ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96
                                               

Øya Villa

Villa er ei øy i Flatanger kommune i Trøndelag. Arealet er 1.2 kvadratkilometer. Villa ligg ytst i skjergarden i Flatanger med havstykket Folda som næraste nabo i nord og vest. Store delar av øya består av snaufjell og svaberg, men ho har òg myr- ...

                                               

Føynland

Føynland, tidlegare òg skrive Foynland, er ei lita øy mellom Nøtterøy og Husøy i Færder kommune i Vestfold og Telemark. Øya har rundt 1400 innbyggjarar fordelt på 450 husstandar. Føynland har brusamband til Nøtterøy og til Husøy over Myrasundet. ...

                                               

Hui

Hui, Hudøy eller Hudø er ei øy i Tønsbergfjorden i Færder kommune. Hudøy er på rundt 1.4 km² og har ein flott natur med alt frå svaberg, knausar og knattar til urørt skog. Hui er ei av øyane i Tjøme sin skjergard som tidlegare hadde fast busetnad ...

                                               

Håøya i Færder

Håøya er ei øy i Færder kommune. Ho ligg i Vestfjorden, vest for øya Nøtterøy og nord for Veierland. Fram til 1. januar 1901 høyrte øya til Stokke kommune. Festninga på Håøya vart nytta til å forsvare Marinen si reservehamn i Melsomvik mot svensk ...

                                               

Veierland

Veierland er ei øy i Færder kommune i Vestfold og Telemark. Fram til 1. januar 1965 høyrte øya til Stokke kommune. Veierland vart overført til Nøtterøy kommune etter dei fastbuande sitt eige ønske. Øya har om lag 150 fastbuande fordelt på 60 heil ...

                                               

Aga på Bømlo

Aga er ein gard og ei øy i Bømlo kommune som fram til 1995 høyrte til Fitjar kommune. Garden er ei samling øyar som ligg vest for Nyleio, mellom Ålforo, Bømlalandet og Vedøy i sør og Brendøyosen i nord. Garden er ikkje særleg gammal og var opphav ...

                                               

Bømlo

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn/Øyi Bømlo". Sjå òg Bømlo kommune. Bømlo eller Bømmeløy er den største øya i Bømlo kommune i Sunnhordland sørvest i Hordaland. Kulleseidkanalen deler øya i ein norleg del med store nakne myrar og ein sørle ...

                                               

Børøy på Bømlo

Sjå òg Børøya, ei øy i Hadsel kommune. Børøy er ei øy som ligg mellom Bømlo i vest og Moster i aust, og har gardsnummer 2 i Bømlo kommune. Børøya har samband til Bømlo med bru over Nautsundet, og grensar der til garden Bjørnevik. Garden Børøy omf ...

                                               

Gisøyo

Gisøyo er ei øy i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Inntil tidleg i 1990-åra høyrte øya til Fitjar kommune. Handelsstaden Brandasund ligg på austsida av øya, med Selsøyo på andre sida av sundet. Sundet vert òg kalla Gisøysundet. I sør ligg Ylvesøyo, i ...

                                               

Katla på Bømlo

Katla er ein tidlegare småbruksstad på Goddo i Bømlo kommune. På Skinnhueneset ligg Katla skulemuseum, som vart bygd på 1900-talet. Dette huset fungerte som skule for folk som budde i nærleiken, og om vintrane blei det ofte fire veker med skule g ...

                                               

Moster

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn/Moster". For moster i tydinga "mor si syster", sjå tante Moster er ei øy søraust i Bømlo kommune i Sunnhordland. Øya har ei flatevidd på 12 km 2. Røyksundkanalen skil Moster frå Øya Bømlo. Det var på Most ...

                                               

Selsøyo

Selsøyo er ei øy i Fitjarøyane, tidlegare i Fitjar kommune, i dag i Bømlo kommune. Ho grensar til Gisøyo med Brandasund i vest, Vikøyo i sør, Klamsøyo og Hanøyo i nordvest og Selbjørnsfjorden i nord. Fv18 kryssar øya med bru til Vikøyo i sør og B ...

                                               

Veøy i Bømlo kommune

Veøy eller Vedøyo er ei øy i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Fram til 1995 høyrte ho til Fitjar kommune. Ho ligg med Stokksundet i aust, Aga i nord, Rubbestadneset og Osparøy i sør og Langøya, Tjuvholmen og sjølve øya Bømlo i vest.

