ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97
                                               

Bergenhus festning

Sjå også Bergenhus for andre ting som heiter Bergenhus Bergenhus festning ligg i innseglinga til Vågen i Bergen. Bergenhus er ein av dei eldste og best bevarte festningane i Noreg. Det mest korrekte namnet på Bergenhus er eigentleg Bergenhus slot ...

                                               

Blaker skanse

Blaker skanse var ei festning i Blaker i Akershus. Festninga låg på sørsida av Glomma "med bratte bakkar ned mot elva. Skansen vart bygt for å tryggja ferjestaden Blakersund" for norske hærstyrkar. Fyrste skansen vart bygt i 1665, ombygt i 1683. ...

                                               

Båhus festning

Båhus festning, som på svensk heiter Bohus fästning, er ei festning, no i ruinar, som ligg på ein 40 meter høg skrent attmed Nordre älv ved byen Kungälv i Sverige. Festninga er opphavleg frå mellomalderen, då Båhuslen var norsk land, og fungerte ...

                                               

Fjell festning

Fjell festning ligg på øya Sotra i Øygarden kommune. Festningsanlegget vart bygd av den tyske okkupasjonsmakta under andre verdskrigen, og tihørte den tyske marina Kriegsmarine. Arbeidet vart byrja på ettersommaren 1942, og var ferdigstilt i den ...

                                               

Fredriksvern

Fredriksvern er ein tidlegare orgolgsverft og marinestasjon i Stavern i Vestfold og Telemark fylke, og vart reist på kongeleg ordre i 1750 under namn av Fredriksværn Værft for bygging av galeiar. Som vern vart det reist voll, citadell og seks bat ...

                                               

Kristiansten festning

Kristiansten festning er eit festningsverk som ligg i Trondheim. Festninga vart reist i 1682-1684 som eit ledd i gjenoppbygginga etter bybrannen 18. april 1682 etter ordre frå kong Christian V. Utforminga av byen og festningsverka vart sett i ver ...

                                               

Lyngenlinja

Lyngen-linja var den siste forsvarslinja Tyskland bygde i Lyngen i Troms fylke mot slutten av andre verdskrigen. Linja skulle stansa russisk framrykking mot Narvik. Det einaste vegsambandet mellom Troms og Finnmark gjekk gjennom Storfjord. Dersom ...

                                               

Norske festningar

Dette er ei liste over norske festningar: A Akershus slott og festning Austrått fort - kulturminne B Batterie Dietl - Salten museum Banak fort Bergenhus festning Batterie Vara - kulturminne C Christiansø festning Christiansholm festning Christian ...

                                               

Oscarsborg festning

Oscarsborg festning ligg i Drøbaksundet like nord for Drøbak. Ute i sundet ligg Kaholmane. På Sønder Kaholmen finn ein Hovudbatteriet med det gamle fortet bak. I vanleg daglegtale er det dette byggverket som blir omtala som Oscarsborg festning. O ...

                                               

Steinvikholmen

Steinvikholmen festning er ei festning på Skatval i Stjørdal kommune langt inne i Trondheimsfjorden. Festninga hadde si stordomstid frå 1525 til 1575 og har aldri vorte innteke i kamp. Festninga ligg på halvøya Steinvikholmen.

                                               

Sverresborg i Bergen

Sverresborg er eit festningsområde i Bergen. Namnet skriv seg attende til kong Sverre Sigurdsson, som i 1181 fekk reist ei borg på knausen aust for kongsgarden på Holmen. Borga overlevde fleire åtak på 1200-talet, og husa kongens sysselmann i and ...

                                               

Torpedobatteriet ved Rutledal

Torpedobatteriet ved Rutledal i Gulen kommune i Vestland vart bygd av tyske okkupasjonsstyrkar under kampane i Noreg i 1940 under andre verdskrigen. Det stod ferdig allereie i mai det året. Dette var det fyrste større forsvarsverket tyskarane byg ...

                                               

Austrått

For bydelen i Sandnes, sjå Austrått i Sandnes Austrått, er ei borg og ein historisk herregard i Ørland kommune ved utløpet av Trondheimsfjorden i Fosen i Sør-Trøndelag fylke. Austrått har vore kjent som sete for fleire sentrale personar i norsk h ...

