Back

ⓘ Kultur i 1985. 13. juli: Live Aid 4. mai: Bobbysocks, representanten for Noreg, vann Eurovision Song Contest med La det swinge. A-ha slo gjennom i Europa og USA ..
                                               

1985

Den revolusjonære sosialistorganisasjonen Internasjonale Sosialistar vart grunnlagt. 20. juni: Arne Treholt blei dømd til 20 års fengsel for spionasje. Vulkanen Beerenberg på Jan Mayen hadde utbrot. 28. mars: Opninga av Svartistunnelen, den lengste vegtunnelen i Nord-Europa til då. Nynorskordboka kom ut første gong, etter elleve års arbeid. 12. oktober: Odelstinget opphevde alle lovar frå før 1814.

                                               

Vitskap i 1985

1. september – Ein frasnk-amerikansk ekspedisjon lokaliserte vraket av RMS "Titanic".

                                               

Kultur i 1984

Jan Kjærstad mottok Kritikerprisen for romanen Homo Falsus eller det perfekte mord.

                                               

Rigmor Aasrud

Rigmor Aasrud er ein norsk mellomleiar, politikar og tidlegare ordførar i Gran kommune på Hadeland. Ho representerer Arbeiderpartiet. 20. oktober 2009 blei ho utnemnd til statsråd i Jens Stoltenberg si andre regjering, med ansvar for Fornyings- og administrasjonsdepartementet der ho overtok etter Heidi Grande Røys, samt kyrkjesaker i Kultur- og kyrkjedepartementet. Aasrud har stillingstittelen Fornyings- og kyrkjeminister. Aasrud kom frå stillinga som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet som ho fekk i 2005. Ho er i tillegg til å vere fornyings- og kyrkjeminister, settestatsråd fo ...

                                               

The Canadian Encyclopedia

The Canadian Encyclopedia eller l’Encyclopédie canadienne er eit oppslagsverk med informasjon om emne knytt til Canada gjeve ut av Historica Canada frå Toronto. Leksikonet er blitt gjeve ut sidan 1985, med si første digitale utgåve i 2013. Det har artiklar på engelsk og fransk, og er gratis å bruka. The Canadian Encyclopedia inneheld 14 000 artiklar på kvart språk som handlar om ulike emne innan historie, vitskap, kultur, politikk, folk og hendingar. Nettstaden til The Canadian Encyclopedia gjev også tilgang til Encyclopedia of Music in Canada, Canadian Encyclopedia Junior Edition, artikla ...

                                               

Kopernikansk system

Det kopernikanske system var eit verdsbilete framsett av Kopernikus i 1507 og publisert i 1543. Dette sette sola nær midten av universet, rørslelaus, medan jorda og dei andre planetane krinsa rundt ho i sirkelforma banar modifisert av episyklar og med jamn fart. Den kopernikanske modellen skil seg frå Det ptolemaiske systemet som var rådande i vestleg kultur i mange hundreår med jorda i sentrum av universet. Den kopernikanske modellen vert rekna som starten på moderne astronomi og den vitskaplege revolusjonen.

                                               

Bjørnar

Bjørnar er eit mannsnamn av norrønt opphav, sett saman av bjørn og -ar, ei etternemning som tyder krigar eller stridsmann. Namnet er i slekt med namn som Bjørn og Bjarne. Bjørnar har norsk namnedag den 8. desember. I 2008 var det litt over 4 900 nordmenn som heitte Bjørnar. Namnet har vore ein del brukt sidan 1940, med ein topp i 1981, då 0.40 % av nyfødde gutar fekk namnet Bjørnar.

                                               

Kroa i Bø

Kroa i Bø er ei kjend norsk konsertscene og eit studenthus knytt til Høgskulen i Telemark, avdeling Bø. Studenthuset blir drive som ei stifting. Huset har ei konsertscene, ein pub og kontorlandskap. Ved hovudscena på Kroa i Bø kan opp til 750 oppleve store norske og internasjonale artistar. Trass i at Bø er ein liten tettstad er Kroa i Bø særs kjend og ein mykje nytta scene for norske rockeartistar på turné, og har ofte vore nytta som opningsscene for større turnéar. Scena blir stort sett drive frivillig av studentane ved høgskulen. Sjølve huset "Kroa i Bø" vart innvigd i 1985, medan utval ...

                                               

1984

14. desember: Stortinget vedtok at Vinmonopolet igjen skulle halda ope laurdagar frå 1985 15. mars: Den norske 10-krona kom ut som mynt framfor setel. 19. juni: Ein norsk trålar fekk ein sovjetisk ubåt i trålen utanfor Karmøy. 20. januar: Arne Treholt blei arrestert, mistenkt for å spionera for Sovjetunionen. 17. juli: Det første barnet unnfanga i Noreg ved kunstig befrukting blei født på Regionsjukehuset i Trondheim. NOAS vart stifta. 6. januar: Vinmonopolet vedtok å halda stengt på lørdagar.

                                               

1998

Oslo lufthamn, Gardermoen vart opna. 26. september: Samlingspartiet Ny Fremtid gjekk saman med Kristent Konservativt Parti til det kristenfundamentalistiske partiet Kristent Samlingsparti.

                                     

ⓘ Kultur i 1985

 • 13. juli: Live Aid
 • 4. mai: Bobbysocks, representanten for Noreg, vann Eurovision Song Contest med "La det swinge".
 • A-ha slo gjennom i Europa og USA med songen "Take On Me".
 • Bandet Guns n Roses vart oppretta
                                     
 • 1985 romartal MCMLXXXV var eit normalår som byrja på ein tysdag i den gregorianske kalenderen. Hungersnaud i Afrika 35 millionar menneske blei ramma
 • Vitskap i 1985 er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap i 1985 27. november - Halleys komet passerte jorda
 • Kultur i 1986 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1986. Tom Clancy Red Storm Rising Rød storm Colin Dexter
 • Kultur i 1984 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1984. 19. april: Australia tok Advance Australia Fair
 • Kultur i 1987 er ei oversikt over hendingar, fødde og døde personlegdomar innan kulturlivet i 1987. Tore Hamsun Rhapsody in Blue 3. januar: Aretha Franklin
 • Statsråd i Kultur - og vitskapsdepartementet 1. januar 1990 3. november 1990 - Statsråd i Kultur - og kyrkjedepartementet 9. oktober 1985 9. mai 1986
 • skipsfartsminister i regjeringa Nordli i 1976 1979, og kultur - og vitskapsminister i regjeringa Brundtland II i perioden 1986 1989. I EU - debatten markerte
 • november 1985 i Porsgrunn er ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Han er fylkesvaraordførar i Telemark og gruppeleiar for Arbeidarpartiet i fylkestinget
 • fleire tillitsverv og blei vald inn til kommunestyret i Fauske i 1985 I 1995 blei ho varaordførar i kommunen. 1997 2001 medlem av Valkomiteen. 1997 2001
 • fødd i Oslo, busett i Trysil. Ho var stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet og Hedmark fylke i tidsrommet 1985 - 2009. Faldet arbeidde som lærar i Oslo
                                               

Kunstindeks Danmark

Kunstindeks Danmark er eit sentralt register over kunstverk i statlege og statsanerkjente danske museum. Registeret vert grunnlagd på Statens Museum for Kunst i 1985 og leiast av Kulturarvsstyrelsen. Registeret inneheld opplysningar om rundt 101 155 verk av danske og utanlandske kunstnarar og meir enn 34 000 verk er illustrerte. Ei digitalisert utgåve av Weilbachs Kunstnerleksikon er ein integrert del av Kunstindeks Danmark.

Users also searched:

...