Back

ⓘ Reklamebyrå. Eit reklamebyrå er eit firma som sørgjer for tenester og produkt innan markedskommunikasjon og reklame. Kundane er organisasjonar, bedriftar og and ..
                                               

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi er ein italiensk politikar og mediemagnat. Han har vore statsminister i Italia tre gonger: Frå 2001 til 2006, i ein kort periode frå 1994 til 1995, og frå 5. mai 2008 til 16. november 2011. Han er leiar for partiet Forza Italia som han grunnla sjølv då han byrja med politikk. Berlusconi eig òg ein stor del av italiensk media og har gjennom desse gode moglegheiter til å påverke italiensk opinion. Han har dessutan interesser i mange andre delar av næringslivet. På slutten av 1970-talet byrja han i mediebransjen, og i 1980 starta han den fyrste kommersielle fjernsynskanalen ...

                                               

Grafisk profilering

Grafisk profilering er arbeidet med visuell marknadsføring av ei verksemd eller eit produkt gjennom heilskapleg grafisk design, det vil seie gjennom bilde og tekst som har ei felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kallar ein grafisk profil, og det omfattar bruken av logoar og merke, fargar og skrift på nettsider og trykksaker, profilerings- og reklameartiklar, skilt, uniformer, bildekor og liknande. Omgrepet profilering kjem frå av ordet profil. Ein profil er noko som utmerkar seg på ein karakteristisk måte med særtrekk og eigenart. Behovet for profilering kjem når for eksem ...

                                               

Lexus

Lexus er eit bilmerke som vert produsert av den japanske bilfabrikanten Toyota. Lexus har seld luksusbilar sidan starten i 1989. Ideen bak Lexus kom alt i 1983, då Toyota-sjefen Eiji Toyoda tykte det var på tide å lage ein luksusbil som kunne konkurrere med verdas beste. Svaret kom i det topphemmelege prosjektet F1 Flagship No. 1. F1 vart seinare kjend som Lexus LS400. Det var Honda si vellykka lansering av luksusmerket Acura som inspirerte Toyota-leiinga. Dei konkluderte med at dersom merket skulle bli ein suksess, måtte dei ha ein separat salskanal. Året etter fekk Toyota sitt faste rekl ...

                                               

Frode Aga (1977-)

Frode Aga er ein norsk journalist, forfattar og musikar. Han er fødd og oppvaksen i Årdal og busett i Oslo. Aga har vore journalist i Sogn Dagblad, Årdal & Lærdal avis, Firda og Sogn Avis, og har vore frilansjournalist i Oslo, for så å bli tekstforfattar i reklamebyrået PR-operatørene. Aga gav ut boka 52 opplevingar i Sogn saman med fotograf Olav Øygard i 2008. Som musikar har Aga gitt ut plater med gruppene Nuisance Eye i 1995 og Inside Out i 1996 og Popscore Too Late To Turn – Too Early To Panic i 2002.

                                               

Eia Uus

Eia Uus var fire år i Thailand medan ho voks opp. Ho studerte seinare engelsk filologi og estisk litteratur i Tallinn, og tok magistergrad i 2012. Ho har også budd eit år i Frankrike. Uus har arbeidd i eit reklamebyrå og som omsetjar frå engelsk.

                                               

Bjørn Kristian Skovly

Bjørn Kristian Skovly er ein norsk forfattar. Han er busett på Veitastrond i Luster kommune. I 1999 skipa Skovly reklamebyrået Sognefjord.net AS.

                                     

ⓘ Reklamebyrå

Eit reklamebyrå er eit firma som sørgjer for tenester og produkt innan markedskommunikasjon og reklame. Kundane er organisasjonar, bedriftar og andre som treng hjelp til å planlegge og gjennomføre profesjonell audiovisuell og visuell kommunikasjon overfor ei bestemt målgruppe. Oppdraga kan derfor omfatte alt frå internasjonale reklamekampanjar og grafisk og anna profilering til klistremerke, annonseutforming og vevdesign. Yrkesgrupper som arbeider i eit reklamebyrå, er blant anna markedsøkonomar, tekstforfattarar og grafiske designarar.

                                     

1. I Noreg

Reklamebyråforeningen i Noreg blei stifta i 1911. Den gjekk i 2003 saman med Kreativt Forum stifta i 1967 til ei ny foreining for alle som arbeider med kommersiell kommunikasjon.

                                     
 • Bedriftsøkonomisk Institutt 1986 - 1989, og har mellom anna arbeidd i reklamebyrå som journalist i Morgenbladet 1989 - 93, og som konsulent i Aetat 1994 - 97
 • Ordet vert brukt som forstaving i mange framandord. AD er ei forkorting for Art director, ein tittel som vert brukt om kreative leiarar i reklamebyrå
 • driftsselskap, 9 vekepresse, 7 multimediaselskap, 4 pressebyrå, og 2 reklamebyrå 16 selskap kjem inn under kategorien anna. Medlemsavisene representerer
 • å jobbe frilans, men nokre illustratørar er òg tilsette i bokforlag, reklamebyrå eller medieverksemder. Ein illustratør bør ha talent og interesse innan
 • Christian Prans i Bondeorganisasjonenes reklamebyrå starta dei to eit eige byrå, Pran og Torgersen reklamebyrå då bondeorganisasjonane ikkje lenger
 • Fjordane. Ho vart trykt første gongen i 2001 av Media Bergen, A til Å reklamebyrå Ole Jonny Klopstad og Tore Fossen. I dag vert avisa gjeven ut av Inform
 • og eig mellom anna. fotballklubben AC Milan, forsikringsselskap og reklamebyrå Han har vore tiltala for korrupsjon fleire gonger. Berlusconi er fødd
 • bokkunstklassen. Han vart tilsett som reklameteiknar i A S Høydahl Ohme reklamebyrå i 1939, men starta å arbeide som avisteiknar for Aftenposten frå 1. januar
 • er utdanna ved SHKS og har arbeidd som illustratør for bokforlag og reklamebyrå sidan 1991. I 1994 gav ho ut teikneserien Kongens menn saman med tekstforfattaren
 • og nye mål for verksemda. Grafisk profilering blir oftast utført av reklamebyrå som utarbeider ein stilmanual, som er ei nøyaktig oppskrift eller eit
 • måtte dei ha ein separat salskanal. Året etter fekk Toyota sitt faste reklamebyrå Saatchi & Saatchi i oppgåve å gje namn til det nye bilmerket. Alexis
 • Kjøtt og Bates reklamebyrå 32s., opplag ca 400 000 1994: Mal på egg. Opplysningskontoret for Egg og Hvitt Kjøtt og Bates reklamebyrå 16s., opplag ca
                                               

AD (fleirtyding)

Bokstavane AD eller ad kan ha ulike tydingar: AD eller A.D. er ei forkorting for det latinske uttrykket anno domini som tyder i det herrens år. AD er ei forkorting for Art director, ein tittel som vert brukt om kreative leiarar i reklamebyrå. ad er ein preposisjon som tyder t.d. for, til, hjå, ved eller mot. Ordet stammar frå latin. Ordet vert brukt som forstaving i mange framandord.

Users also searched:

...