ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92
                                               

Tønsberg kommune

Tønsberg er ein kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen grensar i vest mot Stokke, i nord-vest og nord mot Re, i nord mot Horten, i aust mot Oslofjorden, og i sør mot Nøtterøy. Høgaste punkt er Undrumsåsen, 145 moh. Administrasjonssenteret ...

                                               

Vegårshei kommune

Vegårshei kommune er ein kommune i Agder fylke. Han grensar til Nissedal i Vestfold og Telemark fylke i nord, til Gjerstad i nordaust, Risør i søraust, Tvedestrand i sør og Åmli i nord. Vegårshei har spreidd busetnad, med éin skule og éit tettsta ...

                                               

Vennesla kommune

Vennesla er ein kommune i Agder fylke. Kommunen grensar til Kristiansand i sør, Lindesnes i vest, Evje og Hornnes i nord og Iveland og Birkenes i aust. Kommunen er prega av elva Otra, som renn sentralt gjennom han. I vest har han kyst mot Kilefjo ...

                                               

Åmli kommune

Åmli kommune er ein kommune i Agder fylke. Han grensar i aust mot Vegårshei, i sør til Froland og i vest til Bygland og i nord til kommunane Fyresdal og Nissedal i Vestfold og Telemark fylke. Åmli kommune ligg omkring dalføret til Nidelva, sideda ...

                                               

Senja kommune

Senja kommune er ein kommune i Troms og Finnmark fylke. Kommunen vart til frå 1. januar 2020, ved samanslåing av kommunane Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, og omfattar øya Senja, nokre mindre omliggande øyar og eit stykke av fastlandet mellom Gis ...

                                               

Kinn kommune

Kinn er ein norsk kommune i Vestland fylke, skipa frå 1. januar 2020, danna av tidlegare Flora og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Folketalet er rundt 18 000 og arealet ca. 870 km². Ved samanslåinga blei bygda Bryggja overført til nye Stad komm ...

                                               

Åkra

Åkra er eit sokn i Karmøy kommune i Rogaland fylke, som òg har vore ein eigen kommune. Dei aller flesta av innbyggjarane bur i tettstaden Åkrehamn/Vedavågen.

                                               

Fritz Wedel Jarlsberg

Fredrik "Fritz" Hartvig Herman Wedel Jarlsberg var ein norsk jurist og diplomat. Wedel Jarlsberg gjorde karrière i det norsk-svenske diplomatiet og spelte ei sentral rolle under unionsoppløysinga i 1905. Han har vorte vurdert som ein av Noregs vi ...

                                               

John Munroe Longyear

John Munroe Longyear frå Michigan i USA er mest kjend som grunnleggjaren av Longyearbyen på Svalbard. I 1906 grunnla han Longyear city, men frå 1925 vart namnet Longyearbyen nytta. John Munroe Longyear var den største eigaren av Arctic Coal Compa ...

                                               

Haakon VII land

Haakon VII land er eit landområde på nordvestlege Spitsbergen, Svalbard. Det er avgrensa geografisk mot Woodfjorden i nordaust, Kongsfjorden i sørvest og isbreen Isachsenfonna i sør. Haakon VII land grensar mot Albert I land i vest, James I land ...

                                               

Virgohamna

Virgohamna er ei bukt på Danskøya på Svalbard, i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Den svenske ingeniøren Andrée gjorde eit forsøk på nå Nordpolen med ein hydrogenballong i 1897. Andrée hadde Virgohamna som base.

                                               

Svalbardposten

Svalbardposten er ei vekeavis som blei skipa i november 1948. Avisa kjem ut kvar fredag i Longyearbyen på Svalbard. Svalbardposten er den nordlegaste avisa i verda og har eit opplag som er høgare enn talet på husstandar på Svalbard.

                                               

Barentsburg

Barentsburg er ein gruveby på Svalbard med cirka 700 innbyggarar, russarar og ukrainarar. Byen er oppkalla etter oppdagaren Willem Barents. Barentsburg ligg om lag 40 kilometer frå Longyearbyen i luftlinje. Det er ingen vegar til mellom busetnada ...

