ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95
                                               

Harøya

Harøya er den største og mest folkerike øya i tidlegare Sandøy kommune, no innanfor Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Steinshamn som var administrasjonssenter i Sanndøy ligg på Harøya. Her finst det matbutikk, post, bank, pub, kiosk, frisør, bru ...

                                               

Ona

Ona er ei øy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal fylke, og har 34 fastbuande. Øya ligg i havgapet ytst på Romsdalskysten og var opphavleg eit fiskevær. Ona består av dei to øyane Ona og Husøya. På Onakalven, det høgaste punktet på øya, står Ona fy ...

                                               

Sekken

Sekken er ei øy i Molde kommune i Møre og Romsdal. Ho er 18.45 km² stor, har om lag 150 innbyggjarar, og ligg ca 40 minutts ferjetur frå Molde by. Det høgste punktet på øya er Tranhaugen på 304 meter. Det går ein 20 kilometer lang grusveg rundt ø ...

                                               

Veøya

Veøy eller Veøya er ei lita øy i Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal, i Molde kommune. Øya var det første landskapsvernområde i landet og bygningane er i dag eigd av Romsdalsmuseet. Veøy er òg namnet på ein tidlegare kommune som omfatta øya. Ordet ...

                                               

Ny-Friesland

Ny-Friesland er ei halvøy og eit landområde heilt nordaust på Spitsbergen i Svalbard. Det utgjer det nordlegaste punktet på øya ved Verlegenhuken, og er avgrensa geografisk i nord av Hinlopenrenna og Hinlopenstretet, av Wijdefjorden mot vest, og ...

                                               

Gjesværstappan

Gjesværstappan er ei øygruppe i Nordkapp kommune i Finnmark. Øyane ligg nord for fiskeværet Gjesvær på Magerøya. Nordfrå er dei tre største øyane Storstappen med halvøya Stauren, Kjerkestappen og Bukkstappen. Til saman har dei tre øyane eit areal ...

                                               

Hjelmsøya

Hjelmsøya er ei øy i Måsøy kommune i Finnmark. Øya ligg nord for Havøya og Havøysund. Hjelmsøya har eit areal på 39 km², og det høgaste punktet på øya er Geitingsryggen på 374 moh. Hjelmsøya vart fråflytta på slutten av 1960-talet, og er i dag ik ...

                                               

Hornøya

Hornøya er den austlegaste øya i Noreg og ligg ein drøy kilometer utanfor Vardø i Barentshavet. På det høgaste punktet på øya ligg Vardø fyr. Etter at fyret var tautomatisert i 1991 er ikkje øya busett lenger, om ein ser bort frå nokre biologar f ...

                                               

Ingøya

Ingøy er ei øy i Måsøy kommune i Finnmark. Øya ligg nord for Rolvsøy. Ingøy har eit areal på 18.1 km², og det høgaste punktet på øya er Mafjordfjellet på 332 moh. Øya har 27 innbyggjarar. Nord for Ingøy ligg Fruholmen fyr, som er den nordlegaste ...

                                               

Kvaløya i Finnmark

Kvaløya er ei øy i Finnmark fylke og er delt mellom Hammerfest og Kvalsund kommunar. Arealet er 336 km², og øya er såleis den 13. største i Noreg. Det høgste fjellet er Svartfjellet med 630 m.o.h. Hammerfest ligg på nordvestsida av øya. Øya er fo ...

                                               

Magerøya

Magerøya er ei øy i Nordkapp kommune i Finnmark. Ho er 436.6 km² og her ligg Knivskjellodden, det nordlegaste punktet, i Noreg og Europa om ein reknar med øyar på kysten av fastlandet. Like ved Knivskjellodden ligg Nordkapp-platået. Øya består av ...

                                               

Melkøya

Melkøya er ei øy utanfor Hammerfest i Finnmark fylke. På øya er bygt eit industrianlegg for mottak og prosessering av naturgass frå Snøhvitfeltet i Barentshavet. Anlegget vert kalla Snøhvit LNG. Gassen vert send i ein 160 km lang gassrøyrleidning ...

                                               

Rolvsøy i Finnmark

Rolvsøy er ei øy i Måsøy kommune i Finnmark. Øya ligg nord for Kvaløya og vest for Havøysund. Rolvsøy har eit areal på 89.4 km² og det høgaste punktet på øya er Valfjordnæringen på 363 moh. Øya hadde 72 innbyggjarar i 2001. Det er hurtigbåtsamban ...