                                               

Damsgård hovudgard

Damsgård hovudgard, eller på bokmål Damsgård hovedgård, ligg høgt og fritt med utsyn inn mot Bergen og Puddefjorden. Hovudgarden har gjeve namn til stroket Damsgård, som er ein del av Laksevåg bydel i Bergen kommune. Bygget er eit trebygg i rokok ...

                                               

Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen er ein bygning på Eidsvoll Verk i Eidsvoll kommune i Viken som Riksforsamlinga disponerte i 1814 for å utarbeide og gjere vedtak om grunnlov for Noreg: Kongeriget Norges Grundlov. Det var i Eidsvollsbygningen prins Kristian Fre ...

                                               

Frogner hovedgård

Frogner hovedgård er ein tidlegare storgard i Oslo. Garden strekte seg frå Frognerelva til Skillebekk og frå Frognerkilen til Majorstustrøket. Han omfatta også store delar av Frognerparken. Hovudgarden dekka mesteparten av dagens Bydel Frogner, s ...

                                               

Jarlsberg hovudgard

Jarlsberg er ein herregard og eit stamhus ved Tønsberg i Vestfold og Telemark. Det vart opphavleg skipa som eit grevskap for Peder Schumacher Griffenfeld i 1673 under namnet Griffenfeldt Grevskab. Eigedomen er i bruk av familien Wedel Jarlsberg s ...

                                               

Kronstad gard

I 1781 kjøpte kjøpmann Christian Gerhard Ameln Kronstad gard for 1 800 riksdalar. Han fekk bygd den stallen og det forpaktarhuset som står der i dag. Christian Gerhard Ameln døydde i november 1806, og enkefrua Karen Ameln f. Krüger døydde i oktob ...

                                               

Lade gård

Lade gård var i vikingtida sete for Ladejarlene og var eit viktig maktsentrum i Noreg. Garden er særleg knytt til rikssamlinga der Håkon Grjotgardsson Ladejarl var sentral i å stabilisere Harald Hårfagre som konge av Noreg. Etter at den siste Lad ...

                                               

Reins kloster

Reins kloster eller Reinskloster, opphavleg Rein kongsgard, er ein norsk herregard austom Trondheimsfjorden, i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Rein vart gjeven av kong Olav Kyrre omkring 1070 til Skule Tostesson Kongsfostre, som vart stamfar til ...

                                               

Sem hovudgard i Tønsberg

Sem hovudgard, òg kalla Sem kongsgard, var ein gammal kongsgard og lensherreresidens der Jarlsberg hovudgard ligg no, det vil seia 3 km nordvest for Tønsberg i Vestfold. Garden vart opphavleg kalla Sæheim, sjø-garden, og seinare Konge-Sem. Namnet ...

                                               

Semb Hovedgård

Semb Hovedgård er ein norsk herregard som ligg ved Borrevannet i Horten kommune i Vestfold og Telemark. Garden ligg ved riksveg 19, rundt 3 km sørvest for Horten sentrum. Hovudbygningen blei bygd i 1910 med Herman Backer som arkitekt. Garden blei ...

                                               

Stend hovudgard

Stend hovudgard er namnet på ein stor gard på Stend i Fana ved Bergen. Garden har gardsnummer 97, og bruksnummer 1. Garden låg i mellomalderen under Nonneseter kloster og ei tid under Munkeliv kloster. Eldre lokal namnetradisjon nytta ved Stend v ...

                                               

Værne Kloster

Værne Kloster er i dag ein herregard i Rygge i Østfold-området i Viken. Det har tidlegare vore kongsgard og det einaste johanittarklosteret i Noreg. Klosteret og garden vart lagt under krona i 1532, og vart der fram til 1675. I moderne tid har ga ...

                                               

Edvardas Hus

Edvardas Hus er eit hotell og ein restaurant som ligg på Tranøy i Hamarøy kommune. Hotellet opna i 1991 med 10 rom og består av to bygningar; Edvardas Hus og Edvardas Søster. Her arbeidde forfattaren Knut Hamsun som ung. Huset vart opphavleg bygd ...

