Back

ⓘ Nord-Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg. Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord-Noreg. Lands ..
                                               

Nord

Nord er ei av dei fire himmelretningane, kompassretningane eller verdshjørna og vert som oftast forkorta med N. Ho er motsett av sør og har rette vinklar til aust og vest. Nord vert i vestleg kultur sett på som hovudretninga og brukt, eksplisitt eller implisitt, til å definere alle andre retningar. Rett nord er rekna som retninga mot den nordlege enden av aksen som jorda roterer rundt, kalla Nordpolen eller den geografiske nordpolen. Nordpolen ligg i Arktis. Magnetisk nord er retninga mot den magnetiske nordpolen som ligg eit stykke unna den geografiske, og den retninga der jorda sitt hori ...

                                               

Norden

Norden eller norderlanda er nemninga på dei nord-europeiske landa Noreg, Sverige, Danmark, Finland og Island. Ein reknar vanlegvis også med dei sjølvstyrde områda Færøyane, Grønland og Åland i somme høve. Sidan dei fleste samane bur i nordiske land, er dei òg ei viktig folkegruppe i området. Til saman bur det rundt 25 millionar menneske i Norden. Dei nordiske landa har mange felles trekk, såleis har dei blant anna nærskylde språk, med unntak av fleirtalsmålet i Finland og Grønland, og til ei viss grad Island. Dei er alle parlamentariske demokrati, og har alle utvikla ein velferdsstat som s ...

                                               

Atlanterhavet

Atlanterhavet eller Atlanteren er det nest største verdshavet, etter Stillehavet. Det utgjer om lag ein tredjedel av havflata i verda, og ein femtedel av heile jordoverflat Havet er kalla opp etter titanen Atlas frå gresk mytologi, som stod i Gibraltarsundet og heldt himmelen på akslene sine. Sogeøya Atlantis har fått namn frå havet.

                                               

Nord-Vietnam

Nord-Vietnam vart grunnlagt av Hồ Chí Minh i 1945, formelt anerkjend i 1954, og sameint med Sør-Vietnam i 1976, 15 månader etter at nordvietnamesiske styrkar erobra Saigon). Hovudstaden i Nord-Vietnam var Hanoi. Den kommunistiske republikken vart ved grunnlegginga i 1950 berre anerkjend av Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen. I 1954 slutta krigen mellom vietnamesiske revolusjonære og Frankrikes kolonistyrke etter eit fransk nederlag i slaget ved Dien Bien Phu. I 1954 anerkjende Frankrike republikken som eit sjølvstendig land, og delinga av Vietnam vart dermed anerkjent av fleire andre v ...

                                               

Skandinavia

Skandinavia er eit delvis geografisk men hovudsakleg kulturelt og historisk område som inneheld dei tre skandinaviskspråklege landa, Noreg, Sverige og Danmark. Størstedelen av området er den skandinaviske halvøya, med Danmark som ei sørleg utviding. I Norden refererer nemninga skandinaviske språk til språka norsk, svensk og dansk. Gjennom historia har dei skandinaviske landa ført mange krigar mot kvarandre, men har også vore i union, først i Kalmarunionen under Margrete Valdemarsdotter og seinare som Danmark-Noreg og Noreg og Sverige. I moderne tid har landa medvite søkt å samarbeida for å ...

                                               

Norsk fotball 1939

Briskebyen, Egersund, Kvik Trondheim, Mandalskameratene, Molde, Pallas, Selbak, Solberg, Tønsberg-Kameratene, Ulefoss, Vikersund

Nord-Noreg
                                     

ⓘ Nord-Noreg

Nord-Noreg er ein langstrekt landsdel nord i Noreg. Han dekker fylka Finnmark, Troms og Nordland. Svalbard og Jan Mayen kan òg reknast med til Nord-Noreg. Landsdelen har ei lang kystline, men òg ei vidstrekt vidde i Finnmark. Fiske og skipsfart har alltid vore viktige i landsdelen, medan mange samar har livnært seg med reindrift.