                                               

Vikøyo

Vikøyo er ei øy i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Fram til 1990-åra høyrte ho til Fitjar kommune. Ho ligg på mellom Risøyo i aust, Goddo i sør, Ølvesøyo i vest og Selsøyo i nord. I vest ligg Søre Osen og storhavet. Fv18 går nordvest på øya med bru f ...

                                               

Ylvesøyo

Ylvesøyo eller Ølvesøyo er ei øy i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Fram til 1990-åra høyrte ho til Fitjar kommune. Ho ligg mellom Vikøyo i aust, Goddo i sør, Utslåttøyo i sørvest og Gisøyo i nord. I vest ligg Søre Osen og storhavet. Fv18 kryssar aus ...

                                               

Avløypet

Avløypet er ein holme i Fitjar kommune i Fitjarøyane, like vest for Ivarsøyo. Holmen er like under ein kilometer lang og kring 350 meter på det breiaste. Sundet mellom Avløypet og Ivarsøyo er berre kring 20 meter på det smalaste. Øya vart nytta s ...

                                               

Bukkholmen

Bukkholmen er ei lita øy i Fitjar kommune. Ho ligg mellom Engesund i søraust, Ivarsøy i sør, Siglo i vest og holmane ut mot Selbjørnsfjorden i nord. Garden er ikkje gammal og var opphavleg ein husmannsplass under Siglo som eigarane av Fitjargarde ...

                                               

Eggøyo

Eggøyo er ei øy i Fitjarøyane i Fitjar kommune. Ho ligg på vestsida av Nyleio, mellom Siglo i aust, Torsdagsøyo i sør, Eidøyo i vest og Selbjørnsfjorden i nord.

                                               

Eidet i Bømlo

Eidet er ein gard på Selsøyo i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Øya og garden høyrte tidlegare til Fitjar kommune. Garden ligg på vestsida av øya, på austsida av Brandasundet. Handelsplassen Brandasund ligg på andre sida av sundet. Garden grensar til ...

                                               

Eidøyo

Eidøyo er ei øy i Fitjarøyane i Fitjar kommune. Ho ligg på vestsida av Trodlosen, mellom Eggøyo i aust, Tverdarøyo i sør, Hanøyo i vest og Selbjørnsfjorden i nord. Øya er kring 50 hektar stor. Ho er kring 1.4 km lang og kring 600 meter på det bre ...

                                               

Fodno

Fodno er ei øy i Fitjar kommune, like nord for sjølve Fitjar sentrum. I aust og sør grensar øya til Fitjarvika, i vest til Teløyno, i sørvest til Smedholmen og i nord til Selbjørnsfjorden. Det ligg to gardar på Fodno, Nord-Fodno gnr. 13 og Sør-Fo ...

                                               

Gloppholmen

Holmen har eit areal på kring 3.9 hektar, er kring 400 meter lang og kring 150 meter på det breiaste. Holmen ligg like vest for Stora Eldøy med Litla Eldøy i sør. I vest ligg Flatholmen og Ivarsøyo, medan Skatholmen og Engesundsøya ligg i nordvest.

                                               

Hjelmen

Hjelmen er ei øy i Fitjarøyane i Fitjar kommune. Øya ligg mellom halvøya Kråko i aust og Ivarsøy i vest. I sør og nord går Engesundsleia. Garden Hjelmen ligg sør på øya.

                                               

Ivarsøyo

Ivarsøyo er ei øy i Fitjar kommune i Fitjarøyane, vest for sjølve Fitjar sentrum. Garden på øya er truleg den eldste i Fitjarøyane. Her er ikkje gjort nokre fornfunn som tidfestar garden, men ein har funne ei steinøks og ei hakke av grønstein.

                                               

Kvarven i Bømlo

Kvarven er ein gard på Selsøyo i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Han høyrte inntil 1990-talet til Fitjar kommune. Garden grensar til Eidet i aust og Torgjo i nord. I vest ligg Brandasund på Gisøyo, medan øya Vikøyo ligg i sør. Garden på øya var opph ...