                                               

Fagernes hotell

Otto Larsen Stuve blir rekna som grunnleggjaren av Fagernes. Han var opphavleg frå Biri, og kom til Fagernes som kremar i 1857. I 1860 fekk han kjøpt ei tomt innanfor Vesleøya på Fagernes der han sette opp ein stor, toetasjes landhandel-og hotell ...

                                               

Boddingmonumentet

Boddingmonumentet er eit monument over Paul Olaf Bodding utanfor Gjøvik kyrkje. Monumentet er ein seks meter høg bauta ved Gjøvik kyrkje i Oppland. Det er reist til minne om misjonæren, lingvisten og folkloristen Paul Olaf Bodding. Bildehoggaren ...

                                               

Minnesteinar 1807-1814 i Sogn og Fjordane

I 1807 kom Danmark-Noreg i krig med Sverige. Mange frå Sogn og Fjordane vart innkalla og i fleire vender sende austover for å verja landet. Dei hadde det hardt på fleire vis - det var smått med mat og klede, elendige sanitærforhold, sjukdom herja ...

                                               

Petter Dass-monumentet

Petter Dass-monumentet er ein steinbauta på haugen vest for Alstahaug kyrkje. Monumentet vart sett opp 26. august 1908, i høve 200-årsminnet for Petter Dass, dødsdag. Ved avdukinga skal 5000 menneske ha vore til stades på Alstahaug, der Sofus Arc ...

                                               

Sverd i fjell

Sverd i fjell er ein bronseskulptur sett opp til minne om slaget i Hafrsfjord som samla Noreg til eitt rike. Han er laga av tre store sverd som står opp frå svaberget i Møllebukta inst i Hafrsfjord i Stavanger kommune. Skulpturen vart laga av Fri ...

                                               

Clemenskyrkja i Oslo

Clemenskyrkja eller Klemetskyrkja var ei av sognekyrkjene i det gamle Oslo. Ho låg mellom Clemensallmenningen og Østre strede, sør for bispeborga og Halvardskyrkja. Det var ei steinkyrkje med hjørnetårn, og ho var ei av dei særs få kyrkjene ein k ...

                                               

Holla kyrkjeruin

Holla kyrkjeruin er ei tidlegare steinkyrkje ved Ulefoss i Nome i Vestfold og Telemark. Kyrkja blei bygd i tidsrommet 1100-1250, og blei utvida i første halvdel av 1700-talet. I 1878, kort tid etter oppføringa av Nye Holla kyrkje, blei den gamle ...

                                               

Hovedøya kloster

Hovedøya kloster, òg skrive Hovedøen kloster, er dei gjenverande ruinane av eit cisterciensarkloster som ligg på Hovedøya i Oslofjorden i Noreg. Klosteret vart grunnlagt i 1147 og oppløyst i 1532, rett før reformasjonen vart innført i Danmark-Noreg.

                                               

Lyse kloster

Lyse kloster eller Lysekloster er eit tidlegare kloster i Os i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Det ligg 27 km sør for Bergen på garden Lysekloster inst i Lysefjorden i Os i Hordaland fylke. Klosteret vart skipa i 1146 av munkar frå klosteret Fo ...

                                               

Minneparken

Minneparken, på folkemunne kjend som Ruinparken, er ein park ved Oslo torg i Gamlebyen i Oslo. Parken inneheld ruinane av den første domkyrkja i Oslo: Hallvardskatedralen, Olavsklosteret og Krosskyrkja. Minneparken vart innskrenka i samband med u ...

                                               

Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Beaivváš Sámi Našunálateáhter, på norsk Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš er eit norsk teater, skipa i Kautokeino i 1981. Beaivváš er den einaste profesjonelle institusjonen i Noreg med samisk som scenespråk, men teateret turnerer òg i dei sa ...

                                               

Brageteatret

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud er eit norsk teater som vart skipa i 2000. Det har Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune som eigarar. Teateret er eit ikkje-kommersielt aksjeselskap med tilhald på Union Scene på Grønland i Drammen, ...