                                               

Skogerøya i Finnmark

Skogerøya er ei øy i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Øya ligg nordvest for Kirkenes kilt mellom Kjøfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Bøkfjorden og er open utover mot Varangerfjorden. Øya har eit areal på 129 km² og er den einaste større øya i ...

                                               

Vardøya

Sjå òg Vardøya i Herøy Vardøya er ei 3.7 km² stor øy som ligg i Vardø kommune i Finnmark. Ho er skild frå fastlandet av Bussesundet. Øya er truleg opphavleg to tidlegare øyar som i mellomalderen har vorte ei øy ved eit smalt eid kalla Valen, der ...

                                               

Andørja

Andørja er ei øy med flatevidde på ca 136 kvadratkilometer i Ibestad kommune i Troms. Øya er Nord-Europas fjellrikaste øy. Øya er også karakteristisk på grunn av ein 8 km lang fjord, Straumbotn, som omtrent deler ho i to. Det høgaste fjellet er L ...

                                               

Arnøya i Troms

Arnøya er ei øy i Skjervøy kommune i Troms. Øya ligg nord for Kågen og vest for Laukøya. Arnøya har eit areal på 276 km² og er den 15. største øya i Noreg. Det høgaste punktet på øya er Arnøyhøgda på 1170 moh. Det er ferjesamband frå Lauksundskar ...

                                               

Dyrøya i Troms

Dyrøya er ei øy i Dyrøy kommune i Troms. Øya ligg mellom Senja og fastlandet, sørvest for Brøstadbotn, kommunesenteret i Dyrøy. Dyrøya har eit areal på 53 km², og det høgaste punktet på øya er Bergsheia på 563 moh. Øya har om lag 200 innbyggjarar ...

                                               

Gapøya

Gapøya er ei øy i Kvæfjord kommune i Troms med eit areal på om lag 4.5 km². Øya ligg mellom Godfjorden og Kvæfjorden. Godfjorden vart overført til Sortland kommune i Nordland 1. januar 2000, men Gapøya vart verande att i Kvæfjord. Det høgaste pun ...

                                               

Grøtøya

Grøtøya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms. Øya ligg nord for Andammen og Rebbenesøya, og vest for Store Måsvær og Nordkvaløya. Ho har eit areal på 17.9 km². Det høgaste punktet på Grøtøya er Grøtøyaksla på 545 moh. 25. desember 2000 gjekk lastes ...

                                               

Helgøya i Karlsøy

Helgøya er ei øy i Karlsøy kommune i Nord-Troms. Øya ligg nord for Ringvassøy og har eit areal på 43 km². Namnet Helgøy kjem av Helløy, Helgøy eller Heiløy ; "den heilage øya". Helgøya har hatt kyrkje frå 1200-talet. Kyrkjestaden var tidlegare ei ...

                                               

Hersøya

Hersøya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms. Øya ligg mellom Rebbenesøya og Nordkvaløya. Det høgaste punktet på Hersøya er 241 moh. På Haugland sør på Hersøya eig Karlsøy kommune ein eigedom. Denne eigedomen er leigd av Karlsøy Jeger- og Fiskefore ...

                                               

Holmenvær

Holmenvær er ei øygruppe i Torsken kommune i Troms. Øygruppa ligg i Andfjorden, vest for Grunnfarnes på Senja. Den største øya i øygruppa er Vardøya. På 1890-talet var Holmenvær det største fiskeværet i Troms, og eit av dei største fiskeværA i la ...

                                               

Håja

Håja, opphavleg Håøya, er ei øy i Tromsø kommune i Troms. Øya ligg vest for Kvaløya og Sessøya. Håja er ei klippeøy med ei distinkt form, som var inspirasjon då Jan Inge Hovig teikna Ishavskatedralen i Tromsø. Det høgaste punktet på Håja er Nipen ...

                                               

Håkøya

Håkøya er ei øy i Tromsø kommune i Troms. Øya ligg i Sandnessundet mellom Kvaløya og Tromsøya, søraust for Eidkjosen på Kvaløya. Toppen av Håkøya er skogkledd, medan det langs kysten er bustadhus, hyttar og gårdsbruk. Øya er knytt til Eidjordnese ...