                                               

Longøyo

Longøyo er ei øy i Fitjar kommune i Fitjarøyane, vest for sjølve Fitjar sentrum. Longøyo ligg mellom Ivarsøyo og Avløypet i aust, Ålforo i sør, Siglo i nord og Torsdagsøyo i vest. Øya er kring 1 km lang og 400 meter på det breiaste. Det ligg ei s ...

                                               

Siglo

Siglo er ei øy i Fitjar kommune i Fitjarøyane. Øya er 1.9 km lang og 1 km på det breiaste. Ho har form som ein hestesko med Nordre Siglevågen på nordsida. Øya ligg vest for Engesund og Bukkholmen, nord for Ivarsøyo med Nyleio og Eggøyo i vest og ...

                                               

Smedholmen

Kjeholmen eller Smedholmen er ein holme i Fitjarøyane i Fitjar kommune. Holmen ligg nordvest for Fitjar sentrum, aust for Engesund i Lambholmosen med Teløyno i nordvest og Fodno i nordaust og Stora Eldøy i sør. Opphavleg høyrte holmen til Vestbøs ...

                                               

Straumøya på Fitjar

Straumøya er ei øy i Fitjarøyane i Fitjar kommune. Øya ligg mellom Ålforo i vest og Ivarsøy i vest med Avløypet i nord og Hjelmen i aust-søraust. Garden Straumøyo ligg nordaust på øya. Det er ingen vegar på øya.

                                               

Sætravik

Sætravik er ein gard på austsida av øya Ålforo i Fitjar kommune med Engesundsleia i aust. I sør ligg garden Fattigmannshamn, i vest Kuvikjo, i nord Hatlevik og Straumøyo. Garden var opphavleg ein husmannsplass under Fitjargarden, men vart skyldse ...

                                               

Torgjo

Torgjo er ein gard på Selsøyo i Fitjarøyane i Bømlo kommune. Inntil 1990-åra høyrte garden og øya til Fitjar kommune. I tillegg til Torgjo ligg gardane Eidet i aust og Kvarven på øya. I vest ligg Brandasund og i nord Selbjørnsfjorden.

                                               

Torsdagsøyo

Torsdagsøyo er ei øy i Fitjarøyane i Fitjar kommune. Ho ligg på vestsida av Nyleio, mellom Siglo og Longøyo i aust, Tranøyo i sør, Trodlosen i vest og Eggøyo i nord.

                                               

Byrknesøy

Byrknesøy er ei øy om lag 8 mil nord for Bergen, i Gulen kommune i Vestland. Det er dagleg samband med Bergen både med hurtigbåt om lag ein times reise og buss. Med bil følgjer ein E39 frå Bergen til Knarvik og deretter riksveg 57 frå Knarvik til ...

                                               

Hisarøy

Hisarøy er ei øy i Gulen kommune i Vestland. Ho ligg sør for Sognesjøen, den ytste delen av Sognefjorden. Arealet er 18.7 km² og det høgaste punktet er Veten på 313 moh. Øya har 43 innbyggjarar. Sør for Hisarøy ligg Gulafjorden og Sandøy.

                                               

Røytinga

Røytinga eller Røytingja er ei øy ytst på kysten utanfor Byrknesøy i Gulen kommune i Vestland. Øya har tidlegdevonske bergartar, og er dekt med atlantisk lynghei. Røytinga ligg like innanfor Vassøyane, og avgrensast av Fensfjorden i sør og øygard ...

                                               

Sandøy i Gulen

Sandøy i Gulen er den største øya i Gulen kommune i Vestland. Ho ligg nord for Fensfjorden og har eit areal på 32 km². Øya har 230 innbyggjarar. Øya er skilt frå fastlandet ved Brandangersundet. I 2010 opna brua over Brandagersundet og øya sitt f ...

                                               

Vassøyane

Vassøyane er ei øygruppe med 1.87 km² landareal sør i Sognesjøen, og ligg i den ytre sørvestre delen av Gulen kommune i Vestland. Gruppa består av kring 100 små og store øyer, fordelt over ein dryg kilometer i aust-vestleg retning. I sør grensar ...

                                               

Fanøya

Fanøya eller Fanøy er ei lita øy i øygruppa Batalden som ligg heilt vest i tidlegare Flora kommune, no i Kinn kommune i Vestland fylke. Storleiken på øya er ca. 1 km² stor og består av grusveg og opptrakka turstiar. Næraste by er Florø som ligg e ...