                                               

Ny-Ålesund

Ny-Ålesund er ein tettstad inst i Kongsfjorden på Svalbard, og den 4. nordlegaste busettinga i verda. Her held forskingsstasjonar frå fleire land til. Den norske stasjonen blir driven av Kings Bay AS som er kalla opp etter gruveselskapet Kings Ba ...

                                               

Røldal-Suldal

Røldal-Suldal er eit vasskraftanlegg eigd og utbygd av Norsk Hydro, som strekkjer seg langs Røldal- og Suldalvassdraget og ned til Suldalsvatnet. Formålet med utbygginga var å sikra straum til aluminiumsverket på Karmøy. Kraftverka hentar vatn fr ...

                                               

Kvanndal kraftverk

Kvanndal kraftverk er eit vasskraftverk ved Havrevassjuvet aust for Bleskestad i Suldal kommune i Rogaland. Kraftverket blei sett i drift i 1967, og nyttar eit fall på 328 meter frå reguleringsmagasin i Sandvatnet. Holmavatnet, som delvis ligg i ...

                                               

Gapøyholman

Gapøyholman er ei øygruppe som ligg ytst i Kvæfjorden, i Kvæfjord kommune i Troms. Dei små holmane ligg utanfor Gapøya. Den største av Gapøyholman er Storholmen, som er ca. 1 km lang. Aust for Storholmen ligg mange små holmar, Småholman.

                                               

Gullesfjordbotn

Gullesfjordbotn er ei grend inst i Gullesfjorden i Kvæfjord kommune i Troms. Gullesfjordbotn fekk først vegsamband i 1964, då det blei bygt riksveg til staden. Staden blei eit trafikknutepunkt då Lofast opna 1. desember 2007. Rundkøyringa som bin ...

                                               

Bolsøya

For Bolsøy herad, sjå Bolsøy. Bolsøya er ei øy i Molde kommune i Møre og Romsdal. Øya ligg sør for Fannefjorden i Romsdalsfjorden og har eit areal på 5.2 km² og 274 innbyggjarar per 1. januar 2004. Den sørlege delen av Bolsøya heiter Fårøya, noko ...

                                               

Harøya

Harøya er den største og mest folkerike øya i tidlegare Sandøy kommune, no innanfor Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Steinshamn som var administrasjonssenter i Sanndøy ligg på Harøya. Her finst det matbutikk, post, bank, pub, kiosk, frisør, bru ...

                                               

Ona

Ona er ei øy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal fylke, og har 34 fastbuande. Øya ligg i havgapet ytst på Romsdalskysten og var opphavleg eit fiskevær. Ona består av dei to øyane Ona og Husøya. På Onakalven, det høgaste punktet på øya, står Ona fy ...

                                               

Sekken

Sekken er ei øy i Molde kommune i Møre og Romsdal. Ho er 18.45 km² stor, har om lag 150 innbyggjarar, og ligg ca 40 minutts ferjetur frå Molde by. Det høgste punktet på øya er Tranhaugen på 304 meter. Det går ein 20 kilometer lang grusveg rundt ø ...

                                               

Veøya

Veøy eller Veøya er ei lita øy i Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal, i Molde kommune. Øya var det første landskapsvernområde i landet og bygningane er i dag eigd av Romsdalsmuseet. Veøy er òg namnet på ein tidlegare kommune som omfatta øya. Ordet ...

                                               

Ny-Friesland

Ny-Friesland er ei halvøy og eit landområde heilt nordaust på Spitsbergen i Svalbard. Det utgjer det nordlegaste punktet på øya ved Verlegenhuken, og er avgrensa geografisk i nord av Hinlopenrenna og Hinlopenstretet, av Wijdefjorden mot vest, og ...

                                               

Gjesværstappan

Gjesværstappan er ei øygruppe i Nordkapp kommune i Finnmark. Øyane ligg nord for fiskeværet Gjesvær på Magerøya. Nordfrå er dei tre største øyane Storstappen med halvøya Stauren, Kjerkestappen og Bukkstappen. Til saman har dei tre øyane eit areal ...

                                               

Hjelmsøya

Hjelmsøya er ei øy i Måsøy kommune i Finnmark. Øya ligg nord for Havøya og Havøysund. Hjelmsøya har eit areal på 39 km², og det høgaste punktet på øya er Geitingsryggen på 374 moh. Hjelmsøya vart fråflytta på slutten av 1960-talet, og er i dag ik ...