                                               

Det Vestnorske Teateret

Det Vestnorske Teateret er eit teater i Bergen kommune i Vestland fylke. Det vart etablert i 1988. Teateret har fast scene i Bergen sentrum, men er også eit turnerande teater. Det har nynorsk som administrasjonsspråk og spelar på nynorsk og diale ...

                                               

Dramatikkens hus

Dramatikkens hus i bygningen til det tidlegare Det Åpne Teater i gata Tøyenbekken 34 på Grønland i Oslo er ei stifting skipa i 2010 som ein etterfølgjer til Det Åpne Teater. Dramatikkens hus, som har tilhald i ein ombygd, gamal mekanisk verkstad, ...

                                               

Drammens teater

Drammens teater blei opna 9. februar 1870 i Drammen og var teikna av arkitekt Emil Victor Langlet. Han teikna òg Stortingsbygget. Teateret brann 10. desember 1993. Interiøret blei bygd opp på ny og teateret blei opna for andre gong 8. februar 1997.

                                               

Riksteatret

Riksteatret vart grunnlagt ved stortingsvedtak i 1948 som eit statleg finansiert turneteater. Det hadde si første framsyning i Kirkenes 16. juli 1949, En reise i natten, av Sigurd Christiansen. Riksteatret turnerer over heile Noreg med eigne prod ...

                                               

Rogaland Teater

Rogaland Teater er eit teater i Stavanger, skipa ved vedtak gjort av Stortinget i 1947. Teateret er eit institusjonsteater, det vil seie at det er fast etablert med eigen administrasjon, eige ensemble av skodespelarar og ein eigen fast teknisk st ...

                                               

Rosenlundsalen

Rosenlundsalen i Konservativen i Halden er truleg Noregs eldste eksisterande teatersal. Salen er omtala i ein branntakst fra 1777 og er dimed eldre enn både Fredrikshalds teater og Gamle Scene ved Trøndelag Teater. Huset er ført opp mellom 1759 o ...

                                               

Teater Manu

Teater Manu er eit teater der skodespelarane nyttar norsk teiknspråk, og som tek mål av seg å verte det beste teateret i verda med basis i kulturen og miljøet til døve og høyrslehemma. Teateret gjer såleis eit godt arbeid med å omsetje og tilpass ...

                                               

Teater Vestland

Teater Vestland er eit nynorsk institusjonsteater i Førde og eit regionteater med turnéverksemd i Vestland fylke. Teateret vart etablert i 1977, og var fram til 1980 allmøtestyrt og underlagt Riksteatret. Teater Vestland er ein del av det nasjona ...

                                               

Teaterbåten

For den amerikanske musikalen Teaterbåten frå 1927, sjå Show Boat Teaterbåten var ein båt som tidlegare blei brukt til fremføring av teaterførestillingar i kystdistrikta på Vestlandet. Idéen om ein teaterbåt oppstod ved Sogn og Fjordane Teater, e ...

                                               

Teaterverkstedet Ganddal

Teaterverkstedet Ganddal er ein organisasjon som består av teater, kor og dansegrupper. Teaterverkstedet Ganddal starta opp hausten 2000 i Ganddal bydel som ligg i Sandnes. Den gong var det berre som eit barne og -ungdomsteater. Namnet Teaterverk ...

                                               

Trøndelag Teater

Trøndelag Teater er teateret i Trondheim, opna i 1937. Trøndelag Teater flytta inn i eit nytt teaterbygg i 1997, etter at dei sidan opninga hadde halde hus i det som var Noreg sin eldste teaterbygning, frå 1814. Den gamle bygningen er del av nyby ...

                                               

Senjatrollet

Senjatrollet var eit byggverk og ein turistattraksjon som låg på Finnsæter på Senja i Troms fylke. Det opna i 1993 og var ein del av Hulder- og trollparken, som i tillegg til sjølve trollet også hadde attraksjonar som Hulderheimen med tinnsmie og ...

                                               

Statens Fjellstuer

Statens fjellstuer var losjihus ved viktige fjellovergangar i Sør-Noreg og langs ferdslevegar i Sør-Noreg og Nord-Noreg. Dei vart bygd, haldne ved like og drivne av staten. Fjellstuer er nemnd i Gulatingslova, der dei er kalla saluhus. Dei høyrde ...