                                     

1. Innbyggjarar

Flatevidda av landsdelen er 175 246 km 2, noko som nesten er halvparten 45.5 % av heile Noreg. Likevel bur berre rundt ein av ti nordmenn 10.1%, 465 628, her. Nord-Noreg er dermed prega av lange avstandar og svært spreidd busetjing. Folketettleiken her er berre 2.66/km 2, mot landsgjennomsnittet på 14/km 2. Etter den andre verdskrigen har sentraliseringa vore sterk, og i den siste halvdelen av nittehundretalet voks det opp fleire nye bysamfunn, som Finnsnes, Alta og Kirkenes.

                                     

2. Turistattraksjon

Fleire av dei fremste turistmåla i Noreg kan finnast i landsdelen, til dømes Lofoten, midnattssola, polarsirkelen, Polarmuseet i Tromsø, Nordkapp-platået, helleristingane i Alta, verdas påståtte nordlegaste by Hammerfest, og den særeigne tettstaden Longyearbyen aller lengst i nord.

                                     

3. Hurtigruta

Hurtigruta var lenge hovudframkomstmiddelet i landsdelen, noko som syner igjen ved at fire hurtigruteskip er blitt kalla opp etter han, som MS tidlegare DS Nordnorge. For dei nordnorske innbyggjarane er særleg flytransport blitt eit alternativ til båtreisa, men Hurtigruta er fortsatt viktig for folk som reiser rundt i landsdelen.

                                     
  • Universitetssjukehuset Nord - Noreg UNN, nordsamisk: Davi - Norgga Universitehtabuohcceviessu, fram til 2002 Regionsjukehuset i Tromsø er ein del av Helse Nord og består
  • Festspillene i Nord - Norge FINN er eit årleg kulturarrangement i Harstad i Noreg Festspela føregår i juni, vanlegvis ei veke rundt midtsommar, og blei
  • grensar Noreg mot Sverige i aust, Finland og Russland i nordaust, og til havs mot Danmark i sør og Storbritannia i sørvest. Nord for Trøndelag er Noreg langt
  • Nord - Trøndelag fylke er eit tidlegare fylke i Noreg som utgjorde den nordlege delen av Trøndelag fylke. Fylket grensa til Nordland i nord og Sør - Trøndelag
  • Vervarslinga for Nord - Noreg er ei distriktsavdeling av Meteorologisk institutt, som ligg i Tromsø. Det vart oppretta i 1920 med hovudføremål å sørgje for
  • Skulemål i Nord - Noreg tek for seg bruken av nynorsk i skulekrinsar i Nord - Noreg I Nordland tok dei fyrste krinsane på Helgeland målet allereie i år 1900
  • Kommunen ligg i Valdres i det sentrale Sør - Noreg mellom Hallingdal, Gudbrandsdalen og Land. Om lag halvparten av nord - aurdølane bur i tettstadene Fagernes
  • nordlegaste kommunane i Hedmark og Nord - Møre og Romsdal i tillegg til Trøndelag. Merk at Midt - Noreg er ein del av Sør - Noreg Nord - Noreg Trøndelag Austlandet Vestlandet
  • Norden eller norderlanda er nemninga på dei nord - europeiske landa Noreg Sverige, Danmark, Finland og Island. Ein reknar vanlegvis også med dei sjølvstyrde
  • Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes
                                               

Oppdrag Nord-Norge

Oppdrag Nord-Norge er ein norsk dokumentarserie som gjekk på NRK. Serien følgjer ni ekstremsportutøvarar som reiser i båt langs kysten av Nord-Noreg, frå Lyngen via Senja, Vesterålen og Lofoten til Steigen. Kari Traa var ein av deltakarane, men var gravid då programmet vart spelt inn og måtte avgrense seg. Oppdrag Nord-Norge omfattar åtte episodar og vart send første gongen mellom 7. mars 2013 og 25. april 2013. Serien var tilgjengeleg på NRK Nett-TV fram til juni 2015.

Users also searched:

...