                                               

Karlsøya

Karlsøya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms fylke. Namnet Karlsøy kjem av mannsnamnet Kalfr eller av Kalven, i tydinga "den vesle øya som ligg ved den store", det vil seie øya Vanna. Karlsøya ligg altså rett sør for Vanna og nordaust for Reinøya. ...

                                               

Kvaløya

Kvaløya er den femte største øya i Noreg med eit areal på 737 km². Heile øya ligg i Tromsø kommune. Det er vegsamband til Tromsøya over Sandnessundbrua. I nord er Kvaløya knytt til Ringvassøya med Kvalsundtunnelen, og det er ferjesamband til Vikr ...

                                               

Kvæøya

Kvæøya, ofte skriven med den uoffisielle skrivemåten Kveøya, er ei øy i Kvæfjord kommune i Troms. Øya ligg i Kvæfjorden, like ved kommunesenteret Borkenes. Kvæøya har eit areal på 7 km², og det høgaste punktet på øya er 267 moh. Øya hadde 123 inn ...

                                               

Rebbenesøya

Rebbenesøya er ei øy i Karlsøy og Tromsø kommune i Troms. Øya ligg nordaust for Ringvassøya. Rebbenesøya har eit areal på 80.6 km², og det høgaste punktet på øya er Geittinden på 694 moh. Øya hadde om lag 140 innbyggjarar i 2001. Det er ferjesamb ...

                                               

Ringvassøy

Ringvassøy er den sjette største øya i Noreg med eit areal på 656 km². Øya ligg i kommunane Karlsøy og Tromsø i Troms fylke. Namnet Ringvassøy kjem av ordet rind f. "bergrygg", øya med fjellryggane. Det høgaste punktet på øya er Soltindan på 1051 ...

                                               

Risøya i Tromsø

Risøya er ei øy i Tromsø kommune, om lag 50 kilometer nordvest for sjølve Tromsø. Risøya er omegjeve av over 150 holmar og meir enn 200 skjer. Øya er på 1154 dekar med Varden som høyeste punkt på 104.5 meter. Hovudhuset på Risøya vart bygd i 1856 ...

                                               

Rolla

Rolla, eller Rolløya er den sørlegaste og minste av dei to øyene som utgjer Ibestad kommune i Troms, den andre er Andørja. Rolla og Andørja er skilde av sundet Bygda. Mellom fastlandet og Rolla ligg Astafjorden og i nord og vest ligg Vågsfjorden. ...

                                               

Ryøya

Ryøya er ei øy på rundt 1.42 km² som ligg i Straumsfjorden, strategisk plassert mellom Kvaløya og Malangshalvøya i Tromsø kommune, om lag 15 km sørvest av Tromsø by i luftlinje. Det høgaste punktet på øya er om lag 74 moh. Ryøya består for det me ...

                                               

Sandsøya i Harstad

Sandsøya er ei øy i Harstad kommune i Troms. Øya ligg aust for Grytøya og søraust for Bjarkøya, og har eit areal på 10.8 km². Det høgaste punktet på øya er Veten på 212 moh. Sandsøya hadde i 2001 107 innbyggjarar. Det er ferjesamband mellom Altev ...

                                               

Sandøya i Tromsø

Sandøya er ei øy i Tromsø kommune i Troms. Øya ligg vest for Rebbenesøya. Det høgaste punktet på Sandøya er Varden på 427 moh. Sandøya har tre fastbuande, i Mjølvika på austsida. På sørsida av øya ligg eit fråflytta kyrkjevær. Det er ferjesamband ...

                                               

Senja

Senja er ei øy i Troms fylke. Øya er med eit areal på 1586.3 km 2 den nest største i fastlands-delen av Noreg, og ligg i kommunen Senja, som også dekker ein del av fastlandet i aust. Før 2020 var øya delt mellom dei fire kommunane Berg, Torsken, ...

                                               

Skjervøya

Skjervøya er ei øya som kommunen Skjervøy i Troms er kalla opp etter. Her ligg kommunesenteret Skjervøy, som i 2005 hadde 2376 innbyggjarar. Tettstaden ligg på austsida av øya. Skjervøya har eit areal på 11.8 km² og det høgaste punktet på øya er ...

