kulturråd forvaltar Norsk kulturfond og oppgåver delegert frå Kulturdepartementet Rådet skal forvalte Norsk kulturfond og etter søknad fordele økonomiske
 • og kulturdepartementet og Utdannings - og forskingsdepartementet. I 1991 blei kyrkjesakene flytta, og departementa fekk namna Kulturdepartementet og Kyrkje
 • Prosjektet har fått økonomisk støtte frå Institusjonen Fritt Ord og Kulturdepartementet og den 2. utgåva NBL2 kom ut i 10 band og med om lag 5840 artiklar
 • stifting eigd av norske kunstnarar, og mottek finansiell stønad frå Kulturdepartementet Institusjonen vert styrt av eit styre med fem medlemer. Fire av
 • journalist og platepratar frå Førde tilsett i P3. I 2009 vann han Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Under Prix Radio 2011 vart han
                                               

Télévision Nationale dHaïti

Télévision Nationale dHaïti er den statlege fjernsynskringkastaren i Haiti. Han vart stifta 23. desember 1979 under Informasjons- og koordineringsdepartementet, og var den andre fjernsynsstasjonen i Haiti etter Télé Haïti. TNH sender både på fransk og haitisk. I 1987 vart han slått saman med den statlege Radio Nationale til eit nettverk som vart kalla RTNH Radio Télévision Nationale d’Haïti og i 1995 tok Kulturdepartementet i Haiti over nettverket.

                                               

Nasjonal kunstnar i Thailand

Nasjonal kunstnar er ein thailandsk tittel som årleg blir gitt av Thailand sitt kulturdepartement, ved den nasjonale kulturkommisjonen.

Users also searched:

...