                                               

Hornøya

Hornøya er den austlegaste øya i Noreg og ligg ein drøy kilometer utanfor Vardø i Barentshavet. På det høgaste punktet på øya ligg Vardø fyr. Etter at fyret var tautomatisert i 1991 er ikkje øya busett lenger, om ein ser bort frå nokre biologar f ...

                                               

Ingøya

Ingøy er ei øy i Måsøy kommune i Finnmark. Øya ligg nord for Rolvsøy. Ingøy har eit areal på 18.1 km², og det høgaste punktet på øya er Mafjordfjellet på 332 moh. Øya har 27 innbyggjarar. Nord for Ingøy ligg Fruholmen fyr, som er den nordlegaste ...

                                               

Kvaløya i Finnmark

Kvaløya er ei øy i Finnmark fylke og er delt mellom Hammerfest og Kvalsund kommunar. Arealet er 336 km², og øya er såleis den 13. største i Noreg. Det høgste fjellet er Svartfjellet med 630 m.o.h. Hammerfest ligg på nordvestsida av øya. Øya er fo ...

                                               

Magerøya

Magerøya er ei øy i Nordkapp kommune i Finnmark. Ho er 436.6 km² og her ligg Knivskjellodden, det nordlegaste punktet, i Noreg og Europa om ein reknar med øyar på kysten av fastlandet. Like ved Knivskjellodden ligg Nordkapp-platået. Øya består av ...

                                               

Melkøya

Melkøya er ei øy utanfor Hammerfest i Finnmark fylke. På øya er bygt eit industrianlegg for mottak og prosessering av naturgass frå Snøhvitfeltet i Barentshavet. Anlegget vert kalla Snøhvit LNG. Gassen vert send i ein 160 km lang gassrøyrleidning ...

                                               

Rolvsøy i Finnmark

Rolvsøy er ei øy i Måsøy kommune i Finnmark. Øya ligg nord for Kvaløya og vest for Havøysund. Rolvsøy har eit areal på 89.4 km² og det høgaste punktet på øya er Valfjordnæringen på 363 moh. Øya hadde 72 innbyggjarar i 2001. Det er hurtigbåtsamban ...

                                               

Skogerøya i Finnmark

Skogerøya er ei øy i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Øya ligg nordvest for Kirkenes kilt mellom Kjøfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Bøkfjorden og er open utover mot Varangerfjorden. Øya har eit areal på 129 km² og er den einaste større øya i ...

                                               

Vardøya

Sjå òg Vardøya i Herøy Vardøya er ei 3.7 km² stor øy som ligg i Vardø kommune i Finnmark. Ho er skild frå fastlandet av Bussesundet. Øya er truleg opphavleg to tidlegare øyar som i mellomalderen har vorte ei øy ved eit smalt eid kalla Valen, der ...

                                               

Andørja

Andørja er ei øy med flatevidde på ca 136 kvadratkilometer i Ibestad kommune i Troms. Øya er Nord-Europas fjellrikaste øy. Øya er også karakteristisk på grunn av ein 8 km lang fjord, Straumbotn, som omtrent deler ho i to. Det høgaste fjellet er L ...

                                               

Arnøya i Troms

Arnøya er ei øy i Skjervøy kommune i Troms. Øya ligg nord for Kågen og vest for Laukøya. Arnøya har eit areal på 276 km² og er den 15. største øya i Noreg. Det høgaste punktet på øya er Arnøyhøgda på 1170 moh. Det er ferjesamband frå Lauksundskar ...

                                               

Dyrøya i Troms

Dyrøya er ei øy i Dyrøy kommune i Troms. Øya ligg mellom Senja og fastlandet, sørvest for Brøstadbotn, kommunesenteret i Dyrøy. Dyrøya har eit areal på 53 km², og det høgaste punktet på øya er Bergsheia på 563 moh. Øya har om lag 200 innbyggjarar ...

                                               

Gapøya

Gapøya er ei øy i Kvæfjord kommune i Troms med eit areal på om lag 4.5 km². Øya ligg mellom Godfjorden og Kvæfjorden. Godfjorden vart overført til Sortland kommune i Nordland 1. januar 2000, men Gapøya vart verande att i Kvæfjord. Det høgaste pun ...