                                               

Husevågøy

Husevågøy er ei øy i Kinn kommune i Vestland. Øya ligg ytst i Nordfjord, mellom Bremangerlandet og øya Vågsøy og har eit areal på 9.3 km² og om lag 70 innbyggjarar. Den største busetnaden på staden er Husevåg med omlag 30 innbyggjarar. Det er fer ...

                                               

Øya Kinn

Kinn er ei øy som ligg vest for Florø i Vestland. Øya Kinn var tidlegare del av Kinn kommune, men vart etter kommunesamanslåinga i 1964 innlemma i Flora kommune. Frå 1. januar 2020 er ho ein del av Kinn kommune. Kinn kyrkje har lange tradisjonar ...

                                               

Svanøy

Svanøy er den sørlegaste og frodigaste øya i Kinn kommune. Her finn ein planter og tre ein vanlegvis ikkje finn på Vestlandet, til dømes kristtorn. Historia til øya er mangfaldig og går langt attende i tida. I førre hundreåret var Svanøy det vikt ...

                                               

Vågsøy

Vågsøy er ei øy i Kinn kommune i Vestland. Øya utgjer grovt rekna halvparten av tidlegare Vågsøy kommune. Største tettstaden på øya er Måløy, søraust på øya, som fekk bystatus i 1997. Andre tettstader er Raudeberg, Holevik og Vågsvåg. Det høgste ...

                                               

Alvøyna i Øygarden

Alvøyna er namn på ei øy i Øygarden kommune i Vestland. Øya ligg nordvest for Bergen, ut mot havet vest av Hjeltefjorden. Tjeldstømarka, utmarka til garden Tjeldstø, ligg på Alvøyna. I 1995 vart 1061 dekar verna som våtmarksområde. På vestsida av ...

                                               

Bildøyna

Bildøyna er ei øy mellom Sotra og Litlesotra som ligg i Øygarden kommune, vest for Bergen. Trass i at ho er lita samanlikna med naboøyane husar Bildøyna mellom anna Sotra vidaregåande skule, Fjell ungdomsskule, Bildøyhallen og Indremisjonsforbund ...

                                               

Bjorøyna

Bjorøyna er ei bynær øy i Øygarden kommune i Vestland som har opplevd ein kraftig vekst i folketalet etter at fastlandssambandet kom i 1996. Folketalet har meir enn dobla seg, til 887 menneske per 1. januar 2013. I tillegg til nybygde hus har man ...

                                               

Geitanger

Geitanger er ei øy i Øygarden kommune vest for Bergen. Øya er utan bilar og forholda er gode for fiske og dykking. Talet på innbyggjarar var i 2006 under ti. Øya ligg inst i Hjeltefjorden og innbyggjarane her har i tidlegare tider livnært seg på ...

                                               

Hernar

Hernar er ei øy og eit gardsnamn heilt nord i Øygarden kommune i Vestland. Øya har om lag 15 fastbuande, men mange feriebustader. Namnet har samanheng med norrønt hjarsi - "isse", og hjarni - "hjerne". Truleg kjem det av den hovudliknande høgda p ...

                                               

Løno

Løno er ei privateigd øy utan innbyggjarar som ligg vest for Sotra i Øygarden kommune i Vestland. Øya har eitt hus som kan leigast og nokre naust. Øya er open for friluftsaktivitetar. Området rundt øya er opent og vêrhardt og det krevst godt vêr ...

                                               

Rongøy

Rongøy er ei øy i Øygarden kommune i Vestland. Øya har eit areal på 2.7 km² og om lag 850 innbyggjarar. Øya ligg mellom Blomøy i nord og Toftøy og har brusamband vidare til begge to. Sørover har øya vegsamband til Bergen via Sotra. Rongesundet li ...

                                               

Sotra

Sotra er ei øy vest for Bergen i Øygarden kommune i Vestland. Ho er 246 km² stor og har om lag 30 500 innbyggjarar. På folkemunne femner ofte nemninga Sotra også om øyane Bildøyna og Litlesotra. I nord grensar Sotra til øyane Turøyna og Misje. Ti ...