                                               

Skorpa i Kvænangen

Skorpa er ei øy i Kvænangen kommune i Troms. Øya ligg i fjorden Kvænangen sør for øya Spildra og nordvest for øya Nøklan. Det høgaste punktet på Skorpa er Varde på 307 meter over havet. I 1940 låg ein norsk krigsfangeleir på Skorpa. På øya står S ...

                                               

Steinavær

Steinavær er ei øygruppe i Harstad kommune i Troms. Øygruppa ligg i Andfjorden, mellom Senja og Andøya, og nord for dei større øyane i Bjarkøy. Den største øya i øygruppa er Styrmannsholmen. Steinavær hadde fast busetnad til 1912, og vart heilt a ...

                                               

Sørfugløya

Sørfugløya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms. Øya ligg nordvest for Rebbenesøya. Det høgaste punktet på Sørfugløya er Stortinden på 360 moh. Sørfugløya er eit av dei viktigaste fuglefjella i Noreg, og verna som naturreservat. Lundefugl er den va ...

                                               

Tromsøya

Tromsøya er ei øy i sundet mellom fastlandet og Kvaløya i Tromsø kommune i Troms fylke. Tromsø sentrum ligg aust på øya, og store delar av folkesetnaden i byen bur spreidd kringom på øya. Tromsø lufthamn Langnes ligg på vestsida, og øya er knytt ...

                                               

Tussøya

Tussøya er ei øy i Tromsø kommune i Troms. Øya ligg på vestsida av Kvaløya, yttst i Kattfjorden og nordaust for Sommarøy. Tussøya har eit areal på 9.33 km², og det høgaste punktet på øya er Store Skaga på 302 moh. Tåfjorden deler nesten øya i to. ...

                                               

Uløya

Uløya er ei øy i Skjervøy og Nordreisa kommune i Troms. Øya ligg på austsida av Lyngenfjorden. Uløya har eit areal på 78 km² og det høgaste punktet på øya er Blåtinden på 1142 moh. Heile Uløya låg i Skjervøy kommune frå 1886 då Nordreisa vart ski ...

                                               

Vanna

Vanna er ei øy som ligg ytst i Karlsøy kommune i Troms. Vanna heitte opphavleg Vorn eller Varna, som tyder "den som gjev vern". Øya er 232 km², og er den nest største i kommunen og den 17. største øya i Noreg. Øya, som er ei "fjelløy", har ca. 10 ...

                                               

Årøya i Lyngen

Årøya er ei øy i Lyngen kommune i Troms. Øya ligg i fjorden Lyngen, nord for Årøybukta. Årøya har et areal på 3.4 km², og det høgaste punktet på øya er Storhaugen på 95 moh. I tidegare hundreår var Årøya handelsstad og lensmannsstad. På 1950-tale ...

                                               

Bjørøya

Bjørøya er ei øy i Flatanger kommune i Trøndelag. Øya måler 3.9 kvadratkilometer. Bjørøya har spelt ei dominerande rolle i Flatanger si historie. Arkeologiske funn fortel om busetnad her tilbake til yngre steinalder. Ho er òg nemnd i Sverre sine ...

                                               

Halmøya

Halmøya er ei øy i Flatanger kommune i Trøndelag. Arealet er 4.8 kvadratkilometer. Det finst fleire hellarar her med spor etter busetnad tilbake til steinalderen, størst er Håkkahelleren. Halmøya skal ha vore militær samlingsplass tilbake i vikin ...

                                               

Kvernøya

Kvernøya er ei øy i Flatanger kommune i Trøndelag. Øya måler 5.1 kvadratkilometer og er den største i kommunen. Dei nordlege og austlege delane består for ein stor del av kupert, skogkledd terreng, medan det i vest og sør er meir snaufjell og lyn ...

                                               

Øya Villa

Villa er ei øy i Flatanger kommune i Trøndelag. Arealet er 1.2 kvadratkilometer. Villa ligg ytst i skjergarden i Flatanger med havstykket Folda som næraste nabo i nord og vest. Store delar av øya består av snaufjell og svaberg, men ho har òg myr- ...

                                               

Føynland

Føynland, tidlegare òg skrive Foynland, er ei lita øy mellom Nøtterøy og Husøy i Færder kommune i Vestfold og Telemark. Øya har rundt 1400 innbyggjarar fordelt på 450 husstandar. Føynland har brusamband til Nøtterøy og til Husøy over Myrasundet. ...