                                               

Grøtøya

Grøtøya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms. Øya ligg nord for Andammen og Rebbenesøya, og vest for Store Måsvær og Nordkvaløya. Ho har eit areal på 17.9 km². Det høgaste punktet på Grøtøya er Grøtøyaksla på 545 moh. 25. desember 2000 gjekk lastes ...

                                               

Helgøya i Karlsøy

Helgøya er ei øy i Karlsøy kommune i Nord-Troms. Øya ligg nord for Ringvassøy og har eit areal på 43 km². Namnet Helgøy kjem av Helløy, Helgøy eller Heiløy ; "den heilage øya". Helgøya har hatt kyrkje frå 1200-talet. Kyrkjestaden var tidlegare ei ...

                                               

Hersøya

Hersøya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms. Øya ligg mellom Rebbenesøya og Nordkvaløya. Det høgaste punktet på Hersøya er 241 moh. På Haugland sør på Hersøya eig Karlsøy kommune ein eigedom. Denne eigedomen er leigd av Karlsøy Jeger- og Fiskefore ...

                                               

Holmenvær

Holmenvær er ei øygruppe i Torsken kommune i Troms. Øygruppa ligg i Andfjorden, vest for Grunnfarnes på Senja. Den største øya i øygruppa er Vardøya. På 1890-talet var Holmenvær det største fiskeværet i Troms, og eit av dei største fiskeværA i la ...

                                               

Håja

Håja, opphavleg Håøya, er ei øy i Tromsø kommune i Troms. Øya ligg vest for Kvaløya og Sessøya. Håja er ei klippeøy med ei distinkt form, som var inspirasjon då Jan Inge Hovig teikna Ishavskatedralen i Tromsø. Det høgaste punktet på Håja er Nipen ...

                                               

Håkøya

Håkøya er ei øy i Tromsø kommune i Troms. Øya ligg i Sandnessundet mellom Kvaløya og Tromsøya, søraust for Eidkjosen på Kvaløya. Toppen av Håkøya er skogkledd, medan det langs kysten er bustadhus, hyttar og gårdsbruk. Øya er knytt til Eidjordnese ...

                                               

Karlsøya

Karlsøya er ei øy i Karlsøy kommune i Troms fylke. Namnet Karlsøy kjem av mannsnamnet Kalfr eller av Kalven, i tydinga "den vesle øya som ligg ved den store", det vil seie øya Vanna. Karlsøya ligg altså rett sør for Vanna og nordaust for Reinøya. ...

                                               

Kvaløya

Kvaløya er den femte største øya i Noreg med eit areal på 737 km². Heile øya ligg i Tromsø kommune. Det er vegsamband til Tromsøya over Sandnessundbrua. I nord er Kvaløya knytt til Ringvassøya med Kvalsundtunnelen, og det er ferjesamband til Vikr ...

                                               

Kvæøya

Kvæøya, ofte skriven med den uoffisielle skrivemåten Kveøya, er ei øy i Kvæfjord kommune i Troms. Øya ligg i Kvæfjorden, like ved kommunesenteret Borkenes. Kvæøya har eit areal på 7 km², og det høgaste punktet på øya er 267 moh. Øya hadde 123 inn ...

                                               

Rebbenesøya

Rebbenesøya er ei øy i Karlsøy og Tromsø kommune i Troms. Øya ligg nordaust for Ringvassøya. Rebbenesøya har eit areal på 80.6 km², og det høgaste punktet på øya er Geittinden på 694 moh. Øya hadde om lag 140 innbyggjarar i 2001. Det er ferjesamb ...

                                               

Ringvassøy

Ringvassøy er den sjette største øya i Noreg med eit areal på 656 km². Øya ligg i kommunane Karlsøy og Tromsø i Troms fylke. Namnet Ringvassøy kjem av ordet rind f. "bergrygg", øya med fjellryggane. Det høgaste punktet på øya er Soltindan på 1051 ...

                                               

Risøya i Tromsø

Risøya er ei øy i Tromsø kommune, om lag 50 kilometer nordvest for sjølve Tromsø. Risøya er omegjeve av over 150 holmar og meir enn 200 skjer. Øya er på 1154 dekar med Varden som høyeste punkt på 104.5 meter. Hovudhuset på Risøya vart bygd i 1856 ...